S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

  Własność szlachecka (Szczytniki, Świątniki Dolne – par. Brzezie k. Wieliczki)

  Część 2 : XVIII – XX wiek

 

  

 

  Ostatnia aktualizacja : 10.02.2019 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Dembińscy h.Nieczuja 
 Arnolf Stefan Dembiński
(ur.1704 - zm.1758), podczaszy krakowski
 1 ż.
Marianna Bobrownicka h. Doliwa [ur.+/-1705 - zm.1744]
      ojc. Stefan Bobrownicki, chorąży bracławski (s. Adama B. i Marianny Kąsinowskiej)
      mat. Anna Stetkiewicz
 2 ż.(.śl.1745)
Kunegunda Aksak h. własnego [ur.+/-1705]
      ojc. Marcjan Aksak, stolnik żytomierski (s.Kazimierza A. i Konstancji Czołhańskiej)
      mat. Katarzyna Popiel h. Sulima (c. Stanisława P. i Katarzyny Dembińskiej)
 
 Syn : z 1 żony
 Franciszek Tadeusz Dembiński (ur.1744 Kossocice - zm.1803), dziedzic
Szczytnik,
 chorąży pancerny 1869, chorąży kawalerii narodowej 1783, pułkownik kawalerii narodowej 1785
 ż.
Eufemia Borek h. Wąż  [ur.+/-1745]
 ojc. Jan Kanty Borek, chorąży chełmiński
 mat. Agnieszka Sudrawska
 Dzieci : 2
 
A1. Józef Dembiński ( ur.+/-1765 - zm.1803, bezdzietnie)
 A2. Jan Kanty Dembiński (ur.1766 Kraków - zm.1824)
       ż
.
Marianna Warpęs Kowalska h. Jasieńczyk [ur.+/-1780], wł. dóbr Polesie, Brzozówka
       ojc
. Aleksander Warpęs Kowalski (ur.1759 - zm.1781)
       mat
. Magdalena Wizemberg z Rudy h. Wizemberg
       Dzieci
:
       Franciszka Dembińska [ur.+/-1805 - zm.po 1864), fundatorka kościoła parafialnego w Żytnie w latach 1860 - 64)
       m.(śl.1828 Kraków)
Jan Nepomucen Siemieński h. Leszczyc (ur.ok.1790 Żytno k. Radomska - zm.1855 Warszawa),
       poseł
na sejm Król. Pol., podpułkownik WP, powstaniec 1830/31 [
PSB]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Dembińscy h. Rawicz
 
I Linia [A. Boniecki "Herbarz Polski", str. 224]
 Ludwik Dembiński (ur.+/-1630 - zm.1687), s. Krzysztofa
 
ż.(śl.1663)
Katarzyna Paczko z Wrocimowic  [ur.+/-1630]
 [1 m. Katarzyny Paczko - Andrzej Konstanty Dembiński h. Rawicz (zm.1663), s. Andrzeja i Zofii z d. Ujejska - 6 dzieci]
 Syn :
 
Antoni Dembiński [ur.+/-1665 - zm.po 1728], dziedzic m.in.
Szczytnik,
 towarzysz pancerny chorągwi królewicza Jakuba 1690 r., łowczy krakowski po bracie 1695 r., stolnik krakowski 1728 r.
 1 ż.(śl.1699 / 1700)
Marianna z Wrzący Brzechwa h. Jastrzębiec [ur.+/-1675]
      ojc. Franciszek Brzechwa (Brzechffa) (ur.+/-1645 - zm. przed 1694), podczaszy mielnicki
      mat. Elżbieta Skotnicka, c. Krzysztofa
 2 ż.(1704)
Teresa Lipska [ur.+/-1675]
      ojc. Jan Lipski, starosta czechowski
      mat. Katarzyna Sapieha
 Syn z 2 żony :
 
Stanisław Kostka Dembiński [ur.+/-1705 - zm.1764], dziedzic
Brzezia od 1728 [z żoną], łowczy krakowski po ojcu 1729 r.,
 1 ż.(1728)
Helena Gołuchowska h. Leliwa (chrzest 30.04.1698 r. w Grzymale - zm. po 1746)
     ojc. Seweryn Gołuchowski [ur.+/-1670]
     mat. Helena Maciejowska
     [1 mąż Heleny G.(śl. 24.11.1711 Grzymała) Samul Żeleński (ur.1671 - zm.ok.1725),
     s. Stefana Ż. i Zofii z Rudułtowic Kotkowskiej h. Ostoja, dziedzic
Brzezia, kapitan, uczestnik wojny szwedzkiej,
     jeden z aktywnych dysydentów, patron ewangelików w Wiatowicach, burgrabia krakowski od 1712 r. do śmierci]
     [Stanisław i Helena Dembińscy dziedzice Brzezia  - "Wizytacja 1746 r".]
 2 ż.
Antonina Dobrzańska h. Leliwa [2 mąż Ignacy Mikułowski, chorąży wiłkomierski]
      ojc. Antoni Dobrzański, podczaszy chełmiński
      mat. Anna Dmosicka h. Ostoja
 Syn z 2 żony :
 
