S z c z y t n i k i  i  ¦ w i ± t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                 

 

 

 

 Andrzej Wcisło (ur.9.04.1950 ¦widnica)

 

 ojc. Bolesław Wcisło (ur.25.01.1925 Grodkowice, par. Brzezie - zm.3.11.1978 Kraków)

         s. Piotra Wcisło (ur.1892 Szczytniki - zm.1977 Grodkowice)

         i Anieli Kubicz (ur.1892 Grodkowice - zm.1967 Grodkowice)

 mat. Helena Myszkowska (ur.25.09.1927 Ostrówek Węgrowski - zm.28.04.2015 Kraków)

         c. Stefana Myszkowskiego (ur.1893 Ogrodniki - zm.1976, poch. Kamionna)

         I Marianny Łojek (ur.1897 - zm.1954, poch. Kamionna)

 

 Absolwent Wydziału Geologiczno - Poszukiwawczego Akademii Górniczo - Hutniczej

 w Krakowie (kierunek : geofizyka).

 Zawód : geofizyk.

 Zatrudniony : Stacja Sejsmicza w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach.

 Obecnie na emeryturze.

 Mieszka : Siemianowice ¦l±skie / Kraków

 

  Kontakt : awcislo3 @op.pl

 

 Członek Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie :

 

 http://www.mtg-malopolska.org.pl/

 

 Inne moje strony :

 

 1/ Myszkowscy h. Jastrzębiec :

 

     http://myszkowscy.pl/

 

 

 2/ Moja genealogia :

 

     http://szczytniki.historia.w.interia.pl/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Osoby, które przysłały nowe informacje, zdjęcia i poszczególne uzupełnienia :

 

 1/ Jadwiga Turecka, Szczytniki (zob. artykuły)

 

 2/ Ryszard i Anna Wcisłowie, Szczytniki (zob. artykuły Jana Bułata)

 

 3/ Stephan Libiszewski, Szwajcaria (uzupełnienie rodziny Libiszewskich)

 

 4/ Jerzy Czerwiński (Księgi s±dowe wiejskie od 1711 r.)

 

 5/ Elżbieta Wróbel (rodzina Piastusińscy + zdjęcia)

 

 6/ Stefan Pli¶ - Marszycki (uzupełnienia rodziny Libiszewskich)

 

 7/ Tomasz Pieprzyca (uzupełnienie nazwisk w Szczytnikach)

 

 

 

 

 

powrót do strony głównej