S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 Własność szlachecka  (Szczytniki, Świątniki Dolne - par. Brzezie k. Wieliczki)

 Część 1 : XIV - VII wiek

 

 Ostatnia aktualizacja : 24.09.2017 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F
-----------------------------------------------------------------------------------------
 XV wiek 

 
Mikołaj Tarnawski z Tarnawy k. Sanoka (ur.ok.1375 - zm.1450), s. Józefa, żupnik solny krakowski, przemyski, sanocki
 [SHGK, 1425 r. - Mikołaj z Tarnawy zastawia za 40 grzywien Ściborowi z Kępanowa swoich kmieci w
Szczytnikach,

 par. Brzezie, płacących 4 grzywny czynszu]  
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Czerzowscy h. Strzemię z Czerzowa [Czyrzowa] (obecnie Czyżów)
 NN.[ur.+/-1365]
 ż. NN [ur.+/-1365]
 Dzieci :
 A1. Jan Rozek, Roszek, Roszok [ur.+/-1395 - zm.1446/58], dz. dóbr Kawki, Czerzow
       ż.NN.
       Dzieci :
       B1. Jan [ur.+/-1430 - zm.po 1467], brat cioteczny Wawrzy
ńca Kwiatoniowskiego
             ż.(1467)
Katarzyna [ur.+/-1430]
             ojc. Jan z Rdzawy [ur.+/-1400 - zm.po 1467]
       B2. Katarzyna [ur.+/-1430 - zm.po 1462]
             m.(1462)
Andrzej z Suchoraby [ur.+/-1430]
  A2. Andrzej [ur.+/-1400 - zm. po 1463]
        ż.(1463) Urszula [ur.+/-1400]

 1458 r. - Stanisław, pleban z Kazimierzy Małej (pow. wiślicki) sprzedaje za 200 grz. Janowi Kwiatoniowskiemu całą część,

              która mu przypadła po br. wujecznym Janie Roszoku w Czerzowie i Szczytnikach.

-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Kwiatoniowscy z Kwiatoniowic k. Biecza [ 7 km na NW od Biecza ]
 I Linia
 
Andrzej Kwiatoniowski [ur.+/-1365 - zm.po 1420], sołtys w Kwiatoniowicach, ławnik sądu le
ńskiego goleskiego
 ż. NN.
 Dzieci :
 A1. Andrzej Kwiatoniowski "junior" [ur.+/-1395 - zm.1425/46], sołtys w Kwiatoniowicach w 1425 r.
       ż.(śl.przed 1425)
Anna [ur.+/-1400]
       Dzieci :
       B1. Wawrzyniec Kwiatoniowski [ur.+/-1425 - zm.po 1468], brat cioteczny Jana z Czerzowa (s. Jana Roszoka),
            dz. cz. w Zborczycach, Czerzowie,
Szczytnikach
            [1458 r. - Wawrzyniec Kwiatoniowski z Czerzowa sprzedaje za 150 grz. Janowi Kwiatoniowskiemu całą część,
            która mu przypadła w Czerzowie i Szczytnikach ze spuścizny po Janie Roszoku.]
 A2. córka [ur.+/-1400]
       m.(1420)
Sebastian [ur.+/-1400]

 II Linia
 
N. Kwiatoniowski
 ż. NN.
 Dzieci :
 A1. Andrzej Kwiatoniowski [zm.po 1477], dziedzic dóbr Czerzów [1450],
Szczytniki,
       w latach 1468 i 1477 pełnił urząd oprawcy krakowskiego (wykonawcy wyroków).
 A2. Jan Kwiatoniowski z Czerzowa [zm. po 1470]
       ż.
Anna, c. Szczepana z Janowic (par. Zakliczyn), dziedzic dóbr Czerzów, Szczytniki
      Dzieci :
      B1. syn
      B2. syn
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 XVI wiek

 
Niewiarowscy h. Półkozic 
 Adam Niewiarowski [ur.+/-1465]
 
ż.
Katarzyna N.
 