Wincenty Ferreyusz Dembiński [ur.+/-1745 - zm.1813], dziedzic Łapanowa,
 starosta przyłuski 1782 r., wojski młodszy 1787 r., miecznik 1789 r., wojski starszy 1790 r., cześnik wiślicki 1793 r.,
 legit. w 1782 r. w sądzie ziemskim czchowskim,
 1 ż. NN.
 2 ż.
Marianna Saryusz Jaworska h. Jelita [ur.+/-1770]
      ojc. Kazimierz Saryusz Jaworski (ur.+/-1745 - zm.1799), członek Stanów Galicyjskich
      mat. Marianna Maria Bontani [ur.+/-1755] (c. Michała B. [ur/+/-1730 - zm.ok.1809] i Zofii Jasińskiej, c. Franciszka J.)
      [2 mąż Marianny Bontani - Wincenty Chodorowicz]
 Dzieci z 2 żony : 7
 1/
Józef Dembiński [ur.+/-1790 - zm. po 1806]
 2/ Stanisław Dembiński [ur.+/-1795 - zm. po 1830], leg. 1830 r. w poczet szlachty galicyjskiej
    ż
. NN.
    Dzieci : Piotr, Sylwery, Juliusz, legitymowani w 1830 r. w Galicji

 II Linia [A. Boniecki "Herbarz Polski", str. 220]
 Antoni Dembiński (ur.+/-1705 - zm.1781 Gniewięcin), cześnik czerniechowski (s. Jana Józefa D. i Apolinary Apolonii 

 Trembeckiej), pan na Roczynach [k. Andrychowa], pan na Twierdzy, Pan na Wieprzu [k. Andrychowa]
 1 ż.(1733)
Anna Pętkowska [ur.+/-1705]
      ojc. Felicjan Wespazjan Pętkowski
      mat. Justyna Zuzanna Dydyńska h. Gozdawa (c.Stanisława Dydyńskiego, podczszego wołyńskiego i Anny z d.Przyłęcka)
 2 ż.(śl.1751)
Zofia Struś [ur.+/-1730]
      ojc. Marcin Struś, podstoli latyczowski
      mat. Anna Dobińska, wł. Gniewięcina
 Dzieci z 2 żony :
 
A1. Anna Dembińska [ur.+/-1760]
       m
.
Wincenty Sędzimir ze Szczytnik [ur.+/-1760], opiekun Antoniego Dembińskiego 1815 - 1818 (Gimn. w Podolinie)
 A2. Teresa Dembińska [ur.+/-1760]
       m
.
Stanisław Piątkowski [ur.+/-1760]
 A3. Elżbieta Dembińska [ur.+/-1760]
       m
.
Franciszek Faruchowicz h. Poraj [ur.+/-1760]
 A4. Wincenty Feraryusz Dembiński [ur.+/-1755 - zm. po 1809], dziedzic
Szczytnik, Łysokań i Czyżowa w 1808 r.,
       dziedzic
po ojcu Glichowa k. Myślenic i Gniewięcina k. Szczekocin
       chorąży artylerii koronnej 1780, rotmistrz wojsk koronnych 1788, podwojewodzi szczyrzycki 1782 i czchowski 1788,
       proszowski 1793, krakowski 1796, oświęcimski 1801
       1 ż.(1781)
Marianna Bontani h. Bontani [ur.+/-1755 - zm. po 1808]
            ojc
. Kazimierz Bontani [ur.+/-1730 - zm.po 1785], dziedzic dobr Pińczyce i Ciągowice k. Siewierza,

                  rotmistrz wojsk polskich
                  w
1785 r. z bratem Michałem otrzymał szlachectwo (ż. Zofia Jasińska),
                  s. Ludwika Bontani i Magdaleny Kłopotowicz
            mat. Kasylda Czeczel h. Jelita
       [Uwaga
: w / wymienieni Kazimierz i Michał Bontani (podczaszy ks. siewierskiego) byli braćmi, rodem z Włoch]
 2 ż (1809)
Kunegunda N. (ur.1771 - zm.1818) [LM Brzezie]

       Dzieci Wincentego Dembińskiego z 1 żony : [spadkobiercy Szczytnik]
       B1. Jan Nepomucen Dembiński [ur.+/-1785]
       B2. Józef  Dembiński [ur.+/-1785], dziedzic Zawad 1806 r.
       B3. Ignacy Dembiński [ur.+/-1790]
       B4. Helena Dembińska [ur.+/-1790]
             m.
Franciszek Komornicki h. Gryf [ur.+/-1785 - zm. po 1809], dziedzic Gaju (1809 r.) [1831 r. wł. Jerzy Maciewicz]

