S z c z y t n i k i  i  ¦ w i ± t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 Rejestry  poborowe

 
1/ "¬ródła  dziejowe", tom XIV, A. Pawiński, Małopolska
     1581 r. Fara Brzezie
     ¦wi±tniki i Sczitniki
     łanów kmiecych 3, zagród z rolą 15

 2/ "Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1629"
     Opracowali : W. Domin, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Żyga
     Pod redakcj± Stefana Inglota

    Fara Brzezie :

    ¦wi±tniki als Szczytniki, cust. Crac.
    2 Mai Marcin Kogut oddał pobór z tej wsi od 3 łanów p. f. 4 - f. 12 ; 15 zagród z rol± p. g. 24 - Summa f. 24.

    Szczytniki, Adrian Lubowiecki
    10 Mai Seweryn Bańka oddał pobór od 1 zagrody z rol± p. g. 24 - g. 24. Summa g. 24.

    Fara Biskupice :

    Tr±bki, sors eiusdem [comit. a Wisnicz]
    9 Mai Kasper Raczyński oddał pobór z tej czę¶ci od 1 / 2 łanów p. f. 4 - f. 10 ;

    1 zagrody z rolą, 2 komorn. bez bydła - f. 1 g. 10.     
    Summa f. 11 g. 10.

    Sors custod. Cracovien.
    23 Aprilis Stanisław Kałuża oddał pobór z tej czę¶ci od 1 łanu - f. 4. Summa f. 4

    Sors epi Cracovien.
    2 Mai Wojciech Kos oddał pobór z tej czę¶ci od 4  1 / 2 łanów p. f. 4. - f. 18 ;

    1 komornika bez bydła - g. 8. Summa f. 18 g. 8

 
3/ "Rejestr  poborowy  województwa  krakowskiego  z  pierwszych  lat  drugiej 

     połowy  XVII  wieku"
     (po  1653 r.) rękopis,  Biblioteka Jagiellońska, sygn. 186

    Fara Brzezie

     Szczytniki, Cust. Crac.
     3 Łanów cum Dma
     15 Zagród z rolami
   
     sors Lubowiecki
     1 Zagroda z rolą

 
4/ "Rejestr  poborowy  woj.  krakowskiego  z  roku  1680"

    
Fara Brzezie

     Sczytniki, kustodia krak.
     3 łany, 108 fl.
     15 zagród z rolami, 108 fl.
     Razem 216 fl.

     sors Lubowiecki
     1 zagroda z rolą, 7 fl. 6 gr.

 

 

powrót do strony głównej