Dzieci : (Adam, Krzysztof v. Seweryn, Jan)
 
A1. Adam Niewiarowski [ur.+/-1500 - zm.1556], dziedzic dóbr Niewiarowo, Niegowice, Cichawa,
       właściciel folwarku w
Szczytnikach w 1552 r.
       [SHGK CICHAWA - w dziale dóbr  między br. Adamem i Krzysztofem Niewiarowskimi, Adam bierze Cichawę, Wiatowice, 

       Zborczyce, Surówki, Marszowice, Zręczyce, Podolany, Zalesiany i cz. Zagórzan]

       [W 1552 r. szczytniccy świątnicy poskarżyli się kapitule na ucisk ze strony właściciela folwarku w Szczytnikach

       Adama Niewiarowskiego]
       ż. NN.
       Dzieci : 2 (Adam, Wojciech)
       B1. Adam Niewiarowski [ur.+/-1530]
             ż.
Jadwiga Otwinowska [ur.+/-1530]
             Dzieci : 4 (Magdalena, Katarzyna, Anna, Marianna)
             C1. Magdalena Niewiarowska [ur.1560]
                   m.
Jan Gołuchowski h. Leliwa (ur.+/-1560 - zm.1612), stolnik król.
                   ojc. Andrzej Gołuchowski (ur.+/-1530 - zm.1591) [
PSB], podkomorzy sandomierski, poseł sejmowy, kalwin
                   mat.(śl.1553)
Krystyna Dembińska h. Rawicz, c. Walentego Dembińskiego, kanclerza
             C2. Katarzyna Niewiarowska [ur.+/-1560]
                   m.
Hieronim Łysakowski [ur.+/-1530]
             C3. Anna Niewiarowska [ur.+/-1560]
                   m.
Jan Jordan h. Trąby (ur.+/-1545 - zm.1598)
                   ojc. Mikołaj Jordan (ur.ok.1515 - zm.1580) [
PSB],

                         s. Achacego Jordana - kasztelana bieckiego i Zofii Wielogłowskiej,
                         działacz reformacyjny i sejmikowy
                   mat. Magdalena Gierałtowska
             C4. Marianna Niewiarowska [ur.+/-1565]
                   m.
Piotr Gołuchowski h. Leliwa (ur.ok.1560 - zm.1618) [PSB], brat w/w Jana Gołuchowskiego,
                   działacz kalwiński, rokoszanin
       B2. Wojciech Niewiarowski [ur.+/-1530]
             ż.
Barbara Mstowska [1 mąż - Jan Kmita h. Śreniawa]
             Dzieci :
             C1. Wojciech Niewiarowski [ur.+/-1560]
               ż.
Jadwiga Lubomirska [ur.+/-1560]
               ojc. Sykstus Lubomirski (zm.1612)
               mat. Anna Palczowska, c. Jakuba
               Dzieci : 4 córki
             C2. Zofia Niewiarowska [ur.+/-1560]
             C3. Elżbieta Niewiarowska [ur.+/-1560]
             C4. Jan Niewiarowski [ur.+/-1560], dziedzic dóbr Książnice
                   ż.
Anna Pacanowska [ur.+/-1560]
                   Dzieci :
                   D1. Jan Niewiarowski [ur.+/-1590]
                   D2. Barbara Niewiarowska [ur.+/-1590]
                         m.
Andrzej Porębski [ur.+/-1590]
             C5. Kacper Niewiarowski (ur.+/-1560 - zm.1629)
             C6. Stanisław Niewiarowski [ur.+/-1560]
                   1 ż.
Elżbieta N. [ur.+/-1560]
                   2 ż.
Barbara Staszkowska z Pojałowic [ur.+/-1560]
                   Dzieci : 5
                   D1. Marianna Niewiarowska [ur.+/-1590]
                         m.
Mikołaj Rarowski [ur.+/-1590]
                   D2. Przecław Niewiarowski [ur.+/-1590 - zm. po 1632], elektor w 1632 r. z woj. krak.
                   D3. Franciszek Niewiarowski [ur.+/-1590]
                         ż. NN.
                         Dzieci :
                         E1. Dominik Niewiarowski [ur.+/-1620]
                               ż.
Katarzyna Bienczycka [ur.+/-1620]
                               Dzieci :
                               F1. Wojciech Niewiarowski [ur.+/-1650]
                   D4. Samuel Niewiarowski [ur.+/-1590]
                   D5. Joachim Niewiarowski [ur.+/-1590]

