S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 

  I n d e k s   n a z w i s k ( akta sądowe 1755 - 1764)

L.p.

Nazwisko Imię

ur.

zm.

Miejscowość

Uwagi

Nr 

sprawy

1

  Adamczyk  Anna
  z d. Zięba

ok.1735

 

  Świątniki

  1 mąż : Franciszek Adamczyk
              (zm. przed 1756)
  2 mąż : [Walenty] Gawlik
             (1735 - 1795)

  15, 85

2

  Adamczyk Franciszek

ok.1735

 przed  

 1756

  Świątniki

  1 mąż Anny z d. Zięba

  15, 85

3

  Adamczyk Marcin

ok.1722

 

  Świątniki

 

  15

4

  Banaś N.

 

 

  Świątniki

  

  14

5

  Bartosi (Bartoś)

  Andrzej

1730

1790

  Świątniki

  wójt Świątnik w 1790

  10

6

  Bartosik Benedykt

przed 1693

 

  Świątniki

 

  10, 68

7

  Bartosi Jakub

1722

1794

  Świątniki, nr 14

 

  14, 16

8

  Bartosi Regina

1728

1799

  Świątniki, nr 14

  żona Jakuba Bartosika

  17

9

  Bartosi Wojciech

 

 

  Świątniki

 

  14

10

  Bartosik N.

 

 

  Świątniki

  ż. Benedykta Bartosika

  17

11

  Bil (Biel) Jakub

ok.1720

 

  Szczytniki

  karczmarz szczytnicki

  37, 40, 65

12

  Bil Magdalena
  z d. Kubicz

ok.1725

 

  Szczytniki

  c. Szymona Kubicza, siostra
  Jakuba i Michała Kubiczów,
  ż. Jakuba Bila

  65

13

  Bułat Andrzej

 

 

  Szczytniki

 

  57, 72

14

  Bułat Marianna

 

 

  Szczytniki

  z d. Bułat

  21

15

  Bułat Regina
  z d. Urbanik

1730

1786

  Szczytniki, nr 45

  c. Andrzeja Urbanika, siostra
  Szymona i Macieja Urbaników,
  ż. Wojciecha Bułata

  41, 67

16

  Bułat Stanisław

1739

1799

  Szczytniki, nr 38

 

  21, 57, 63, 

  68, 77

17

  Bułat Szymon

1745

1821

  Szczytniki, nr 21

 

  70, 72

18

  Bułat Tomasz

1724

1796

  Szczytniki, nr 54

  zięć Zofii Kołodziej,
  żona N. z domu Kołodziej

  48, 70, 72, 

  83,

19

  Bułat Wojciech

1716
lub 1736

1796
lub 1800

  Szczytniki, nr 26
  lub 40

 

  41

20

  Chytroś Jakub

 

 

  Świątniki

 

  12

21

  Czechowski 

  Wawrzyniec

 

 przed 1768

 

  notariusz, kanonik kollegiaty
  Św. Jerzego na zamku król.

  70

22

  Frasikowicz

 

 

 

  zob. Lasoń (Lassoń)

 

23

  Gawlik Walenty

1735

1795

  Świątniki

  2 - gi mąż Anny z d. Zięba,
  wdowy po Franciszku 

  Adamczyku

  15

24

  Gawlik Anna

 

 

 

  zob. Adamczyk Anna

 

25

  Górski Antoni

ok.1705

1764/84

  Świątniki

  wójt Świątnik, zięć Andrzeja   
  Majchera, ż. N. z domu 

  Majcher

  10, 38, 57, 

  63, 65, 68,

  72, 73

26

  Górski Antoni (2)

 

 

  Świątniki

  syn Antoniego Górskiego, 

  wójta, brat N. Górskiego

  72

27

  Górska N.

 

 

  Świątniki

  c. Antoniego Górskiego, wójta

  72

28

  Gral N.

