S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

Nazwiska w układzie chronologicznym

 

 Ostatnia aktualizacja : 4.05.2022 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

Rok

Nazwisko

Informacje

1417

  Baran

  N. Baran, sołtys w Szczytnikach
  [SHGK KOCZANÓW k. Proszowic]

1417

  Ciżma

  Wawrzyniec Ciżma, kmieć w Szczytnikach
  [SHGK KOCZANÓW k. Proszowic]

1417

  Igła

  Stanisław Igła, kmieć w Szczytnikach
  [SHGK KOCZANÓW k. Proszowic]

1417

  Król

  Marcin Król, kmieć w Szczytnikach
  [SHGK KOCZANÓW k. Proszowic]

1470 - 1480

  Krzeczek

  Jan Długosz w "Liber Beneficiorum ... " wymienia :  ... "świątnicy zw. Krzeczkowie
  ze Szczytnik"( stąd nazwisko Krzeczkowski )

1480

  Miasko
  [ = Miąsko]

  1480 r. Jan Miasko, kmieć w Szczytnikach
  [SHGK ŁAGIEWNIKI, par.Niegowić,s.802]
  Później : 1513 r. kmieć Stanisław Miąsko w Marszowicach k. Gdowa
  [SHGK MARSZOWICE k. Gdowa]

1481

  Ćwikiełka

  1481 r. kmieć Jan Ćwikiełka w Szczytnikach [SHGK ŁĘKORZ, s.933 ]
 
W okolicy : 1696 r. Maciej Ćwikła i żona Agnieszka, par. Chełm, Czyrzyczka

1482

  Lach

  1482 r. kmieć Stanisław Lach w Szczytnikach
  [SHGK ŁAGIEWNIKI, par.Niegowić, s.802 ]

1557

  Kołos

  1458 r. Mikołaj Kołoski z Kołoszyna i Ślęcina
             żona Anna Cichawska z Cichawy [SHGK CICHAWA]
  1557 r. Stanisław Kołos ze Szczytnik,
             krawiec, przyjęty do prawa miejskiego w Krakowie
             [ Stanislaus Koloschowycz, sartor de Sczithnicki ]
  1583
r. rola kolosowska (Szczytniki) [= rola Macieja Kołosa w Świątnikach]
  1590 r. Sebastian Kołos s. Macieja ze Świątnik , przyjęty na Uniwersytet Krakowski,

  1683 r. Jan Kołos, przysiężny
  1756 r. Jan Kołos

1583

  Gromek

  1583 r. Jan Gromek ze Świątnik,
  1756 r. Mateusz Gromek i żona Róża
  1762 r. Błażej Gromek, przysiężny, Szczytniki
  1785 r. Karol Gromek (ur.1750 - zm.1804) i żona Marianna Bułat, Świątniki nr 17, 21

1583

  Olejarz

  1583 r. Wojciech Olejarz ze Szczytnik, wójt
  1756 r. N. Olejarz i żona Jadwiga
  W okolicy : Olejarz, Olejarczyk od 1695 w par. Chełm

1583

  Piłat

  1583 r. Stanisław Piłat z Trąbek
  1756 r. rola Piłatowska, Trąbki

1583

  Popek

  1583 r. Stanisław Popek z Trąbek

1583

  Skimina

  1583 r. Jan Skimina ze Szczytnik
  1674 r. Marcin Skimina, teść Wojciecha Strojka
  1703 r. Stanisław Skimina,
             Syn :

             Błażej Skimina (zm.przed 21.10.1762 r.),
             Syn :
             Stefan (Szczepan) Skimina (zm. po 1762 r.)

1583

  Szafranek,
  Szafraniec

  1583 r. Tomasz Szafranek ze Szczytnik
  1663 r. Marcin Szafraniec , Matyjasz Szafraniec
  1757 r. Wawrzyniec Szafraniec, Szczytniki (do 1762 r. wójt Szczytnik)

1583

  Żupnik

  1583 r. Mikołaj Żupnik ze Świątnik
  1744 r. Tomasz Żupnik
  1756 r. Mateusz Żupnik
  1785 r. Krzysztof Żupnik (ur.1730 - zm.1790) i ż. Marianna Krasoń, Świątniki nr 85
  1786 r. Sebastian Żupnik (ur.1742 - zm.1802) i ż. Katarzyna, Świątniki nr 2, 62

1594

  Nazuth

  1594 r. Marcin Nazuth ze Szczytnik zbiegł ze Szczytnik do Gruszowa k.Szczyrzyca

1604

  Wojas

  1604 r. Adam Wojas [Woiasz], piekarz, młynarz ze Szczytnik, syn Stanisława
             i Anny, przyjęty do prawa miejskiego w Krakowie

1624

  Srocki

  1624 r. Wojciech Srocki, dzierżawca Szczytnik 1624 - 1631

1629

  Bańka

  1629 r. Seweryn Bańka oddał pobór ze wsi Szczytniki od 1 zagrody

1629

  Kałuża

  1629 r. Stanisław Kałuża oddał pobór ze wsi Trąbki (część kust. krak)
  W okolicy :
  1695 r. laboriosa Zofia Kałużyna de Targowisko (par. Chełm)
  1697 r. Stanisław Kałuża, Targowisko (par. Chełm)

1629

  Kogut

  1629 r. Marcin Kogut oddał pobór ze wsi Szczytniki i Świątniki od 3 łanów

1629

  Kos

  1629 r. Wojciech Kos oddał pobór ze wsi Trąbki od 4 i 1/2 łanów (cz. episk. krak.)