 A2. Krzysztof v. Seweryn Niewiarowski [ur.+/-1500 - zm.1556]
       ż.
Anna z Krotoszyna [ur.+/-1550]
       Dzieci :10
       B1. Stanisław Niewiarowski (ur.+/-1525 - zm.1557)
       B2. Przeclaw Niewiarowski [ur.+/-1525]
       B3. Andrzej Niewiarowski (ur.+/-1530 - zm.1558)
       B4. Jadwiga Niewiarowska [ur.+/-1530]
             m.
Hieronim Staszkowski [ur.+/-1530]
       B5. Katarzyna Niewiarowska [ur.+/-1535]
             m.
Mikołaj Ożarowski [ur.+/-1535]
       B6. Seweryn Niewiarowski (ur.+/-1535 - zm.1580)
       B7. Helena Niewiarowska [ur.+/-1540]
       B8. Jan Niewiarowski (ur.+/-1540 - zm.1598)

             dziedzic dóbr : Jaroszowka, Krakuszowice, Niewiarów, Nieznanowice,
             ż.
Katarzyna Rzeszowska z Żerkowa [ur.+/-1545]
             Dzieci : (Samuel, Seweryn, Aleksander, Andrzej)

             Z nich :

             C1. Andrzej Niewiarowski (ur.+/-1570 - zm.1631), dziedzic Wieńca

                  1 ż. Marianna Lipska h Drużyna [ur.+/-1580], c. N. i N. z d. Trzcińska

                  2 ż. Zofia Przerębska [ur.+/-1580]

                  3 ż. Zofia Niemsta [ur.+/-1580]

                  4 ż. N. Porębska h. Nabram [ur.+/-1580]

                  Dzieci z 2 żony : (Seweryn, Andrzej, Balcer, Krzysztof, Stefan, Aleksander)

                  D1. Seweryn Niewiarowski [ur.+/-1600], dz. Jastrzębi i Wieńca

                        ż. Jadwiga Lubowiecka [ur.+/-1600]

                        ojc. Feliks (Szczęsny) Lubowiecki [ur.+/-1560], dz. dóbr Marszowice, Podgrodzie, Klęczany

                              [brat Adrian Lubowiecki – dziedzic Szczytnik, Marszowic, Podgrodzia, Klęczan]

                        mat. NN.

                  D2. Andrzej Niewiarowski [ur.+/-1605], dziedzic Wieńca

                        ż. Marcjanna Marianna Jezierska h. Prus II  [ur.+/-1600]

                  D3. Balcer Niewiarowski [ur.+/-1610], dziedzic Wieńca

                        ż. Zofia Czaplińska h. Drogosław [ur.+/-1615]

                        Dzieci : (Helena, Anna, Zofia, Marianna, Piotr, Teresa]

                        E1. Helena Dorota Niewiarowska (ur.ok.1656 - zm.1.10.1732 Warszawa) [PSB]

                              m.(śl.8.01.1673) Franciszek Poniatowski h. Ciołek (ur.3.10.1651 - zm.1691) [PSB]

                              cześnik wyszogrodzki, łowczy podlaski, podstarości [Lublin]

                              Syn :

                              F1. Stanisław Poniatowski (ur.15.09.1676 Chojnik k. Gromnia - zm.29.08.1762 Ryki) [PSB]

                                    m.in. kasztelan krakowski w 1752 r., wojewoda mazowiecki w 1731 r.