 

 

  Szczytniki

 

  37

29

  Gromek Błażej

 

 

  Świątniki

 

  77

30

  Gromek Mateusz

 

 

  Świątniki

 

  13

31

  Gromek Rozalia

 

 

  Świątniki

  żona Mateusza Gromka

  13

32

  Grzesiak Michał

 

 

  Grębałów

 

  73

33

  Janik Anna (1)

ok.1645

 

  Szczytniki

  matka Macieja i Anny Janików

  39

34

  Janik Anna (2)

ok.1685

 

  Szczytniki

  zob. Urbanik Anna

  67

35

  Janik Łukasz

1715

1796

  Szczytniki, nr 30

 

  20, 41, 47, 

  93

36

  Janik Maciej

ok.1675

1702

  Szczytniki

  syn Anny Janik, brat Anny 

  Janik,
  stryj Sebastiana i Michała 

  Janików

  39

37

  Janik Małgorzata

 

 

  Szczytniki

  żona Łukasza Janika

  41

38

  Janik Michał

 

 

  Szczytniki

  brat Sebastiana

  39, 64

39

  Janik Sebastian

 

 

  Szczytniki

  brat Michała

  39, 64

40

  Kawaler

 

 

 

  zob. Urbanik

 

41

  Kleczkowski N.

 

 

 

  prawd. Wojciech Kleczkowski  
  (1739 r.)

  19

42

  Kołodziej Zofia

ok.1695

 

  Szczytniki

  teściowa Tomasza Bułata

  48

43

  Kołos Jan (Kołosiński)

1730

1788

  Szczytniki, nr 36

 

  10 (Kotosz), 

  65

44

  ks. Komecki Michał 
  Maurycy h. Ślepowron

1700

1775

  Kraków

  kustosz katedralny krakowski

  40

45

  ks. Komecki

  Sebastian

 

1755

  Kraków

  kustosz katedralny krakowski

  15 (błędnie
  Kornecki)

46

  Korta Tomasz

ok.1620

 

  Szczytniki

 

  49

47

  Krasoń Kazimierz

 

 

  Szczytniki

  karczmarz szczytnicki

  w 1755 r.

  2

48

  Krasoń Zofia

 

 

  Szczytniki

  żona Kazimierza Krasonia

  2

49

  Krzeczkowska 

  Franciszka

ok.1745

 

  Szczytniki

  córka Jakuba Krzeczkowskiego

  70, 72

50

  Krzeczkowski Jakub

ok.1715

 

  Szczytniki

 

  65, 70, 72, 

  77

51

  Krzeczkowski Kacper

1726

1790

  Szczytniki, nr 23

  syn Zofii Krzeczkowskiej

  65, 70, 72, 83

52

  Krzeczkowski 

  Wawrzyniec

 

 

 

 

  65

53

  Krzeczkowski  

  Wojciech

ok.1725

1760

  Szczytniki

  syn Zofii Krzeczkowskiej

  65, 70, 72

54

  Krzeczkowska Zofia

ok.1695

 

  Szczytniki

  matka Kacpra i Wojciecha
  Krzeczkowskich

  65, 70, 72,  

  83

55

  Kubicz Andrzej (1)

ok.1725

 

  Szczytniki

  br. Antoniego i Szymona

  2, 37, 40, 

  (65)

56

  Kubicz Andrzej (2)

ok.1730

 

  Szczytniki

  br. Pawła

  19, 48, (68), 
  (87)

57

  Kubicz Anna

 

 

 

 prawdopodobnie z domu Kubicz

  21

58

  Kubicz Antoni

1723

1793

  Szczytniki, nr 8

  br. Andrzeja 1 i Szymona

  2, 37, 40, 

  65,

59

  Kubicz Jakub

1744

1794

  Szczytniki, nr 52

  syn Szymona Kubicza, brat
  Michała i Magdaleny Bil

  37, 40

60

  Kubicz Magdalena

 

 

  Szczytniki

  zob. Bil Magdalena

 

61

  Kubicz Michał

 

 

  Szczytniki

  syn Szymona Kubicza, brat  
  Jakuba i Magdaleny Bil

  37, 40

62

  Kubicz Paweł

1729

1791

  Szczytniki, nr 9

  br. Andrzeja 2

  19, 44

63

  Kubicz Regina

1730

1790

  Szczytniki, nr 9

  żona Pawła Kubicza

  21

64

  Kubicz Szymon

 

 

  Szczytniki

  br. Andrzeja 1 i Antoniego

  37, 40

65

  Kubicz N.

ok.1700

 

  Szczytniki

  matka Andrzeja 2 i Pawła
  [Zofia ? (ur.1703 - zm.1803),

  nr 15]

  19

66

  Kubicz N.