1629

  Raczyński

  1629 r. Kasper Raczyński oddał pobór ze wsi Trąbki z 2 i 1/2 łanów

1637

  Walaskowicz

  1637 r. Tomasz Podegral, s. Stanisława Walaskowicza i Agnieszki z Brzezia
             i Zborczyc, przyjęty do prawa miejskiego w Bochni,

1637

  Podegral

  1648 r. Błażej Podegral ze Szczytnik , s.Stanisława Podegrala i Agnieszki,
             przyjęty do prawa miejskiego w Bochni 23.11.1648 r

1640

  Kobik,
  Kobiczek,
  Kubicz, 
  Kubic

  1640 r. Jakub Kobiczek zw. Sabath , s. Jana Kobika i Doroty, ze Szczytnik,
             przyjęty do prawa miejskiego w Bochni w dniu 23.11.1640 r., górnik,

  1732 r. Andrzej Kubicz, Szczytniki, przysiężny
  1755 r. Kubicz, Kubic (bracia Andrzej i Antoni Kubiczowie)

1640

  Jagiełka,
  Jagła

  1640 r. Stanisław Jagiełka ze Szczytnik , s. Jana Jagiełki i Zofii, górnik, przyjęty
             do prawa miejskiego w Bochni 22.06.1640 r.
  1784 r. Józef Jagła, żona Kunegunda Wilk
  W okolicy :
  1677 r. Marcin Jagiełka, karczmarz, Książnice
  1697 r. Wojciech Jagła i żona Regina, Kłaj
  1705 r. Jakub Jagła (Jagiełka) i ż. Zofia, Książniczki Małe, Książnice Wielkie
  1706 r. Anna Jaglonka, chrzestna, Siedlec (par. Chełm)
  1713 r. Jan Jagła, par. Chełm
  1736 r. Piotr Jagła i żona Regina, Siedlec (par. Chełm)

1653 r.

  Fietek

  Fietko

  1653 r. Sebastian Fietek ze Szczytnik

  w okolicy :

  1652 r. Stanisław Fietek ze Zborczyc

  1666 r. Dorota Fietko, Słomiróg

  XVIII wiek – rola Fietkowska, Szczytniki

1663

  Korta

  1663 r. Tomasz Korta, Szczytniki

  1683 r. Tomasz Korta, przysięgły
  W okolicy : 1710 r. Wawarzyniec Korta (Kurta) i żona Barbara, par. Chełm
  (Bychorz, Łęg, Sitnik)
  1741 r. Błażej Korta de Rubinki (par. Chełm)

1674

  Majcher
  Maycher

  1674 r. Stanisław Maycher, Andrzej Majcher, Kobielin, Szczytniki
  1756 r. Wojciech Majcher,
  1756 r. Andrzej Maycher, Świątniki
             żona N. Górska (c.
Antoniego Górskiego - wójta)

1677

  Czop

  1677 r. Sebastian Czop, karczmarz w Trąbkach
  Wcześniej : 1481 r. Czyżów, kmieć Maciej Czopek

1684

  Bułat

  1684 r. Marcin Bułat, Szczytniki

  1710 r. bracia Maciej Bułat i Piotr Bułat

  1737 r. Andrzej Bułat, krawiec
  1756 r. Stanisław Bułat, Szczytniki
  1756 r. Wojciech Bułat, żona Regina
  1757 r. Tomasz Bułat, żona N. Kołodziej (c. Zofii)
  1760 r. Szymon Bułat, Szczytniki,
  Wcześniej : 1707 r. Maciej Bułat i żona Anna, Grodkowice
  W Szczytnikach jedna z linii Bułatów nazywana była Gral, Grol

1684

  Szlachta

  1684 r. Sebastian Szlachta, Świątniki

  1733 r. Matyasz Szlachta, żona Regina Pawlik, Świątniki

  1740 r. Jakub Szlachta (ur.1740 - zm.1810), Szczytniki
             żona Anna (ur.1739 - zm.1819), Szczytniki
  1756 r. Kazimierz Szlachta z roli Brelowskiej

1684

  Sabor

  1684 r. Sebastian Sabor, Świątniki, przysiężny

  1756 r. Szymon Sabor
  1756 r. Józef Sabor
  1756 r. Błażej Sabor

1692

  Bartosik,
  Bartosi,
  Bartoś

  1756 r. Benedykt Bartosik (ur.przed 1692 - zm.po 1760) z roli Brelowskiej
  1756 r. Andrzej Bartosi, Jakub Bartosi, Wojciech Bartosi, Benedykt Bartosi 
  W okolicy : Marszowice, 1726 r. Walenty Bartosik, kmieć

1693

  Radwan,
  Radwański

  1694 r. Wojciech Radwan (ur.1693 - zm.1803) z roli Brelowskiej, Świątniki,
             żona Franciszka

  1696 r. rola Radwańska w Świątnikch
  1752 r. Maciej Radwan, żona Zofia, Świątniki
  Wcześniej w okolicy : 1513 r. Jan Radwański z Szarowa, czapnik, przyjęty
  do prawa miejskiego w Krakowie

1694

  Frasikowicz

  1694 Frasikowicz 1694 r. Wawrzyniec Lassoń - Frasikowicz
  1756 r. Jakub Lassoń - Frasikowicz (zm. przed 1756), żona Jadwiga 

1694

  Lasoń,
  Lassoń

  1694 r. Wawrzyniec Lassoń - Frasikowicz, żona Agnieszka Więcek
  1729 r. Jakub Lassoń - Frasikowicz (zm. przed 1756),
             1 żona (1729) Zofia,
             2 żona (1756) Jadwiga
  1756 r. Dominik Lasoń,
  1794 r. zm. Franciszka Lasoń, lat 56, Szczytniki

1694

  Więcek,
  Więckowski

  1694 r. Jan Więcek,
             ż. Anna,
             Dzieci :
             1/
Jakub Więcek,
             2/ Agnieszka Więcek, mąż Wawrzyniec Frasikowicz - Lassoń
  [1610 r. Więcek, Grodkowice]

