S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 Kapliczki (Szczytniki, Świątniki Dolne)

 

      

  Nr 1. Szczytniki (przy skrzyżowaniu drogi ze Szczytnik z drogą „niegowicką”).

  Kapliczka pw. Świętego Stanisława, powstała prawdopodobnie w połowie XIX wieku jako dziękczynienie za zniesienie

  pańszczyzny w 1848 r. przez cesarza austriackiego. Fundatorem był Klemens Skimina (ur.1803 - zm.1874), cieśla,

  syn Mikołaja Skiminy (ur.1751 - zm.1831) i Katarzyny Bil (ur.1761 - zm.18 31) – c. Macieja Bilskiego.

  Przez ostatnie lata związana jest z tradycją dotyczącą św. Stanisława – biskupa krakowskiego.

  W dniu 8 maja pod kapliczką odprawiano msze święte.

 

 

      

 

           

  Nr 2. Szczytniki. Kaplica Matki Boskiej.

  Napis : „ZA  PRZYCZYNĄ  Ś.P.  JANA  PAWLIKA  FUNDOWAŁA  TERESA  PAWLIK  W  ROKU  1907

  PROSI  O  WESTCHNIENIE  DO  BOGA”

 

 

       

   Nr 3. Szczytniki (przy kaplicy w Szczytnikach)

 

 

 

  Nr 4. Świątniki (przy drodze Świątniki – Zborczyce). Kapliczka Matki Bożej Różańcowej.

 

 

     

  Nr 5. Świątniki. Kapliczka „Św. Krzyża” (fundator : Józef Radwański, syn Mikołaja i Apolonii z d. Skimina)

  Napis : „D.O.M.  JÓZEF  I  CECYLIA  RADWAŃSCY  FUNDATORZY  PROSZĄ  O  WESTCHNIENIE  DO  BOGA

  R.P.  1858”

 

 

 

  Nr 6.  Świątnik. Kapliczka Matki Bożej I.

 

 

        

  Nr 7. Świątniki. Kapliczka Św. Trójcy.

  Napis : „BOGY  NAJWYŻSZEMU  W  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ  JEDYNEMU  OJCU  SYNOWI  DUCHOWI  ŚW.

              NIECH  BĘDZIE  CHWAŁA  PO  WSZYSTKIE  WIEKI  AMEN”

              FUNDATOR  JAN  WOJAKOWSKI  1907  R.

  [Jan Wojakowski (zm.ur.1855 - 1907), syn Filipa Wojakowskiego – zob. podstrona „Cmentarz par. Brzezie”]

 

 

 

  Nr 8. Świątniki. Kapliczka Matki Bożej II.

 

 

      

  Nr 9. Czyżów – Świątniki – Zborczyce (przy drodze Świątniki - Zborzczyce).

  Kapliczka Trójcy Świętej i Matki Bożej Różańcowej.

 

 

  Bogata kolekcja zdjęć kapliczek z okolic Gdowa, wykonanych przez p. Jadwigę Wcisło - Turecką, znajduje się

  na stronie p. Jadwigi Wcisło - Tureckiej :

  http://kapliczkiprzydrozne.blogspot.com/

 

 

 

 

powrót do strony głównej