S z c z y t n i k i  i  ¦ w i ± t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 Budownictwo nowe

 

 

  Dom Strażaka

 

 

 

  Przedszkole samorz±dowe w Szczytnikach.

 

 

 

  Kaplica pw. ¦więtego Józefa w Szczytnikach

 

 

 

  Szkoła podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Szczytnikach.

 

 

  Zdjęcia z budowy remizy strażackiej w Szczytnikach :

  [Zbiory p. Jadwiga Wcisło - Turecka]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do strony głównej