S z c z y t n i k i  i  ¦ w i ± t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

  ”Gazeta Lwowska”, „Kurjer Lwowski”

  Ostatnia aktualizacja : 18.06.2018 r.

 

 

 

  „Gazeta Lwowska” dodatek 33 z dnia 18.03.1845  [1]

 

 

  „Gazeta Lwowska” nr 87 z dnia 17.04.1874  [2]

 

 

 

  „Gazeta Lwowska” nr 87 z dnia 17.04.1874 [3]

 

 

  „Gazeta Lwowska” nr 9 z dnia 14.01.1876 [4]

 

 

  ‘Gazeta Lwowska” nr 79 z dnia 6.04.1876  [5]

 

 

  „Gazeta Lwowska” nr 7 z dnia 10.01.1877  [6]

 

 

  „Gazeta Lwowska” nr 258 z dnia 12.11.1883  [7]

 

 

  „Gazeta Lwowska nr 21 z dnia 28.01.1890  [8]

 

 

  ‘Gazeta Lwowska” nr 97 z dnia 28.04.1907  [9]

 

 

  Kurjer Lwowski” nr 365 z dnia 8.08.1907 r.

 

 

 

  „Gazeta Lwowska” nr 150 z dnia 6.07.1910 [10]

 

 

  „Gazeta Lwowska” nr 84 z dnia 13.04.1912  [11]

 

 

  „Gazeta Lwowska” nr 174 z dnia 2.08.1914 [12]

 

 

  „Gazeta Lwowska” nr 123 z 2.06.1932 r.

 

 

 

 „Gazeta Lwowska” nr 134 z dnia 16.06.1938  [13]

 

 

 Przypisy :

 [
1]
Osoby :
 Jan Radkiewicz
 Marcjan Żeleński

 
Sukcesorowie Wincentego Dębińskiego :
 a/ Helena Komarnicka
 b/ Sylwester Dębiński
 c/ Teodora Dębińska
 d/ Wiktoria Dębińska

 
Wierzyciele :
 Dyzma Stojowski
 Marcin Trembiński, sucesor Anny Patermanowej
 Wincenty i Józef Trembińscy, sukcesor Marcina Trembińskiego
 Julianna Trembińska Raciborska, sukcesor Marcina Trembińskiego
 Tekla Hyacynta i Apolonia Trembińskie, sukcesor Marcina Trembińskiego
 Franciszek Dziekanowski
 Wencesław i Rafał Moszczeńscy
 Franciszek Czyż
 Walenty Rutkowski
 Wojciech i Katarzyna Drzewieccy
 Maksymilian i Marcjanna Gajewscy
 Katarzyna Popielowa

 
Adwokaci :
 Szwajkowski, Piotrowski

 [
2] Osoby :
 Melania Olearska
 Franciszek Czyż
 Stanisław Moszczeński
 hr. Józef Wincenty Gołuchowski

 [
3] Osoby :
 Rafał Moszczeński
 Melania Olearska
 Adwokaci : dr Kaczkowski, dr Tokarz

 [
4] Osoby :
 Katarzyna Popielowa
 Rafał Moszczyński
 Melania Olearska
 Adwokaci : dr Grabczyński, dr Tokarz

 [
5] Osoby :
 Katarzyna Popielowa
 Melania Olearska

 [
6] Osoby :
 Mikołaj Skimina
 Tomasz Skimina

 [
7] Osoby :
 Szymon Kostuch
 Klemens Wcisło

 [
8] Osoby :
 Wincenty Kołos, Szczytniki
 Stanisław Rzepka, Ksi±żnice

 [
9] Osoby :
 Petronela Gruszecka
 Marianna Bułat
 Franciszek Kołos

 [
10] Osoby :
Kazimierz Szlachta

 [
11] Osoby :
 Walenty Wcisło
 Klemens Wcisło

 [
12] Osoby :
 Wojciech Włodarz
 Wincenty Włodek
 Jan Szczepanik
 Ignacy Kamprat, kierownik szkoły w Brzeziu
 Tomasz Górecki z Czyżowa
 Wojciech Bułat ze Szczytnik
 ks. Zygmunt Migdał

 [
13] Osoby :
 Stefan Wcisło
 ż. Marcjanna (Bułat)
 Synowie :
 Piotr Wcisło
 Józef Wcisło

 

 

 

powrót do strony głównej