S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 Mapy

 

 Kataster galicyjski z 1847 r. , 1850 r. :

 

   [powiększ]

 Szczytniki 1847 r.

 

    [powiększ]

  Świątniki Dolne 1847 r. (część północna)

 

    [powiększ]

  Świątniki Dolne 1847 r. (część południowa)

 

    [powiększ]

  Brzezie 1847 r.

 

 

    [powiększ]

  Grodkowice (ok.1850 – 1880)

 

 

    [powiększ]

  Grodkowice (ok.1850 – 1880), kadr (zaznaczone posiadłości Żeleńskich)

 

 

    [powiększ]

  Czyżów, 1847 r.

 

 

    [powiększ]

  Szarów (ok.1849 r.)

 

 

 

powrót do strony głównej