             Syn :

             C1. Jan Komornicki (ur.ok.1816)

                   ż.(śl.9.09.1842 Nawarzyce) Tekla Makowska (ur.ok.1820), c. Ignacego i Marianny z d. Hermanowska                  
 
      B5. Anna  Dembińska [ur.+/-1790]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Lenartowicz h.Pobóg
 Rodzina na Żmudzi, Litwie i w woj. sieradzkiem. Piszą się z Giezgiezłowca .
 
Bartłomiej Lenartowicz [ur.+/-1760], dzierżawca sieradzki 1781 r. i
Szczytnik 1783 r.,
 ż.
Barbara Wydrzyńska [Wydrzeńska] de Stradomka [ur.+/-1760 - zm.po 1789],
 Dzieci :
 
A1. Tomasz Jan Lenartowicz (ur.1786
Szczytniki, dom nr 1 - zm. po 1834)  [Liber Natorum, Szczytniki]
       ż
.
Klara Erbówna,[ur.+/-1790]
       Dzieci :
       B1. Jan Lenartowicz
       B2. Marceli Dominik Lenartowicz (ur.1834 r. - zm. po 1879), kapitan wojsk austiackich 1879 r.
             [A. Boniecki „Herbarz Polski”, tom XIV, s.79]  
 A2. Michał Piotr Lenartowicz (ur.1786
Szczytniki ) [Liber Natorum, Szczytniki]
 A3. Andrzej Franciszek Lenartowicz (ur.1788
Szczytniki ) [Liber Natorum, Szczytniki]

 Księga Adresowa Polski 1929 r. : Chorągwica k. Wieliczki - Lenartowicz Antoni, właściciel
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Gagatniccy h. Pniejnia
 
Jan Gagatnicki [ur.+/-1680]
 ż. NN.
 Syn :
 
Andrzej Gagatnicki (ur.ok.1708 - zm.28.03.1813), 1773 r. subdelegat grodzki sandomierski,
 dziedzic dóbr Sawa [10 km na SE od Dobczyc]
 ż. Agnieszka Wernek
 Dzieci : 3 (Józef, Feliks, Ignacy)

 A1. Józef Gagatnicki (ur.ok.1743 - zm.2.11.1829), dziedzic dóbr Sawa (wzm.1828 - 1833),
       stud. UJ w 1768 r., administrator wsi
Szczytniki w 1784 r.
       ż
.(śl.1784 Brzezie)
Salomea Adamska z Brzezia (ur.1761)
       Dzieci :
       B1. Wiktoria Gagatnicka (ur.1786 - zm.22.06.1854, poch. Rabka)
             m.(śl.1799 Gruszów k. Myślenic)
Józef Zubrzycki (ur.1769 Zubrzyk k. Krynicy - zm.14.06.1844),

             dziedzic m.in. Rabki
             ojc
. Damian Zubrzycki (ur.1730 Zubrzyk), s. Piotra (ur.1700) i Katarzyny Boguskiej
             mat
. Anna Hodermarska (zm.1812)
       B2. Antoni Gagatnicki (ur.ok.1788 - zm. po 1855/80), dziedzic dóbr Sawa (wzm.1838 - 1855)
            ż. Elżbieta Dulemba (Dulęba) [ur. +/-1790]
            Spadkobiercy Antoniego (1880 r.) :
            Petronela z Gagatnickich Gross
            Józef i Ludwika Gagatniccy
            Wincenty Ligęza

 A2. Feliks Gagatnicki [ur.+/-1757 - zm.po 1796]
       stud
. UJ w 1772 r., właściciel folwarku Rudy z młynem w Fanisławicach k. Chęcin
       ż
.
Antonina Izdebska h. Pomian [ur.+/-1760]
       ojc
. Kazimierz Izdebski (s. Tomasza I., skarbnika łukowskiego i Magdaleny z Życkich)
       mat
. Marianna Proszkowska