1694

  Żaczek,
  Żaczkowski,
  Żak

  1694 r. Zofia Żaczek

1696

  Gral, Gralewski,

  Grol

  1696 r. Justyna Gralewska sprzedała rolę zw. Gralewska w Świątnikach

  1733 r. rola Gralewska w Świątnikach

  1756 r. N. Gral [Księgi sądowe 1756 – 1764]
  W Szczytnikach jedna z linii Bułatów była nazywana : Gral, Grol

ok. 1700

  Strojek
  ( Strojny, Stroik,
  Stroicki, Strojniak,
  Streyczyk )

  ok.1700 r. Wojciech Strojek [ur. ok.1675] zw. Skimina (prawdopodobnie
  przybył do Szczytnik z Książnic w par. Chełm) - zięć Marcina Skiminy,
  Syn : N. Strojek [ur.ok.1700], żona N. Skimina (c. Marcina Skiminy)
  Syn : Andrzej Strojek [ur.ok.1725], Świątniki
  [ wzmianki od 1746 r.]
  żona Zofia
  W okolicy : Cichawa, 1705 r. Agnieszka Strojek, 1715 r. Szymon Stroiek, kmieć,
                   Niewiarów, 1729 r. Walenty Stroyny, 1744 r. Sebastian Strojny
                   Książnice Wielkie w par. Chełm, od 1735 r. liczna linia Strojek
  1786 r. Surówki w par. Brzezie :
  śl. (Brzezie) : Jacenty Stroicki, lat 30 + Agnieszka Sochaczonka, lat 14

1702

  Janik

  1702 r. Maciej Janik (zm. 1702), siostra Anna Urbanik
  1756 r. bracia Sebastian Janik i Michał Janik (rola Łachowska w Szczytnikach)
  1764 r. Łukasz Janik, wójt Szczytnik do 1764 r., żona Małgorzata 

1702

  Łach

  1702 r. rola Łachowska w Szczytnikach
  1749 r. Małgorzata Łach (ur.1749 - zm.1829),
             c. Jakuba i mąż Maciej Bil (ur.1734 - zm.1798)
  Wcześniej w okolicy :
  1695
r. Łężkowice w par. Chełm - liczne rodziny Łach
  1696 r. Książnice Wielkie w par. Chełm, Wojciech Łach i żona Jadwiga
  1701 r. Gierczyce w par. Chełm, Krzysztof Łaszczyk i żona Regina
  1713 r. Chełm, Bartłomiej Łach i żona Regina

1708

  Kawaler - Urbanik

  1708 r. Andrzej Urbanik - Kawaler
  Synowie :
  1/ 1756
r. Szymon Kawaler - Urbanik
  2/ Maciej Kawaler - Urbanik, Szczytniki
  1708 r. Urbanik, 1708 r. Andrzej Urbanik - Kawaler [zob. Księgi sądowe]
  Synowie :
  1/ 1756 r. Szymon Kawaler - Urbanik
  2/ 1756 r. Maciej Kawaler - Urbanik, Szczytniki

1708

  Urban, Urbanik

  1708 r. zob. wyżej
  1792 r. Kazimierz Urbanik (ur.1750 - zm.1829)
             ż. Katarzyna Bułat (ur.1756), c. Szymona, Świątniki nr 1
  W okolicy :
  1698
r. Jan Urbanek i żona Agnieszka (1698) i Anna (1704), Kłaj + inni

1712

  Adamczyk

  1712 r. Franciszek Adamczyk (zm.1744/56),
             żona Anna [w 1756 r. mąż N. Gawlik]
  1744 r. Marcin Adamczyk
  Wcześniej w okolicy : 1697 r. Siedlec w par. Chełm, Jakub Adamczyk i ż. Zofia

1718

  Wcisło, Wścisło

    1718 r. Tomasz Wcisło [ur.+/-1680], Szczytniki

  1756 r. bracia Antoni (zm.1756) i Tomasz Wcisło z roli Brelowskiej w Szczytnikach
  Wcześniej  w okolicy :

  1724 r. ślub (Wieliczka) Błażej Wcisło + Regina Ciastoń
  1726 - 1732 r. Bartłomiej Wcisło, kmieć w Marszowicach k. Gdowa
  1596 - 1615 r. ks.Tomasz Wcisło - Tuchowski z Tuchowa [ur.ok. 1562], syn Jana,
                       proboszcz w Brzeziu
  1522, 1599, 1668 r. Linia Wcisło, Liplas k. Dobczyc

1729

  Przestępa

  1729 r. Sebastian Przestępa (zm. przed 1756)
  1739 r. Maciej Przestępa
  1756 r. bracia Tomasz Przestępa i Adam Przestępa (od 1762 r. wójt Szczytnik)

1733

  Wojakowski

  12.03.1733 r. Kazimierz i Teresa Wojakowscy kupili role : Zawlińska, Gralewska

  w Świątnikach Dolnych

  Dzieci : 5 (Józef, Jan, Franciszek, Rozalia, Andrzej)

  Wcześniej z okolic sąsiednich :

  1629 r. Jan Wojakowski, płatnik poboru Uście al. Rubinka

  (oc. część wsi Nieszkowice Małe) w par. Chełm

1737

  Sowiński

  1737 r. N. Sowiński, Szczytniki,
  Wcześniej w sąsiedniej par. Chełm występuje :
  1698
r. - Gen. Stanisław Sowiński de Siedlec, Gen. Agnieszka Sowińska
  oraz ślub 1799 r. (LC Chróść w par. Brzezie) :
  Franciszek Sowiński + Agnieszka Guzałowna, lat 20

1737

  Wołczyk,
  Wołczykowski

  1737 r. Krystyna Wołczykowska
             Syn :
            
Józef Wołczykowski, Szczytniki (wzm.1752 - 1758 r.),
             w 1760 r. administrator w Grębałowie k. Krakowa,
 
  1812 r. ślub : Szymon Urbanik, lat 24 + Jadwiga Gromkowa Wołczykowa, lat 30,   
             Szczytniki

1738

  Pawlik

  1738 r. Regina Pawlik i mąż Matyasz Szlachta

  1756 r. Zofia Pawlik (rola Piłatowska), Trąbki
  Synowie :
  1756
r. Błażej Pawlik (rola Szwagrzykowska), Trąbki
  1756 r. Stanisław Pawlik (rola Krasoniowska), Trąbki

1738

  Niegowicki

   1738 r. N. Niegowicki, karczmarz kustosza krakowskiego

1739

  Ćwikliński

  1739 r. Jan Ćwikliński,
  [zob.1481 r.]

