S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

  Budownictwo stare

 

 

 

  Fot 1. Szczytniki, dom k. Straży Pożarnej (2009 r.)

 

 

 

  Fot. 2. Szczytniki, ul. Libiszewskiego, dom nr 89 (2009 r.). Tu do 1911 r. mieściła się szkoła ludowa.

  Pomieszczenia udostępnił Wojciech Skimina.

 

 

 

  Fot. 3. Szczytniki , dom k. przedszkola (2009 r.)

 

 

 

  Fot. 4. Świątniki (2009 r.)

 

 

 

  Fot. 5. Świątniki (2009 r.)

 

 

 

  Fot. 6. Świątniki (2009 r.)

 

 

 

  Fot. 7. Szczytniki (2009 r.)

 

 

 

  Fot. 8. Szczytniki (2009 r.)

 

 

            

 

  Fot. 9, 10, 11. Szczytniki, dom nr 106 (2008 r.). Widok : od frontu, z tyłu, budynek gospodarczy. [powiększ]

  Dom Jakuba Wcisło (ur.1852 - zm.1930), zbudowany w 1881 r.

 

 

 

 

 

powrót do strony głównej