 

 

  Szczytniki

  syn Andrzeja Kubicza 2
  [Kazimierz Kubicz (1749 - 1809),
  nr 46]

  48

67

  Lasoń Agnieszka
  z d. Więcek

ok.1670

 

  Szczytniki

  córka Jana Więcka i Anny,
  siostra Jakuba Więcka,
  żona Wawrzyńca Lasonia

  41

68

  Lasoń Dominik

1740

1802

  Szczytniki, nr 23

 

  18

69

  Lasoń Jadwiga

 

 

  Szczytniki

  wnuczka Jana i Anny Więcków,
  2 - ga żona Jakuba Lasonia

  41

70

  Lasoń (Lassoń,  
  Frasikowicz) Jakub

ok.1670

   1756/56

  Szczytniki

 

  41

71

  Lasoń Wawrzyniec

ok.1670

 

  Szczytniki

 

  41

72

  Lasoń Zofia

 

przed 1756

  Szczytniki

  prawd. 1 żona Jakuba Lasonia

  41

73

  Lonka (Łanka) Józef

 

 

  Dabrowica

  zięć Szymona Kubicza

  37, 40

74

  Lubański

 

 

 

  w 1754 r. "Pan Franciszek
  Lubański w Wiatowicach"
  [Inwentarze...]

  11

75

  Majcher Andrzej

ok.1680

1759/84

  Świątniki

  bratanek Stanisława Majchera,
  teść Antoniego Górskiego

  -  wójta

  16, 38, 63

76

  Majcher Jakub

ok.1690

 

  Świątniki

 

  63

77

  Majcher Katarzyna (1)

ok.1690

ok.1739

  Świątniki

  żona Jakuba Majchera

  63

78

  Majcher Katarzyna (2)

 

 

 

  zob. Tarapata Katarzyna

 

79

  Majcher Piotr

ok.1720

ok.1752

  Świątniki

  syn Jakuba i Katarzyny 1,
  synowiec Andrzeja Majchera

  63

80

  Majcher Stanisław

ok.1650

 

  Świątniki

  stryj Andrzeja Majchera

  63

81

  Majcher Wojciech

1728

1794

  Świątniki, nr 69

 

  63

82

  Marszałek Jan

 

 

 

 

  65

83

  Moszczyński N.

 

 

 

  szlachcic

  48, 65

84

  Olejarz Jadwiga

 

 

  Świątniki

  żona Jakuba Olejarza

  13

85

  Olejarz Jakub

 

 

  Świątniki

 

  68

86

  Olejarz Katarzyna

 

 

  Świątniki

  córka Jakuba i Jadwigi

  13

87

  Oleś Ewa

 

 

  Świątniki

  córka Józefa Olesia,
  żona Mateusza Żupnika

  14

88

  Oleś Jan

 

 

  Świątniki

 

  12

89

  Oleś Józef

 

 

  Świątniki

  teść Mateusza Żupnika

  14

90

  Przestępa Adam

 

 

  Szczytniki

  br. Tomasza, wójt Szczytnik
  i Świątnik w 1762 r.

  18, 84

91

  Przestępa Sebastian

 

1729/56

  Szczytniki

  br. cioteczny Jakuba Lasonia

  41

92

  Przestępa Tomasz

 

 

  Szczytniki

  br. Adama

  18

93

  Przestępa N.

