S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

  Cmentarz  parafialny  w  Brzeziu  k. Wieliczki

 

 Ostatnia aktualizacja : 6.07.2019 r.

 

 

  Kościół w Brzeziu (1837 – 1924)  [powiększ]

 
Cmentarz powstał ok. 1831 r. po wybuchu epidemii cholery w Galicji. Dotychczasowy cmentarz znajdował się wokół kościoła
 w Brzeziu. Były też okoliczne małe cmentarze tzw. „holeryczne”.

 W 1837 r. zbudowano nowy kościół parafialny w Brzeziu i cmentarz ostatecznie przeniesiony został na nowe  

 miejsce (po 1847 r.). Katastry galicyjskie z 1847 r. na mapie Brzezie nie pokazują nowego cmentarza (jest tylko cmentarz 

 wokół kościoła).

 

 Groby :

 

          [powiększ]

  Nr 1. Ks. Jan Walczak (Wołczyk) (zm.26.06.1931), proboszcz w Brzeziu w latach 1806 – 1831

 

 

          [powiększ]

  Nr 2. Ks. Jan Chryzostom Krajger (ur.1816 Lubomia - zm.6.01.1892), proboszcz w Brzeziu w latach 1865 – 1892

 

 

          [powiększ]

  Nr 3. Paweł Teofil Libiszewski (ur.1814 Więcławice - zm.1893), ostatni właściciel Szczytnik

  [zob. podstrona „ Jan Bułat „Paweł recte Libiszewski, ostatni dziedzic w Szczytnikach pod Wieliczką”]

 

 

 

  Nr 4. Salomea Wesołowska [niezid., prawdopodobnie z linii Wesołowskich : Rdzawa, par. Trzciana]  [powiększ]

 

 

          [powiększ]

  Nr 5. Grób rodziny Günthner - Olearscy, właścicieli m.in. Zborczyc [zob. podstrona : „Właściciele”]

 

 

          [powiększ]

  Nr 6. Hugo Schwab (ur.1843 - zm.18.05.1899 Gruszki), lat 56,  leśniczy, zarządca lasów dóbr Grodkowice

          [żona Emma (Imma) Hnogill (zm.po 1898]

 

 

          [powiększ]

  Nr 7. Antoni Hałdziński (ur.1808 - zm.28.01.1886 Zborczyce), właściciel Zborczyc i Czyżowa,

  Prawdopodobnie syn Antoniego Hałdzińskiego, wł. Zborczyc i Czyżowa, zabitego w 1846 r. w czasie rabacji chłopskiej

  tzw. „Rzezi galicyjskiej”.

  Pomnik wystawiła żona Maria z d. Strzyżewska (ur.ok.1814 - zm.7.05.1890 Zborczyce)

  [prawdopodobnie siostra Melanii ze Strzyżewskich Olearskiej, właścicielki Szczytnik i Świątnik]

  Napis na tablicy „D.O.M. Antoniemu Hałdzińskiemu – właścicielowi Zborczyc – najlepszemu [mężowi]

  - zmarłemu 28 styczna [1886 r.] -  w 78 [roku życia] - postawiła – Marya Gozdawa z Strzyżewskich

 

 

              

  Nr 8. Grobowiec rodzin : Kubicz, Jankowicz, Włodek z Grodkowic  [powiększ]

 

 

          [powiększ]

  Nr 9. Jan Gruszecki z Szarowa (ur.1818 - zm.23.10.1893 Szarów)

          [żona Marianna Wójcik]

 

 

           [powiększ]

  Nr 10. Karol Wojakowski ze Świątnik (ur.1843 - zm.1914), syn Filipa Wojakowskiego i Zofii Janik

 

 

          [powiększ]

  Nr 11. Wojciech Jastrzębski (ur.1853 - zm.1934)

 

 

 

 

              

 

          

  Nr 12. Grób rodziny Wajda z Szarowa  [powiększ]

 

 

    [powiększ]

  Nr 13. Jan Wojakowski ze Świątnik (ur.1855 - zm.1907), syn Filipa Wojakowskiego (ur.1806) i Zofii Janik.

  Fundator kapliczki Św. Trójcy w Świątnikach  [zob. podstrona „Kapliczki”]

 

 

    [powiększ]

  Nr 14. Piotr Wcisło (ur.1867 - zm.1944), s. Wojecha (ur.1830) i Rozalii Strojek, Szczytniki dom nr 29

            i żona Łucja Sobór (ur.1876 - zm.1944)

 

 

        [powiększ]

  Nr 15. Grob rodziny Wujcik

            1/ Stanisław Wujcik (ur.1878 - zm.1904)

            2/ Katarzyna z Wujcików Maciejasz - Mikutowska (ur.1899 - zm.1956)

 

 

            [powiększ]

  Nr.16. Mogiły z I wojny św.

 

 

        [powiększ]

  Nr 17. Grób niezid. 1

 

 

    [powiększ]

  Nr 18. Grób niezid. 2

 

 

    [powiększ]

  Nr 19. Grób niezid. 3

 

 

 

 

 

powrót do strony głównej