 

                                      Stanisław Poniatowski (1676 – 1762)

 

                                    1 ż.(śl.ok.17000 Teresa Wojna (zm.po 1710)

                                    2 ż.(śl.16.09.1720 Warszawa, par. św. Krzyż)

                                          Konstancja Zofia ks. Czartoryska h. Pogoń Litewska (ur.1695 Warszawa - zm.1759) [PSB]

 

                                       Konstancja Zofia hr. Czartoryska (1695 – 1759)

 

                                    Syn z 2 żony :

                                    G1. Stanisław August Antoni II Poniatowski (ur.17.01.1732 Wołczyn - zm.12.02.1799 Petersburg)

                                          król Polski

 

                                      Stanislaw August Poniatowski (1732 – 1799)

 

                  D4. Krzysztof Niewiarowski [ur.+/-1610]

                  D5. Stefan Niewiarowski [ur.+/-1610]

                  D6. Aleksander Niewiarowski [ur.+/-1620], zakonnik reguły św. Dominika
       B9. Krzysztof Niewiarowski (ur.+/-1545 - zm.1570)
             ż.
Barbara Lubomirska [ur.+/-1550]
             ojc. Mikołaj Lubomirski (zm.1582)
             mat. Barbara Chocimowska h. Oksza
       B10. Elżbieta Niewiarowska [ur.+/-1555]
              1 m. Andrzej Kmita h. Œreniawa (zm.1609)
              2 m. Jan Jaxa - Rożen h. Gryf
              3 m.
Abraham Lubowiecki h. Kuszaba (ur.+/-1550 - zm.1616)
     
 A3. Jan Niewiarowski [ur.+/-1500]

-----------------------------------------------------------------------------------------            
 XVII wiek 

 
Lubomirscy h.Drużyna (Śreniawa) z Lubomierza w pow. Szczyrzyckim
 Najprawdopodobniej :
 Sebastian Lubomirski (ur.ok.1546 - zm.1613) [
PSB], s. Stanisława , dziedzica Sławkowic i Grajowa,
 żupnik krakowski, kasztelan wojnicki, właściciel m.in. :
Trąbki
 1 ż.(śl.1567)
Anna z Krużlowej Pieniążkówna (zm.1580), sędzianka ziemska krakowska, bezpotomna
 2 ż.(śl.1581)
Anna z Ruszczy Branicka (zm.1639)
 Syn : z 2 żony
 Stanisław Lubomirski (ur.1583 - zm.1649 ) [
PSB], hrabia na Wiśniczu, wojewoda i starosta generalny krakowski
 ż. (śl.1613 r.)
ks. Zofia Ostrogska, wojewodzianka wołyńska.
 Dzieci :
 1/ Konstancja (zm.1646, bezdzietnie)
    m.
Franciszek Czarnkowski, kasztelan poznański
 2/ Krystyna (zm.1667, bezdzietnie)
    m.
Albrecht Stanisław Radziwiłł, kanclerz litewski (zm.1656)
 3/ Aleksander Michał (zm.1677)
   ż.
Helena Tekla z Tenczyna Ossolińska, kanclerzanka koronna
 4/ Jerzy Sebastian (ur.1616 r. - zm.1667 r.) [
PSB], marszałek wielki i hetman polny kor.
    1 ż.(śl.1640)
Konstancja z Bobrku Ligęza, kasztelanka sandomierska
    2 ż.(śl.1654)
Barbara Tarło [1 mąż - Jan Aleksander Daniłowicz]
5 / Konstanty Jacek (ur.ok.1620 - zm.1663) [
PSB], poseł sejmowy, podczaszy koronny
    ż.(śl.1648) Domicella Barbara Szczawińska, wojewodzianka brzeska [2 mąż od 1667 - Mikołaj Wiktoryn Grudzi
ński]
    bezpotomny
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lubowieccy ( Lubowiccy ) h. Kuszaba (v. Paprzyca) z Lubowca (w ziemi dobrzyńskiej). 
 Rodzina (Lubowscy, Lubowescy, Lubowiescy, Lubowieccy) h. Kuszaba pochodzi z miejscowości Lubowiec

 (dawniej Lubowsz) z ziemi dobrzyńskiej z miejscowości Lubowiec (dawniej Lubowsz) w dawnym powiecie lipieńskim.