 

 

  Szczytniki

  żona Tomasza Przestępy

  18

94

  Radwan Franciszka

ok.1695

 

  Świątniki

  żona Wojciecha Radwana

  41

95

  Radwan Maciej

ok.1705

1759/84

  Świątniki

  mąż Zofii Surmy, zięć Surmów

  48, 60

96

  Radwan Wojciech

1693

1803

  Świątniki, nr 23

 

  10, 11, 41

97

  Radwan Zofia

   z d. Surma

1706

1801

  Świątniki, nr 7

  córka Błażeja i Agnieszki
  Surmów, żona Macieja 

  Radwana

  60

98

  Rafałowicz Jan Onufry

 

 

 

 

  70, 87

99

  Rylski

 

 

  Sułów

  wł. wsi Sułów w par. Biskupice

  37

100

  ks. Ryżewski Jan

1717

1787

  Brzezie

  Urodzony 1717 w Morawicy.  
  Studiował na UJ. 12.01.1755 

  objął probostwo w Brzeziu.
  Zmarł 1.11.1787.
  Pochowany w Brzeziu.

  39

101

  Sabor Błażej

 

 

  Świątniki

 

  14, 38, 77

102

  Sabor Józef

 

 

  Świątniki

 

  12, 14

103

  Sabor Szymon

1709

1806

  Świątniki, nr 13

 

  12, 14

104

  Skimina Błażej

ok.1680

przed 1762

 

  syn Stanisława Skiminy

  85

105

  Skimina Marcin

ok.1650

 

 

  dziad Andrzeja Strojka

  63

106

  Skimina Stanisław

ok.1650

 

 

  ojciec Błażeja Skiminy,
  dziad Stefana Skiminy

  85

107

  Skimina Szczepan

ok.1710

 

 

  syn Błażeja Skiminy

  14, 85

108

  Skimina N.

ok.1650

 

 

  żona Marcina Skiminy

  63

109

  Sowiński N.

 

 

  Szczytniki

 

  40

110

  Strojek Andrzej

ok.1710

  1764/84

 

  zwany Skimina [po dziadku
  Marcinie Skiminie],
  syn Wojciecha Strojka,
  w latach 1746 - 1753 był 
  chrzestnym dzieci Józefa 

  Strojka i Katarzyny

  w Książnicach w par. Chełm

  49, 63, 65,

  68, 70,

  77, 92

111

  Strojek Wojciech

ok.1680

 

 

 

  49

112

  Strojek Zofia

ok.1710

 

 

  żona Andrzeja Strojka

  65, 70, 92

113

  Surma Agnieszka

ok.1680

 

  Szczytniki

  żona Błażeja Surmy

  60

114

  Surma Błażej

ok.1680

 

  Szczytniki

  teść Macieja Radwana

  60

115

  Surma Zofia

1706

1801

  Szczytniki,
  Świątniki, nr 7

  córka Błażeja i Agnieszki
  Surmów,
  żona Macieja Radwana

  60

116

  Szala Stanisław

 

 

 

 

  19, 44

117

  Szafraniec Maciej

ok.1620

 

 

  br. Marcina (?)

  49

118

  Szafraniec Marcin

ok.1620

 

 

  br. Macieja (?)

  49

119

  Szafraniec Wawrzyniec

ok.1700

  1762/84

 

  wójt Szczytnik i Świątnik

  1762 r.

  2, 49, 77,

  84

120

  Szlachta Kazimierz

 

 

 

 

  10

121

  Tarapata Katarzyna

1732

1788

  Świątniki, nr 67

  1 mąż : Piotr Majcher
  2 mąż (od ok.1752) Tomasz
  Tarapata

  63

122

  Tarapata Tomasz

ok.1730

 

  Świątniki

 

  63

123

  Taraska Wojciech

 

 

 

 

  65

124

  Tekiel Zofia

 

 

  Wieliczka

 

  44

125

  Tomasik Stanisław

 

 

 

 

  77

126

  Topolski N.