1739

  Kleczkowski

  1739 r. Wojciech Kleczkowski, Szczytniki, jeden z przywódców buntu w 1739 r.

1739

  Waśniowski

  1739 r. Jan Waśniowski z Trąbek, jeden z przywódców buntu w 1739 r.
  Antoni Waśniowski (ur.13.10.1873 Trąbki), syn Tomasza,
  student na Uniwersytecie Jagiellońskim 1893/96, Wydział Filozoficzny, następnie
  na uniwersytecie w Berlinie 1896/97

1752

  Tarapata

  1752 r. Tomasz Tarapata, Świątniki, żona Katarzyna (1 mąż Piotr Maycher)

1755

  Krasoń

  1755 r. Kazimierz Krasoń, karczmarz w Szczytnikach

1755

  Biel,
  Bil,
  Bielski,
  Bilski

  1755 r. Jakub Biel (Bil), w 1760 r. karczmarz w Szczytnikach,
             żona Magdalena Kubicz, c. Szymona

  Wcześniej :

  Maciej Bil (ur.1734 - zm.10.01.1798), par. Brzezie

1756

  Banaś

  1756 r. Księgi sądowe,
  [1736 Banach, Książnice Wielkie, 1738 Banach, Otoka, par. Chełm]

1756

  Brel

  1756 r. rola Brelowska w Szczytnikach

1756

  Chytroś,
  Hytroś

  Księgi sądowe
  1791 r. Mathius Hytroś, Trąbki

1756

  Gawlik

  1756 r. N. Gawlik, żona Anna, wdowa Adamczyk
  Wcześniej w okolicy :
  1699
r. Wojciech Gawlik i ż. Zofia, Targowisko (par. Chełm)
  1700 r. Łukasz Gawlik i z. Agnieszka, Siedlec (par. Chełm)

1756

  Górski

  1756 r. Antoni Górski, wójt w Świątnikach
  1785 r. Jan Górski i ż. Anna Radwan, Świątniki nr 3
  1787 r. Antoni Górski (ur.1736 - zm.1801) i ż. Zofia, Świątniki nr 26, 38

1756

  Grabek

  1756 r. Józef Grabek, wójt Trąbek,
  1762 r. Jan Grabek, Trąbki

1756

  Oleś

  1756 r. Jan Oleś, Józef Oleś

1756

  Satora

  1756 r. Stanisław Satora, Trąbki

1756

  Szala

  1756 r. Stanisław Szala
  [1739 r. Szala, Kłaj]

1756

  Szwagrzyk

  1756 r. Sebastian Szwagrzyk, wójt Trąbek
  1756 r. Stanisław Szwagrzyk, przysiężny, Trąbki,
  1785 r. Tomasz Szwagrzyk, żona Regina, Szczytniki
  3.10.1804 r. zm.Tomasz Szwagrzyk, lat 50, Szczytniki

1757

  Kołodziej

  1757 r. Zofia Kołodziej, zięć Tomasz Bułat 
  W okolicy : 1695 r. Nieszkowice (par. Chełm), 1705 r. Kłaj (par. Chełm)

1757

  Malik

  1757 r. (ogród Malikowski)
  1791 r. zm.Maciej Malik, lat 80, Szczytniki 

1758

  Surma

  1758 r. Błażej Surma i żona Agnieszka, Szczytniki

1759

  Zarzeczny

  1759 r. Jakub Zarzeczny, Szczytniki,
  1764 r. Jakub Krzeczek czyli Zarzeczny, Trąbki

1760

  Krzeczkowski

  1760 r. Jakub Krzeczkowski, córka Franciszka Krzeczkowska
  1760 r. Wawrzyniec Krzeczkowski,
  1760 r. Wojciech Krzeczkowski (zm.1760),
             żona Zofia, Szczytniki
             Syn :
            
Kacper Krzeczkowski

1760

  Marszałek

  1760 r. Jan Marszałek

1760

  Taraska

  1760 r. Wojciech Taraska, polowy z części szczytnickiej P. Moszyńskiego

1760

  Zięba

  1760 r. bracia Franciszek i Marcin Ziębowie
  1791 r. Jakub Zięba, Świątniki

1762

  Tomasik

  1762 r. Stanisław Tomasik,
  1788 r. Jan Tomasik, żona Magdalena Więcek, Świątniki

1764

  Jakubowski

  1764 r. Kazimierz Jakubowski, przysiężny, Trąbki

1766

  Filipowski

  Zofia Filipowska (ur.1766 - zm.1819)
  mąż Antoni Radwan (ur.1749 - zm.1801), Świątniki

1784

  Adamski

  1784 r. ślub : D. Józef Gagatnicki, administrator Szczytnik
             + Salomea Adamska z Brzezia, lat 23
  1786 r. Jakub Adamski (Adamczyk), Świątniki [Adamczyk, zob.1712 r.]
  Wcześniej w okolicy :
  1767
r. Jakub Adamski, s. Michała ex villa Staniątki, student UJ

1784

  Celary, Celarz

  1784 r. Paweł Celary, Szczytniki

1784

  Czaplecki

  1784 r. ur. Piotr Czaplecki, Świątniki, dom nr 1
  Rodzice : Jakub Czaplecki, żona Agnieszka

1784

  Gagatnicki

  1784 r. Józef Gagatnicki, administrator wsi Szczytniki
             żona (ślub 1784 Brzezie) Salomea Adamska z Brzezia (ur.1761)

1784

  Gładysz,
  Gładyś

  1784 r. Krzysztof Gładyś, żona Agnieszka, Szczytniki,
  1785 r. Michał Gładysz (ur.1742 - zm.1812),
             żona Regina z domu Szafraniec (ur.1743 - zm.1813), Szczytniki
  Wcześniej w okolicy :
  1703
r. D. Józef Gładyszewicz, chrzestny, Stanisławice
  1704 r. Gen. Helena Gładyszowicowa de Stanisławice, chrz. [LN Kłaj, par.Chełm]

