S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

Strona główna

 

  Autor :

  Andrzej Wcisło

 

  

 

[powiększ]

 

  Spis treści :

 

  Od autora (kontakt)

 

  Monografia

 

  Źródła drukowane :

 

  1/ Ordynacje i ustawy wiejskie (1574 – 1583)

 

  2/ Akta sądowe kustosza katedry krakowskiej 1755 - 1764

 

      Indeks osobowy

 

  3/ Polski Słownik Biograficzny

 

  4/ Jan KracikŚwiątnicy katedry krakowskiej”

 

  5/ „Słownik Historyczno - Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu

 

  5/ Rejesty poborowe (XVI – XVII wiek)

 

  6/ W. N. Trepka „Liber Generationis Plebeanorum”

 

  6/ Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945 – 1989

 

  Źródła metrykalne :

 

  1/ Szczytniki ; księga chrztów (1784 – 1800)

 

  2/ Szczytniki : śluby (1784 – 1807)

 

  3/ Świątniki Dolne : księga chrztów (1784 – 1800)

 

  4/ Szczytniki (zgony)

 

  5/ Świątniki (zgony)

 

  Właściciele :

 

  1/ Własność kościelna

 

  2/ Własność szlachecka (Część 1 : XIV  - XVII wiek)

 

  3/ Własność szlachecka (Część 2 : XVIII – XX wiek)

 

  Artykuły :

 

  1/ Jan Bułat „Początki oświaty w Szczytnikach

 

  2/ Jan Bułat „Pokątne szkółki zimowe w Szczytnikach i okolicy”

 

  3/ Jan Bułat „Szkoły ludowe”

 

  4/ Jan Bułat „Klasztor Benedyktynek w Staniątkach

 

  5/ Jan Bułat „ Zespół teatralny Koła Młodzieży w Szczytnikach w latach 1924 – 1957”

 

  6/ Jan Bułat „Paweł recte Libiszewski – ostatni dziedzic w Szczytnikach pod Wieliczką”

 

  7/ Jan Bułat „Powstanie i 50 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach

 

  8/ Jan Bułat „Ks. Szymon Droszcz (1799 – 1865)”

 

  9/ Jan Bułat „Michał Strojek (1899 – 1941)”

 

  10/ Andrzej Wcisło „Jan Bułat (biogram)”

 

  11/ Jadwiga Wcisło - Turecka „Historia Koła Gospodyń wiejskich w Szczytnikach

 

  12/ Jadwiga Wcisło - Turecka „Rys historyczny Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Szczytnikach

 

  13/ Andrzej Wcisło „Piotr Wcisło (1892 – 1977)”

 

  Nazwiska :

 

  1/ Zestawienie chronologiczne nazwisk

 

  2/ Zestawienie alfabetyczne nazwisk

 

  Zdjęcia (Szczytniki, Świątniki) :

 

  1/ Kapliczki : Szczytniki, Świątniki

 

  2/ Cmentarz parafialny w Brzeziu

 

  3/ Stare budownictwo w Szczytnikach

 

  4/ Nowe budownictwo użyteczności publicznej

 

  5/ Zdjęcia

 

  Inne :

 

  Żeleńscy (genealogia)

 

  „Gazeta Lwowska” o Szczytnikach i Świątnikach Dolnych

 

  „Gazeta Lwowska” miejscowości sąsiednie

 

  Mapy

 

  Nowości (uzupełnienia bieżące)

 

  Kontakt :  awcislo3@op.pl

 

 

Liczba odwiedzin :

 

 

 

 

 

Strona założona : 8.09.2007 r.