 

 

 

  szlachcic

  48

127

  Urbanik Andrzej

ok.1685

1758/60

  Szczytniki

 

  67

128

  Urbanik Anna
  z d. Janik

ok.1685

 

  Szczytniki

  córka Anny Janik,

  siostra Macieja
  Janika, żona Andrzeja Urbanika

  39

129

  Urbanik (Kawaler) 

  Maciej

1718

1794

  Szczytniki, nr 50

  syn Andrzeja Urbanika i Anny
  z d. Janik, br. Szymona

  i Reginy

  39, 65, 67

130

  Urbanik Regina

1730

1786

  Szczytniki, nr 45

  córka Andrzeja Urbanika, 

  siostra
  Macieja i Szymona Urbaników,
  żona Wojciecha Bułata

  41, 67

131

  Urbanik (Kawaler) 

  Szymon

1707

1787

  Szczytniki, nr 34

  syn Andrzeja Urbanika i Anny
  z d. Janik, br. Macieja i Reginy

  39, 57, 67

132

  Urbanik Teresa

 

 

  Szczytniki

  żona Szymona Urbanika

  67

133

  Wcisło Antoni (1)

ok.1715

1756/57

  Szczytniki

  br. Tomasza

  47

134

  Wcisło Antoni (2)

1736

1806

  Szczytniki, nr 29

  syn Antoniego (1) Wcisło,
  br. Karola i Stanisława

  10, 47, 65, 68,
  70, 72

135

  Wcisło Ewa

ok.1740

przed 1784

  Szczytniki

  żona Antoniego (2)

  65

136

  Wcisło Karol

ok.1738

 

  Szczytniki

  syn Antoniego (1) Wcisło,
  br. Antoniego (2) i Stanisława

  47, 68

137

  Wcisło Stanisław

1740

1810

  Szczytniki, nr 21

  syn Antoniego (1) Wcisło,
  br. Antoniego (2) i Karola

  47, 68

138

  Wcisło Tomasz

ok.1715

1760/84

  Szczytniki

  wójt Szczytnik

  10, 47, 48,
  63, 65, 68

139

  Wiatowski N.

 

 

  Wiatowice

  kowal w Wiatowicach

  11

140

  Więcek Agnieszka

ok.1670

 

  Szczytniki

  córka Jana i Anny Więcków,
  siostra Jakuba Więcka,
  żona Wawrzyńca Lasonia

  41

141

  Więcek Anna

ok.1640

ok.1694

 

  żona Jana Więcka

  41

142

  Więcek Jakub

ok.1670

 

 

  syn Jana i Anny Więcków,
  br. Agnieszki Lasoń

  41

143

  Więcek Jan

ok.1640

ok.1694

 

 

  41

144

  Więcek N.

ok.1610

 

 

  matka Jana Więcka

  41

145

  Wojakowski Andrzej

 

 

  Świątniki

 

  11, 12, 70,

  72, 83

146

  Wojciechowski N.

 

 

 

  szlachcic

  48

147

  Wołczykowska N.

 

 

  Szczytniki

  matka Józefa 

  Wołczykowskiego

  48, 57

148

  Wołczykowski Józef

 

 

  Szczytniki

 

  48, 57, 73, 

  87

149

  Zarzeczny Jakub

 

 

  Szczytniki

 

  64

150

  ks. Zawadzki Stanisław

 

 

 

 

  87

151

  Zięba Anna

ok.1735

 

  Świątniki

  z domu Zięba
  1 mąż : Franciszek Adamczyk
              (zm. przed 1756)
  2 mąż : Walenty Gawlik

  15, 85

152

  Zięba Franciszek

ok.1740

 

  Świątniki

  br. Marcina

  70, 72, 83

153

  Zięba Marcin

ok.1740

 

  Świątniki

  br. Franciszka

  70, 72, 83

154

  Zięć Tomasz

 

 

  Grębałów

 

  73

155

  Żak Zofia

ok.1650

 

 

 

  41

156

  Żupnik Ewa z d. Oleś

 

 

  Świątniki

  córka Józefa Olesia,
  żona Mateusza Żupnika

 

157

  Żupnik Mateusz

1716

1790

  Świątniki, nr 90

  mąż Ewy z d. Oleś (c. Józefa)

  14

158

  Żupnik Tomasz

 

 

  Świątniki

 

  15, 68

 

 

 

powrót do strony głównej