1784

  Piekciński

  1784 r. Stanisław Rudzki (pisarz), żona Zofia Piekcińska

1784

  Prochwicz

  1784 r. Józef Prochwicz, żona Kunegunda Wilk, Szczytniki
  ślub (1797 r. Brzezie) : Szymon Włodek (ur.1773)
  + Franciszka Prochwicz (ur.1779)
  ślub (1813 r. Brzezie) : Piotr Wcisło (ur.1794), s. Stanisława i Zofii, Szczytniki
  + Jadwiga Prochwicz

1784

  Rudzki

  1784 r. Stanisław Rudzki (pisarz), żona Zofia Piekcińska

1784

  Wilk

  1784 r. Józef Jagła, żona Kunegunda Wilk, dom nr 1

1785

  Golec

  23.05.1785 r. zm. Wojciech Golec, Szczytniki
  Wcześniej : Książnice, 1483 r. kmieć Andrzej Golec, 1497 r. kmieć Stan. Golec

1785

  Kukliński

  1785 r. Jakub Kukliński, żona Zuzanna, Świątniki

1785

  Krusz

  27.01.1785 r. zm. Marianna Krusz, lat 50, Szczytniki
  Wcześniej : ok. 1399 r. (!) Krakuszowice - Mikołaj Kruszek
                    1704 r. Katarzyna Kruszowna, par. Chełm

1785

  Malota

  Franciszek Malota (1730-1810)
  ż.(śl.1785 Brzezie) Helena Pilch (1752-1812)

1785

  Matla

  1785 r. Wawrzyniec Matla, żona Marianna, Świątniki
  W parafii Brzezie :
  1785
r. Brzezie, ślub Maciej Matla, lat 40 + Marianna Gromkowna e Świątniki, lat 24
  1793 r. Dąbrowa, ślub Antoni Matla, lat 43 + Zofia Mirkowna, lat 20
  1799 r. Dąbrowa, ślub Tomasz Matla. lat 20 + Agata Włodarzowna, lat 20
  + inna liczna rodzina Matla w Dąbrowie

1785

  Mucha

  ślub (1785 Brzezie) Maciej Wcisło, lat 42, Szczytniki
  + Regina Muszonka, lat 23
  29.01.1802 r. zm. Jakub Mucha, lat 89, Szczytniki
  Wcześniej w okolicy :
  1697 r. Zofia Muszonka, Łężkowice (par. Chełm)
  1703 r. Jan Mucha, Książnice Wielkie i Książniczki Małe
             ż. Katarzyna Muszyna de Książniczki Małe
  1715 r. Jan Mucha, zagrodnik, Cichawa

1785

  Pilch

  Franciszek Malota (1730-1810)
  ż. (śl.1785 Brzezie) Helena Pilch (1752-1812)
  Wcześniej w okolicy :
  1678
r. Bartłomiej Pilch, zagrodnik wsi Gdów
  1695 r. Książnice Wielkie w par. Chełm - liczne rodziny Pilch

1785

  Śliwa

  ślub (1785 Brzezie) Augustyn Kołos (lat 22), Szczytniki
  + Anna Śliwa (lat 18)

1785

  Świeży

  1785 r. Kazimierz Świeży, Świątniki
  1786 r. Marianna Świeżowa, Świątniki
  Wcześniej w okolicy : 1740 r. Bilczyce, Józef Świży

1785

  Werteba

  Kacper Werteba, Szczytniki

1786

  Grzyb

  1786 r. Grzegorz Grzyb, żona Katarzyna, Świątniki
  Wcześniej : 1697 r. Wojciech Grzyb i żona Marianna, Kłaj, Gołybrzeg + inni

1786

  Kowalski

  1786 r. Józefa Kowalska, c. Józefa
  mąż Józef Bułat, Szczytniki

1786

  Lenartowicz

  1786 r. ur. Tomasz Jan, Szczytniki
  ojc. Bartłomiej Lenartowicz
  mat. Barbara Wydrzyńska [de Stradomka]

1786

  Lisiecki

  1786 r. ur. Tekla i Teresa, Szczytniki
  ojc. Nobilis Józef Lisiecki
  mat. Franciszka Nowakowska

1786

  Nowakowski

  1786 r. ur. Tekla i Teresa, Szczytniki
  ojc. Nobilis Józef Lisiecki
  mat. Franciszka Nowakowska

1786

  Subtelny

  Adam Subtelny, Świątniki (chrzestny)

1786

  Wydrzyński,
  Wydrzeński

  1786 r. ur. Tomasz Jan, Szczytniki
  ojc. Bartłomiej Lenartowicz
  mat. Barbara Wydrzyńska [de Stradomka]

1787

  Socha
  Sochacki

  1787 r. Agata Sochaczonka (ur.1772)
  mąż (śl.1786 Surówki) Jacenty Strojek (ur.1756)
  Wcześniej w okolicy :
  1686
r. Jakub Socha, karczmarz, Książnice
  1706 r. Gen. Andrzej Sochacki i ż. Agnieszka, Łężkowice
  1740 r. Augustyn Sochacki, zagrodnik, Bilczyce
  1784 r. Sebastian Sochacki, kmieć, Surówki w par. Brzezie

1787

  Płaziński

  1787 r. Salomea Płazińska, Świątniki (chrzestna)

1788

  Stasik

  8.12.1788 r. zm. Agnieszka Stasik, lat 50, Szczytniki
  Wcześniej w okolicy :
  1702 r. Gierczyce w par. Chełm, Krzysztof Stasik, ż. Agnieszka

1788

  Dąbrowski

  1788 r. Marianna z d. Dąbrowska, mąż Jakub Sabor, Świątniki, dom nr 69
  Wcześniej w okolicy :
  1695
r. Wawrzyniec Dąbrowa, Łężkowice (par. Chełm)
  1695 r. Regina Dąbrowianka de Łęszkowice, chrzestna
  1703 r. Agnieszka Dąbrowina de Łęszkowice, chrzestna
  1738 r. Andrzej Dąbrowski, auriga de aula Targowisko