 Jedna z gałęzi osiadła w XIV wieku w Małopolsce. 
 I. Linia
 Bartłomiej Lubowiecki [ur.+/- 1520 - zm.1579], dz. Marszowic, Klęczan, Podgrodzia w pow. szczyrzyckim
 ż.
Anna Borzykowska h. Łodzia [ur.+/-1520]
 Dzieci : 7
 A1. Adrian Lubowiecki [ur.+/-1550 - zm. po 1629],

       dziedzic Szczytnik w 1629 r. i Marszowic, Podgrodzia, Klęczan w 1598 r.

       [W 1606 r. w imieniu szczytnickich świątnikow wystąpił kustosz Wojciech Szydłowski, gdyż lokalny dziedzic

       Lubowiecki zajął 30 zagonów gruntów świątnikow]
 A2. Bartłomiej Lubowiecki [ur.+/-1560]
 A3. Feliks (Szczęsny) Lubowiecki [ur.+/-1560 - zm. po 1629], dz. Marszowic, Podgrodzia, Klęczan w 1598 r.
       ż. NN.
       Dzieci : 2 (Abraham, Jadwiga)
       B1. Abraham Lubowiecki [ur.+/-1590 - zm.1616, poch. Niegowić]
             ż.
Elżbieta Niewiarowska h. Półkozic [ur.+/-1595 - zm.po 1616]
             [1 m. Andrzej Kmita (zm.1609), 2 m. Abraham Lubowiecki (zm.1616), 3 m. Jan Jaxa - Rożen]
             ojc. Krzysztof Niewiarowski (zm.1556), burgrabia krakowski 1556, s. Adama Niewiarowskiego i Katarzyny N.
             mat. Ewa z Krotoszyna
       B2. Jadwiga Lubowiecka [ur.+/-1600]
             m.
Seweryn Niewiarowski [ur.+/-1600], dziedzic Jastrzębi, Wieńca
             ojc. Andrzej Niewiarowski (zm.1631), s. Jana Niewiarowskiego (zm.1598) i Katarzyny Rzeszowskiej
             mat. Zofia Przerębska     

             Dzieci : (Jan, Franciszek, Tomasz, Katarzyna, Marianna, Konstancja, Józef, Barbara, Zofia, Apolonia, Anna)

             [zob. Niewiarowscy]
 A4. Stanisław Lubowiecki [ur.+/-1560 - zm. przed 1598]
      ż. NN.
      Dzieci :
      B1. Maciej Lubowiecki, dz. Marszowic, Podgrodzia, Klęczan w 1598 r.
 A5. Jan Lubowiecki [ur.+/-1565 - zm. po 1629]
 A6. Elżbieta Lubowiecka
       m. N.
Pucek h. Godziemba
 A7. Katarzyna Lubowiecka
       m. N.
Maciejowski h. Janina

 II. Linia
 Jan Lubowiecki [ur.+/-1590]
 ż. N. hr.
Przerembska h. Nowina [ur.+/-1605]
 ojc. Maksymilian Przerembski (ur.ok.1587 Żytomierz - zm.1639), kasztelan [Zawichost], [Sieradz], starosta [Piotrków]

 wojewoda [Łęczyca], wojewoda [Sieradz] [PSB]

 mat. Anna Mohila (ur.ok.1581 - zm.1667) lub Zofia Ostroróg h. Nałęcz (ur.+/-1590 - zm.1643)


 Dzieci Jana i N. Przerembskiej : co najmniej 2 (Stefan, Władysław)
 A1. Stefan Lubowiecki (ur.+/-1625 - zm.1669), chorąży krakowski, podstarości [Spisz], surrogator grodzki [Kraków]
 A2. Władysław Lubowiecki [ur.+/-1630 - zm.1676], [
PSB], poseł sejmowy, sędzia ziemski krakowski,
       pułkownik woj. krakowskiego w czasie najazdu szwedzkiego,
       m.in. w 1661 r. otrzymał od sejmu potwierdzenie dawnego prawa brania drzewa z Niepołomic dla dóbr swych :
      
