S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 

  "Gazeta  Lwowska" : miejscowości sąsiednie


 
wycinki z gazet w układzie chronologicznym

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 1/ "Gazeta Lwowska" nr 120 z 21.10.1825 r. - Liplas
 Osoby : Józef Felix z Liplasu + inni

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 2/ "Gazeta Lwowska" nr 4 z 11.01.1826 r. - Liplas
 Osoby : Józef Felix z Liplasu

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

  3/ "Gazeta Lwowska" nr 86 z 18.04.1872 r. – Brzezie

  Osoby : Jan Gaj

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 4/ "Gazeta Lwowska" nr 227 z 1.10.1872 r. - Grodkowice
 Osoby :
 Adam Maciejasz z Grodkowic
 Wojciech Filipowski z Łysokań

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 5/ "Gazeta Lwowska" nr 98 z 29.04.1876 r. – Gruszki

 Osoby : Wincenty Toroń

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 6/ "Gazeta Lwowska" nr 136 z 16.06.1876 r. - Słomirog

 Osoby : Karol Jachymczyk

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 7/ "Gazeta Lwowska" nr 12 z 16.01.1877 r. - Łysokanie
 Osoby : Adam i Teresa Kościółkowie z Łysokań

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 8/ "Gazeta Lwowska" nr 21 z 26.01.1877 r. – Szarów

 Osoby : Maciej Palich

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 9/ "Gazeta Lwowska" nr 52 z 5.03.1888 r. - Cichawa
 Osoby : Wojciech Włodek, Antoni Włodek, Józef Dzieża

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 10/ "Gazeta Lwowska" nr 52 z 5.03.1888 r. - Cichawa

 Osoby : Michał Gądek

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 11/ "Gazeta Lwowska" nr 145 z 28.06.1899 – Brzezie

 uderzenie pioruna w kościół 19.06.1899 r.

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 12/ "Gazeta Lwowska" nr 223 z 28.09.1888 r. – Cichawa

 Osoby : Joachim Lisowski

-------------------------------------------------------------------

 

 

 13/ "Gazeta Lwowska" nr 222 z 28.09.1888 r. – Łysokanie

 Osoby : Wojciech Kucharski

-------------------------------------------------------------------

 

 

 14/ "Gazeta Lwowska" nr 45 z 25.02.1894 – Wiatowice

 Osoby : Apolonia z Kosteckich Górkowa

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 15/ "Gazeta Lwowska" nr 30 z 9.02.1897 – Krakuszowice

 Osoby : Stanisław Zawadzki

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 16/ "Gazeta Lwowska" nr 122 z 29.05.1900 - Brzezie

 Osoby : Katarzyna Majcher

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 17/ "Gazeta Lwowska" nr 176 z 3.08.1907 r. – Brzezie, Szczytniki, Grodkowice

 Osoby : Franciszek Górecki, Kajetan Kołos, Józef Kubicz, Jan Szewczyk

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 18/ "Gazeta Lwowska" nr 88 z 16.04.1908 Chróść

 Osoby : Józef Stoner, zarządca dóbr Staniątki

 Wojciech Taborski, Chróść

 Franciszek Sterecki, Podborze

 Jędrzej Kasak, Staniątki

 Józef Śledziowski, Chróść

-------------------------------------------------------------------

 

 

powrót do strony głównej