1788

  Jurkowski

  1788 r. Helena Jurkowska, Szczytniki, chrzestna
  1789 r. Wojciech Jurkowski (ur.1750), Szczytniki, dom nr 52
            1 ż.Helena Kołos (ur.1755 - zm.26.04.1789 Szczytniki)
            2 ż.(śl.1790 Brzezie) Agata Sobór (ur.1760)
  Wcześniej w okolicy :
  1706
r. Michał Jurek i żona Katarzyna, Książnice Wielkie (par. Chełm)
  1711 r. Tomasz Jurek, chrzestny [LN Chełm, Gierczyce]
  1714 r. Jakub Jurek i ż. Dorota, Nieszkowice (par. Chełm)
  1737 r. Wojciech Jurek, Moszczenica (par. Chełm) i ż. Regina (1740 r.)
  1742 r. Jan Jurek i ż. Zofia, Moszczenica (par. Chełm)

1789

  Konarski

  1789 r. Wawrzyniec Konarski (ur.1775)
             ż
.(śl.1789 Brzezie) Zofia Celarz

1789

  Pichorz

  1789 r. Stanisław Pichorz,
             żona
Zofia Piróg [1792 r. Zofia Janik, c. Łukasza], Szczytniki

1789

  Piróg

  1789 r. Stanisław Pichorz, żona Zofia Piróg, Szczytniki

1789

  Feliks

  1789 r. Wojciech Pisarski, żona Helena Feliks, Szczytniki

1789

  Pisarski

  1789 r. Wojciech Pisarski, żona Helena Feliks, Szczytniki
  Wcześniej w okolicy : 1637 r. Marszowice w par. Niegowić, Sebastian Pisarski
  z Marszowic, bednarz, syn Wojciecha Pisarskiego i Katarzyny, przyjęty
  do prawa miejskiego w Bochni

1790

  Sobór

  Wojciech Jurkowski (ur.1750)
  ż.(śl.1790 Brzezie) Agata Sobór (ur.1760)

1791

  Godzik

  1791 r. Marcin Godzik, famulus pleb. de Szczytniki

1791

  Kuternoga

  1791 r. Józef Kuternoga, żona Rosa Stawarz
  Wcześniej : 1686 r. Stanisław Kuternoga, karczmarz, Szarów

1791

  Stawarz

  1791 r. Józef Kuternoga, żona Rosa Stawarz
 

1792

  Augustyn

  1792 r. Katarzyna Augustynka, Świątniki (chrzestna)
  1795 r. Wawrzyniec Augustyn, Świątniki (chrzestny)
  Wcześniej w okolicy :
  1696
r. Maciej Augustynek i ż. Zuzanna, Kłaj (par. Chełm),
  1697 r. Wojciech Augustynek i ż. Anna, Kłaj (par. Chełm)
  1787 r. Błażej Augustynek de Czyrzów

1792

  Brzozoski
  [Brzozowski]

  1792 r. ur. Józef Brzozoski, Szczytniki, dom nr 1
             ojc. GD. Stanisław Brzozoski
             mat. GD. Anna Sternalska

1792

  Stanisz

  1792 r. Szymon Stanisz, Świątniki (chrzestny)
  Wcześniej :
  1695
r. Jan Staniszek i żona Agnieszka, Książnice Wielkie (par.Chełm),
             od 1700 r. Nieszkowice (par. Chełm)
  1695 r. Regina Staniszowna de Targowisko (par. Chełm), chrzestna
  1695 r. Regina Staniszka de Siedlec + inni (1700 r. Jan Staniszek i ż. Anna)
  1698 r. Anna Staniszowna, chrzestna, Nieszkowice (par. Chełm)

1792

  Sternalski

  1792 r. ur. Józef Brzozoski, Szczytniki, dom nr 1
             ojc. GD. Stanisław Brzozoski
             mat. GD. Anna Sternalska

1793

  Limanowski

  1793 r. Tomasz Limanowski, Świątniki (chrzestny)
  1794 r. Franciszka Limanowska i mąż Dydak Radwan, Świątniki
  Wcześniej : 1791 r. Suchoraba, Agnieszka Limanowska

1794

  Bolak

  1794 r. Agnieszka Bolak (Bolakowska, Bolaczka), Świątniki
  Wcześniej w okolicy :
  1690
r. Stanisław Bolak, karczmarz, Zakrzów
  1746 r. Ubrzeze - Bartłomiej Bolak, zagrodnik
  1746 r. Wieruszyce - Jakub Bolak, zagrodnik
  1746 r. Wola Wieruska - Tomasz Bolak, kmieć, Michał Bolak, zagrodnik,
                                      Marcin Bolak, zagrodnik

1794

  Bucki

  1794 r. Jędrzej Bucki ze Szczytnik,
             uczestnik powstania kościuszkowskiego

1794

  Gajewski

  1794 r., ur. Anna Gajewska, Szczytniki
  ojc. MG. Maksymilian Gajewski
  mat. Marianna Kuszecka

1794

  Grasiński

  1794 r. Grzegorz Grasiński ze Szczytnik
             uczestnik powstania kościuszkowskiego

1794

  Kostecki

  1794 r. Stanisław Kostecki, żona Magdalena Radwańska, Świątniki
  W okolicy : ślub (1799 r. Brzezie, Chróść) :
  Adam Kostecki (ur.1775) + Salomea Czyżowska (ur.1779)

1794

  Kuszecki,
  Kuszowski
  [ = Kuszewski
  h. Junosza]

  1794 r. , ur. Anna Gajewska, Szczytniki
  ojc. MG. Maksymilian Gajewski
  mat. Marianna Kuszecka [1798 r. Marcjanna Kuszowska]

1794

  Musiał

  1794 r. Łukasz Sabor i żona Franciszka Musiał, Świątniki

1794

  Oberwany

  1794 r. Katarzyna Oberwany i mąż Vitus Kołos, Szczytniki
  Wcześniej : 1677 r. Michał Oberwany, karczmarz, Marszowice
  Nazwisko występowało w XIX wieku : Krakuszowice.
  Dziś nazwisko w Polsce nie występuje.