Szczytniki i Bilczyce,   
       1663 r. kupił Niegowić od Borkowskiego,
       1667 r. wraz z żoną dostaje konsens na cesję starostwa jadownickiego synowi Stefanowi [
PSB]
       ż.
Helena z Wieruszyc Wieruska [ur.+/- 1630] 
       ojc. Jan Stefan Wieruski [ur.+/-1600]
       mat. Zofia Jordan h. Trąby [ur.+/-1600], c. Wawrzyńca i Anny z d. Sopiechowska
       Dzieci : 2 (Stefan, Adam)
       B1. Stefan Lubowiecki [ur.+/-1650 - zm.1667/ 77], zmarł młodo (przed ojcem)
       B2. Adam Józef Lubowiecki (ur.+/- 1655 - zm.1726), starosta oświęcimski i jadownicki, dz. Wieruszyc 1686
             1 ż.(ślub przed 1685)
Urszula hr. Krasicka z Krasiczyna h. Rogala [ur.+/-1655], 
                  ojc. Adam Władysław hr. Krasicki
                  mat. Izabela Jeło - Malińska
                  [Urszula hr. Krasicka miała 3 - ch mężów :

                  1 m. Stanisław Suchodolski h. Janina (zm.1682)  [PSB], łowczy i podstoli czerniechowski, 
                  2 m. Jan Zieliński h. Świnka , star. ciechanowski, rozwód
                  3 m. Adam Józef Lubowiecki]
             2 ż.
Konstancja Denhoff
                   ojc. Władysław Denhoff, podkomorzy pomorski
                   mat. Elżbieta Sobieska
                   [Konstancja Denhoff miała 2 - ch mężów :

                   1 m. Stefan Potocki h. Pilawa, rozwiedzeni
                   2 m. Adam Józef Lubowiecki] 
             Dzieci : 1 córka (z 1 żony)
             C1. Marianna Lubowiecka [ur.+/-1685 - zm. przed 1726] (bezdzietnie przed ojcem)
                   1 m.
Jan Tarło ze Szczekarzowic h. Topór (ur.1684 - zm.1750), podstoli litewski, generał, rozwiedzeni 1717 r.
                   2 m.
Franciszek Beydo - Rzewuski h. Krzywda (ur.pk.1688 - zm.1730), pułkownik, starosta czułczycki 1721

                          [1 żona  - Anna Kunicka h. Bończa (zm.przed 1766)]

             Adam Józef Lubowiecki pozostawił znaczne dobra : Niegowić z 12 - ma wsiami  Przybysławice, Mnichowice,

             Droheć, Zabawę i pięć innych w sandomierskiem, Rudno, Rawę, Kunów, Sobolów, Gierczyce ,

             Wieliczko, Sielec, Janówko, Kuchary, Libice
             w podlaskiem, Malin, Boratyn, Rokitnica, 

             Proces spadkowy, ze względu na brak bliskich krewnych , ciągnął się długie lata. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 XVIII wiek

 
Moszczeńscy (Moszczyńscy) h. Nałęcz 
 Jakub Moszczeński [ur.+/-1615], s. Andrzeja i Anny z d. Kotarska

 ż. Anna Wolska [ur.+/-1620 - zm.po 1674], [1 mąż Adam Trzebuchowski]

 Dzieci : (Kazimierz, Katarzyna, Wojciech)

 

 Kazimierz Moszczeński [ur.+/-1645 - zm.po 1674], dziedzic na Moszczonnem, towarzysz chorągwi pancernej 1670 r.,
 pułkownik wojsk koronnych 1685 r.
 ż.
Jadwiga Krzesz [h Leliwa [ur.+/-1645], c. Stefana i Zofii Morszryn h. Leliwa
 Dzieci : 6 (Anna, Teresa, Jakub, Józef, Ludwik, Michał)


