S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 Nowości

 

 Uwaga :
 W trakcie przeglądania strony mogą pojawiać się, zamiast znaków polskich : ą, ę, ć, ł, ó, ś, ź, ż -  inne znaki.
 Aby powrócić do znaków polskich należy :
 w górnym pasku wejść na "Widok",
 kliknąć na "Zestaw znaków" lub (w zależności od komputera) "Kodowanie",
 kliknąć na "Europa Środkowa (Windows)".

 Ze względu na uzyskiwanie coraz nowszych informacji i uzupełnianie ich na stronie,
 dla ułatwienia ich odszukania wprowadzono od 1.03.2012 r. nową podstronę "Nowości" .

 25.02.2012 r. p. Jerzy Czerwiński przysłał informację, że jest w posiadaniu rękopisu księgi :
 "Akta sądowe kustosza katedry krakowskiej" z lat 1717 - 1782.
 Historia księgi :
 W 1907 r. wszystkie księgi sądowe kustosza (a było ich ponoć około 10 sztuk) zostały przekazane
 pracującym w katedrze świątnikom ze Świątnik Górnych. Księgi te zostały przekazane ówczenemu wójtowi
 Świątnik i całą pierwszą wojnę światową przeleżały ułożone w stos w karczmie, którą prowadził ów wójt.
 Po wojnie wójt - karczmarz, chcąc się pozbyć zbędnego stosu, sprzedał je rzeźnikowi, który raz w tygodniu
 przyjeżdżał do Świątnik handlować mięsem. Rzeźnik ow wykorzystywał karty ksiąg, aby pakować klientom towar.

 Mój dziadek Mieczysław Czerwiński, odczytawszy na tymże papierze pakunkowym nazwę "Świątniki",
 udał się do owego rzeźnika i odkupił od niego ostatnią księgę.
 Jerzy Czerwiński


 Strona p. Jerzego Czerwińskiego :  http://swiatniki.wordpress.com/

 Strona : Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Biblioteka Cyfrowa”

 

 

      

 

 6.06.2012 r. wprowadzono nowy artykuł :
 Jadwiga Wcisło - Turecka " Rys historyczny Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Szczytnikach"

 15.06.2012 r. na podstronia "Żeleńscy (genealogia)" uzupełniono niektóre daty i informacje oraz galerię zdjęć


 25.07.2012 r. uzupełniono galerię zdjęć na podstronie "Zdjęcia" : Karol Wojtyła jako wikary w Niegowici

 4.09.2012 r. wprowadzono
wyszukiwarkę (strona główna)

 11.03.2013 r. p. Stefan Plis Marszycki z Nowego Sącza przysłał informacje i metryki
 uzupełniające genealogię rodziny Libiszewskich
 [zob. "Jan Bułat "Paweł recte Teofil Libiszewski ..."]

 19.03.2013 r. p. Elżbieta Wróbel przysłała dodatkowe informacje i zdjęcia
 dotyczące genealogii rodziny Piastusińskich.
 Jan Piastusiński [ur.+/-1780 - zm.przed 1841] był ekonomem i dzierżawcą wsi Brzezie, Zborczyce, Szczytniki.
 Jego córka Marianna Piastusińska [ur.+/-1805 - zm.1860/9] była żoną Pawła Libiszewskiego (ur.1814 - zm.1893),
 ostatniego właściciela Szczytnik.

 [zob. "Jan Bułat "Paweł recte Teofil Libiszewski ..."]

 

 2014 r. p. Stefan Libiszewski, Niemcy, polityk, pracownik Europejskiej Komisji w Bernie (Szwajcaria)

 przesłał obszerne uzupełnienie swojej linii Libiszewskich

 [zob. "Jan Bułat "Paweł recte Teofil Libiszewski ..."]

 31.07.2015 r. Na stronie "Monografia" uzupełniono osoby ze Szczynik walczących
 w legionach Polskich 1914 - 1918 r. [zob. "Strona główna" Monografia]

 

 20.09.2017 r. dokonano zmiany całej strony.

 Strona jest teraz prowadzona w innym programie genealogicznym, ułatwiającym łatwiejsze i szybsze uzupełnianie nowych

 Informacji i zdjęć oraz powodującym wyeliminowanie zakłóceń w polskich znakach (j.w.).

 

 11.11.2017 r. W internecie na portalu „Szukaj w archiwach” ukazały się skany metryk z par. Brzezie z lat 1890 – 1910.

 (chrzty, śluby, zgony). Adres :  http://szukajwarchiwach.pl/30/257/0#tabJednostki

 Portal ten obejmuje również parafie : Niegowić, Chełm.

 

 

 

 

powrót do strony głównej