1797

  Noga

  ślub (1794 r. Brzezie) Wawrzyniec Noga (1760 - 1807),
  żona Anna Wcisło, c. Antoniego, Szczytniki
  Wcześniej : 1454 r. Andrzej Noga w Marszowicach k. Gdowa
  1694 r. Wawrzyniec Noga, Jawczyce
  1697 r. Maciej Noga i żona Katarzyna, Kłaj, Gołybrzeg + inni

1797

  Korczak

  1797 r. Józef Grzyb, żona Małgorzata Korczakowna, Świątniki

1797

  Włodek

  ślub (1797 r. Brzezie): Szymon Włodek (ur.1773)
  + Franciszka Prochwicz (ur.1779)
  ślub (1799 r. Brzezie) : Michał Bułat (ur.1776)
  + Martianna Włodkowna, (ur.1778), Szczytniki

1798

  Grochol

  1798 r. Marcin Grochol, żona Zofia Gromek, Świątniki

1798

  Kościółek

  1798 r. Grzegorz Kościółek, żona Katarzyna Kołos, Świątniki
  Wcześniej : 1632 r. Walenty Kościółek z Brzezia, kowal, syn Mikołaja i Anny,
  przyjęty do prawa miejskiego w Bochni,
  1686 r. Grzegorz Kościółek, karczmarz, Gruszki
  1726 r. Marszowice (par. Niegowić) Szymon Kościółek, zagrodnik

1799

  Grzech

  1799 r. Andrzej Grzech,
            żona Helena Krzeczkowska, Szczytniki

1799

  Koterba,
  Koterbowicz

  ślub (1799 r.  Brzezie) : Jan Koterbowicz, lat 19
  + Agnieszka Janik, lat 18, Szczytniki

1799

  Malinowski

  1799 r. Kazimierz Marchwiński, żona Katarzyna Malinowska, Świątniki

1799

  Marchwiński

  1799 r. Kazimierz Marchwiński, żona Katarzyna Malinowska, Świątniki

1799

  Marek

  1799 r. Melchior Marek i ż. Marianna Kukleńska, Świątniki nr 68

1799

  Kukleński

  1799 r. Melchior Marek i z. Marianna Kukleńska, Świątniki nr 68

1800

  Bazyla, Bazela

  1800 r. Sebastian Bazyla, żona Katarzyna Wojtowna
  Wcześniej w parafii : 1784 r. Dąbrowa - Jan Bazela
  1739 r. Ewa Bazelka de Grodkowice [par. Chełm, Grodkowice LC]

1800

  Frytek

  1800 r. Bartłomiej Frytek, kmieć, Świątniki (chrzestny)

1800

  Radło

  1800 r. Joachim Radło, Świątniki (chrzestny)

1800

  Rudek

  ślub (1800 r. Niegowić) Katarzyna Rudek z Krakuszowic, c. Piotra
  + Fabian Wcisło ze Szczytnik
  Wczesniej : 1767 r. Krakuszowice - Maciej Rudek, zagrodnik

1800

  Strzępiński

  1800 r. Antoni Strzępiński, żona Barbara Krzeczkowska, Szczytniki

1800

  Wójt

  1800 r. Sebastian Bazyla, żona Katarzyna Wojtowna

1801

  Kalicki

  1801 r. ślub (Brzezie) : Wojciech Kalicki (ur.1777)
             + Helena Wcisło (ur.1777), mieszkali : Szczytniki, nr 29

1802

  Cybas

  1802 r. Wojciech Cybas (ur.1778)
  ż.(śl.1802 r. Brzezie) Marcjanna Bilewiczówna (ur.1782)

1802

  Bilewicz

  1802 r. Wojciech Cybas (ur.1778)
  ż.(śl.1802 r. Brzezie) Marcjanna Bilewiczówna (ur.1782)

1805

  Muczkiewicz

  1805 r. Ignacy Muczkiewicz, Świątniki

1805

  Schaaff
  Schaaffow

  1805 r. ur.Helena Józefa Waxman, Szczytniki
  ojc. MD. Józef Waxman, posesor wsi Szczytniki
  mat. Benigna Schaaffow

1805

  Waxman

  1805 r. ur.Helena Józefa Waxman, Szczytniki
  ojc. MD. Józef Waxman, posesor wsi Szczytniki
  mat. Benigna Schaaffow

1806

  Jędrysek

  Jakub Jędrysek (ur.1781)
  ż.(śl.1806 r. Brzezie) Anna Pańczyk (ur.1786)

1806

  Panusiewicz

  1806 r. Grzegorz Panusiewicz (ur.1746)
  żona (ślub 1806 r. Brzezie) Rozalia Lisiecka

1806

  Pańczyk

  Jakub Jędrysek (ur.1781)
  ż.(śl.1806 r. Brzezie) Anna Pańczyk (ur.1786)

1807

  Garlicki

  Józefa Garlicka (ur.1807, Szczytniki, nr 22)
  ojc. Nobiles Antoni Garlicki
  mat. Marianna Pawłowska

1808

  Luty

  17.04.1808 r. zm. Marianna Luty, lat 60, Szczytniki
  Wcześniej w par. Brzezie :
  1791 r. Brzezie, ślub : Tomasz Maciejasz, lat 30 + Brigida Lucionka, lat 25

1809

  Cyganowski

  ślub (1809 r. Brzezie) Tomasz Cyganowski, Szczytniki dom nr 1
  + Katarzyna Sadkowna
  Wcześniej w okolicy : 1705 r. Wawrzyniec Cygan, Kłaj

1809

  Sadkowski

  ślub (1809 r. Brzezie) Tomasz Cyganowski, Szczytniki dom nr 1
  + Katarzyna Sadkowna
  Wcześniej w par. Brzezie :
  1792 r. Chróść, śl. Bartłomiej Sadkowski, lat 30 + Tekla Kamysińska, lat 20,
             świadek Tomasz Sadkowski
  W par. Chełm : 1707 r. Bartłomiej Sadko i ż. Regina, Moszczenica
                         1708 r. G. Antoni Sadkowski, chrzestny

1818

  Dembiński

  1818 r. zm. Maria Kunegunda Dembińska (ur.1771), Szczytniki
  [ = 2 żona Wincentego Ferariusza Dembińskiego - dziedzica Szczytnik ?]