 I. Linia Józefa Moszczeńskiego (s. Kazimierza i Jadwigi Krzesz)
 A1. Józef Moszczeński [ur.+/-1670], dziedzic Sieciechowic i Zbyłtowskiej Góry (dziś Zbylitowska Góra) k. Tarnowa
       major 1731 r., rotmistrz, podpułkownik, ostatnio 1738 r. pułkownik dragonów, starosta barwałdzki
       1 ż.
Józefa Zakrzewska h. Bogoria [ur.+/-1680]
             ojc. Aleksander Zakrzewski [ur.+/-1660 - zm.1744], s. Jana (zm.1701) i Katarzyny Porębskiej
             mat. Agnieszka Starowieyska [ur.+/-1660 - zm.1750]

       2 ż. Konstancja Dembińska h. Nieczuja [ur.+/-1705]

             ojc. Jan Dembiński (ur.+/-1680 - zm.1736), miecznik [Inowłódz], s. Krzysztofa i Zuzanny z d. Piegłowska h. Nałęcz

             mat. Marianna Chlewicka h. Odrowąż [ur.+/-1675], c. Kazimierza Ch., podczaszego [Sandomierz]

                    i Elżbiety Eleonory Wizemberg

             [2 mąż Konstancji Dembińskiej – (śl.1746 Sokolina, ob. woj. świętokrzyskie) Ludwik Moszczeński (ur.+/-1700),

             s. Józefa i Józefy Zakrzewskiej]


       Dzieci Józefa Moszczeńskiego z 1 żony Józefy Zakrzewskiej : 1 (Ludwik)
       B1. Ludwik Moszczeński [ur.+/-1705], chorąży pancerny 1721 r.,

             starosta barwałdzki, skabnik oświęcimski
             ż.(śl.1746 Sokolina k. Wiślicy)
Konstancja Dembińska h. Nieczuja [ur.+/-1705]
             ojc. Jan Dembiński [ur.+/-1670 - zm.1736], syn Krzysztofa (zm.1714) i Zuzanny z d. Piegłowska h. Nałęcz,
                   miecznik inowrocławski
             mat. Marianna Chlewicka h. Odrowąż, c. Kazimierza i Elżbiety Eleonory Wizemberg h. Wizemberg
             Dzieci : 1 (Konstanty)
             C1. Konstanty Moszczeński [ur.+/-1730], dziedzic Sieciechowic i Zbyłtowskiej Góry,
                  starosta barwałdzki, generał - adjutant królewski, w 1788 r. otrzymał tytuł hrabiowski galicyjski, zatwierdzony
                   w 1803 r. przez króla pruskiego
                   ż.
Ludwika Michałowska h. Trzaska [ur.+/-1650]
                   ojc. Franciszek Michałowski, s. Sebastiana (zm.1761) i Zofii z d. Chomętowska h. Prus
                   mat. Konstancja Bratkowska (zm.1790)
                   Dzieci : 2 (Konstancja, Franciszek)
                   D1. Konstancja Helena hr. Moszcze
ńska [ur.+/-1785]
                         1 m.
Antoni hr. Stadnicki (rozwód) [ur.+/-1780]
                         2 m.(śl.1820 Częstochowa)
Roman Sołtyk (ur.28.02.1790 Warszawa - zm.22.10.1843 Francja) [PSB],
                               oficer napoleoński, poseł na sejm Król. Pol., generał brygady artylerii WP, emigrant,
                               pochowany w St. Germain - en - Laye (Francja)
                   D2. Franciszek hr. Moszczeński [ur.+/-1790 - zm.po 1855 / 68], dziedzic Sieciechowic i Zbyłtowskiej Góry
                         członek Stanów galicyjskich 1817 r.
                         ż.
Celestyna hr. Stadnicka [ur.+/-1795]
                         Dzieci : 2
                         E1. Maria Ewa hr. Moszczeńska [ur.+/-1820]
                               m.
Stanisław Żaba h. Kościesza [ur.+/-1820]
                         E2. Julia Konstancja hr. Moszczeńska [ur.+/-1820 - zm. po 1868], dziedziczka Zbyłtowskiej Góry w 1868 r.
                               m.
Stanisław Stoiński h. Janina [ur.+/-1820]