1827

  Hebda

  1827 r. zm. Nob. Józef  Damian Hebda (ur.1767), Szczytniki
  W parafii : 1855 r. Suchoraba - zm. Józef Hebda, lat 44 emelimiler e Kamienica

1829

  Szyfer, Szyffer

  D. Piotr Szyfer (ur.1795 - zm.1835 Szczytniki, nr 1), possesor wsi Szczytniki
  żona Maria Piastusińska, Szczytniki, dom nr 1
  Dzieci : Wilchelmina Szyfer (ur.1829 - zm.1829)

1829

  Nowak

  ślub (1829 r. Brzezie) Fabian Wcisło (lat 52) + Katarzyna Nowak z Wiatowic, lat 20,
  c. Józefa Nowaka z Wiatowic.
  Wcześniej : 1690 r. Wiatowice (par. Niegowić) - Jan Nowak,
  1740 r. Bilczyce - Józef Nowak, zagrodnik

1839

  Jamborski

  Łukasz Jamborski [ur.+/-1810], ż. Barbara Gorka [ur.+/-1810]

  Dzieci :

  Michał Jamborski (ur.12.09.1839 Szczytniki)

  1 ż. Katarzyna Zawadzka

  2 ż.(śl.26.09.1876 Siercza) Wiktoria Grochal (ur.17.01.1851),

        c. Wojciecha i Marianny Rojek

1840

  Libiszewski,
  Libiszowski,
  Lubiszewski

  Paweł (Teofil) Libiszewski (ur.1814 Więcławice k. Miechowa - zm.1893 Szczytniki),
  herbu Wieniawa, syn Józefa i Matyldy z Jabłońskich,
  żołnierz 6 Pułku Strzelców Pieszych Powstania Listopadowego w 1831 r.,
  od 1840 r. zamieszkał w Szczytnikach, ekonom w Grodkowicach w majątku
  Żeleńskich, od 1852 r. właściciel Szczytnik i Świątnik Dolnych,
  ż.(śl.1841 Brzezie) Marianna Piastusińska, c. Jana Piastusińskiego, ekonoma
  i Julii Kobyłeckiej
  [1 mąż Marianny P. - Piotr Szyffer, ekonom]

1841

  Piastusiński

  Jan Piastusiński [ur.+/-1790], ekonom, dzierżawca dóbr Brzezie, Szczytniki,
  Zborczyce, żona Julia Kobyłecka
  Córka Maria Piastusińska żoną Teofila (Pawła) Libiszewskiego (śl.1841 r.)

1852

  Kamisiński

  ksiądz Kamisiński Jakub (ur.20.11.1852 Trąbki - zm.1.03.1881),
  syn Wojciecha i Marianny Szwargacz [Szwagrzyk ?]
  W XIX wieku nazwisko Kamisiński występuje : Siercza, Sułów

1866

  Żmudzki

  1866 r. ur. Małgorzata Żmudzka, Szczytniki, nr 8
  ojc. Grzegorz Żmudzki, s. Franciszka z Wiatowic i Zborczyc
  mat. Barbara Wojakowska (ur.1821 - zm.1871)
  [1 mąż Barbary -  Wojciech Wcisło (ur.1812 - zm.1861)
  mąż Małgorzaty Żmudzkiej - Wincenty Kołos (ojc. Jan Kanty Kołos zw.  Kurda)

1867

  Kwapień

  1867 r. Wojciech Kwapień, chrzestny [LN Szczytniki]
  W okolicy :
 
Kazimierz Kwapień (ur.1869 Brzezie) i ż. Apolonia Sobór (ur.1863 Świątniki)

1868

  Gruszecki

  1868 r. Jakub Gruszecki, chrzestny [LN Szczytniki]

1874

  Wełna

  1874 r. Marianna z d. Wełna i mąż Maciej Świeży, Szczytniki

1874

  Lisowski

  1874 r. Błażej Lisowski, chrzestny [LN Szczytniki]

1875

  Rajca

  1875 r. Maciej Rajca, chrzestny [LN Szczytniki]

1925

  Łysak

  Józef Łysak, kierownik szkoły w Szczytnikach, żona Kazimiera
  Wcześniej w okolicy :
  1700
r. Małgorzata Łysa de Targowisko (par. Chełm), chrzestna
  1701 r. Błażej Łysek i ż. Regina, Kłaj (par. Chełm)
  1713 r. Franciszek Łysy i ż. Ewa, Łężkowice (par. Chełm)

1927

  Siuda

  Józef Siuda (ur.1927 Szczytniki), s. Wiktora
  Wcześniej : 1748 r. Magdalena Siudzina de Zakrzów, chrzestna [Grodkowice LN]
                    1751 r. Regina Siudzina de Zakrzów, chrzestna [Grodkowice LN]

1930

  Kotas

  1930 r. L. Kotas, cieśla, Szczytniki

1930

  Kuklicz

  1930 r. St. Kuklicz, Szczytniki (handel)

1934

  Rusoń

  1934 r. Jan Rusoń, Szczytniki

1945

  Dzierzbiński
  Dzieżbiński

  1945 r. Jan Dzieżbiński, s. Sylwestra, Szczytniki

 

 Skróty :
 
SHGK - Słownik historyczno - geograficzny woj. krakowskiego w średniowieczu

 

 

powrót do strony głównej