 

         Dzieci Józefa Moszczeńskiego z 2 żony Konstancji Dembińskiej ; (Konstanty, Adam)

         B2. Konstanty Moszczeński [ur.+/-1725]

         B3. Adam Moszczeński [ur.+/-1730]

 II. Linia Ludwika Moszczeńskiego (s. Kazimierza  i Jadwigi Krzesz)
 A2. Ludwik Moszczeński [ur.+/-1680 - zm. po 1725], miecznik [Zator] 1720 r.
       1 ż.
Krystyna Salomea Malinowska h. Ślepowron [ur.+/-1690 - zm.przed 1740]
             [1 m. Michał Jacek Tarnowski z Dzikowa (zm.1718), 2 m. Stanisław Szczytowski, 3 m. Ludwik Moszczeński]
       2 ż.
Magdalena Żydowska h. Doliwa [ur.+/-1695]
             [1 m. Stanisław Paprocki, 2 m. Aleksander Wilkoński, 3 m. Ludwik Moszczeński]
             ojc. Antoni Żydowski, chorąży [Kraków]
             mat. Marianna Przerębska h. Nowina


       Dzieci Ludwika i Krystyny Malinowskiej z 1 żony : (Stanisław)
       B1. Stanisław Krzysztof Moszczyński [ur.+/-1720 - zm.po 1803], łowczy malborski, szambelan król.,
             dziedzic
Szczytnik,
             w 1803 r. otrzymał  zatwierdzenie tytułu hrabiowskiego od króla pruskiego
             ż.(śl.11.10.1750 Wojsławice, par. Gorzków)
Teresa Dąmbska h. Godziemba (ur.+/-1720 – zm.1779)
             ojc. Andrzej Dąmbski (ur.+/-1690 - zm.1737), podczaszy mielnicki, wojewoda [Inowroclaw]

                   s. Aleksandra (zm.1716) i Anny Łubieńskiej
                   [brat Stanisław Dąmbski (zm.1733) był teściem Władysława Waxmana (zm.1781)
                    - wnuk Józef Waxman był posesorem
Szczytnik (zob. Waxman)]
             mat. Anna Borowska [2 m. Jakub Moszczeński, chorąży bracławski]
             Dzieci :
             C1. Kunegunda Moszczeńska [ur.+/-1755]
                   m.
Paweł Zieliński h. Świnka (ur.+/-1750 - zm.12.01.1788), burgrabia krakowski (1780 - 87)
             C2. Anastazy Moszczeński [ur.+/-1755]
                   ż.(śl.1785)
Józefa Mierosławska h. Leszczyc (ur.1755 - zm.1795)

                   [ 2 mąż - Teodor Moszczeński (1714 - 1783) (PSB)]
                   ojc. Aleksander Mierosławski (zm.1758), podkomorzy inowrocławski
                   mat.(śl.1739) Elżbieta Radomicka h. Kotwicz (zm.1761)
             C3. Jakub Moszczeński [ur.+/-1755]
             C4. Stanisław Moszczeński [ur.+/-1755]
             C5. Wincenty Moszczeński [ur.+/-1755], kanonik inflancki 1794 r.
             C6. Władysław Moszczeński [ur.+/-1755]

 

       Dzieci Ludwika i Magdaleny Żydowskiej) : (Wojciech)

       B2. Wojciech Moszczeński [ur.+/-1740]

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Skróty :


 
PSB - Polski Słownik Biograficzny
 SHGK - Słownik Historyczno - Geograficzny woj. krakowskiego w średniowieczu
 m. - mąż
 ż. - żona
 ojc. - ojciec
 mat. - matka
 śl. - ślub
 h. - herb
 wł. - właściciel

 

 

powrót do strony głównej