 A3. Ignacy Gagatnicki [ur.+/-1770 - zm.1845 / 1851]
       1 ż.
Rozalia Pawlikowska [ur.+/-1770]
       2 ż
.
Zofia Wysocka [ur.+/-1780 - zm.1820 / 1851]
       Dzieci z 1 żony :
       B1. Józef Gagatnicki [ur.+/-1795 - zm. po 1858],
             1821 r. absolwent Wydziału Prawa i Administracji Królewsko - Warszawskiego Uniwersytetu,
             sędzia pokoju pow. kieleckiego, sędzia pokoju w Szydłowie
             dziedzic dóbr : Książnice k. Staszowa 1834 r., Karsy Małe k. Pacanowa 1843 r.,
             Oblęgór (par. Chełmce, pow. Kielce) w 1858 r.,
             legit. w Król. Pol. 1858 r.
             ż
.
Ksawera Józefa hr. Parys h. Prawdzic [ur.+/-1800]
             ojc. Adam hr. Parys (zm.1817) [PSB], s. Jana i Marianny z d. Puzyna
             mat
. Józefa Sołtyk, c. Józefa S. (zm.1780) [PSB] i Katarzyny z d. Lipowska h. Ciołek
             Dzieci
:
             C 1. Felicja Gagatnicka (ur.17.05.1826, chrzest : Kielce, Katedra)
             C
2. Antoni Gagatnicki (ur.22.07.1827, chrzest : Kielce, Katedra)
             C
3. Adam Gagatnicki (ur.19.09.1828, chrzest : Kielce, Katedra - zm.19.09.1903, poch. Warszawa)
                   w 1861 r. starszy rachmistrz Bióra Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych w Warszawie
                   w
1870 r. komis. adm., mieszkał : Warszawa, ul. Maryjańska 9
                   [monografista : Kościół Wszystkich świętych w Warszawie (1893 r.)]
                   ż.(śl.7.02.1861 Radom) Lucyna Roszkowska (ur.1831 - zm. po 1908]
                   [świadkowie ślubu : Jan Galiński, lat 38, rachmistrz Rządu Gubernialnego w Radomiu,
                   szwagier nowozaślubilnej i Konstanty Luboński, lat 27, obywatel Radomia]
                   w 1908 r. mieszkała : Warszawa, ul. Wysoka 5
                   ojc. Romuald Roszkowski, radca Rządu Gubernialnego w Radomiu
                   mat
. Eleonora Zabierzowska
                   Dzieci :
                   D1. Józefa Eleonora Gagatnicka (ur.1862 Warszawa)
                         m.(śl.17.08.1880 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                         Apolinary Konstanty Chryzostom Gerreth (ur.1853 Oporów k. Kutna),
                         w 1880 r. urzędnik Polskiego Banku w Warszawie, mieszkał : ul. Wspólna 1651 (par. św. Aleksandra)
                         ojc. Ignacy Gerret
                         mat. Aleksandra Skrzypczyńska

       Dzieci z 2 żony :
       B2. Erazm Józef Gagatnicki [ur.+/-1805 - zm. po 1859], urzędnik sądowy, leg. w Król. Pol. 1859 r. (Radom)
       B
3. Adam Gagatnicki [ur.+/-1810 - zm.1861 Radom ?]
       B4. Antonina Marianna Katarzyna Gagatnicka (ur.1817 Oblęgór, par. Chełmce - zm. po 1851),
             mieszkała : Boczkowice w pow. Włoszczowa
             m.(śl.18.01.1851 Konieczno k. Włoszczowej )
             Stanisław Stefański (ur.1807 Niedarcza, par. Odechów - zm. po 1851) [obecnie Niedarczów, pow. Zwoleń],
             rządca dóbr Ostrów w par. Łukowa, pow. Kielce
             ojc. Augustyn Stefański [ur.+/-1780 - zm. przed 1851]
             mat
. Tekla Pomianowska [ur.+/-1780 - zm. przed 1851]
             [1 żona Stanisława Stefańskiego - Emilia Malczewska (zm. 13.12.1848, Ostrów)]
       B5. Ignacy Gagatnicki (ur.1820 - zm. po 1884), dzierżawca wsi Boczkowice k. Chęcin
             ż.
Anna Tyrn (zm. przed 1884)
             Dzieci :
             C1. Władysław Piotr Gagatnicki (ur.1852 Boczkowice - zm.1908/1928)
                   adwokat, w 1908 r. mieszkał : Warszawa, ul. Długa 21, 1928 r. ul. Kapucyńska 5
                   ż.(śl.21.02.1882, par. św. Andrzeja)) Józefa Honorata Herkner (ur.31.03.1859 Warszawa - zm.1938 Warszawa),
                   nauczycielka, przełożona pensji [
PSB]
                   mieszkali : Warszawa, ul. Senatorska 30, 32 (wzm. 1908 - 36 r.)
                   ojc. Władysław Herkner
                   mat
. Eleonora Cybulska
             C2. Kazimierz Józef Gagatnicki (ur.1853 Podzamcze k. Kielc - zm.10.10.1941 Warszawa), poch. Warszawa,
                   przemysłowiec,
                   w 1884 r. mieszkał : Warszawa, ul. Krochmalna 1006 c (par. św. Andrzeja)
                   Warszawa, Gagatnicki K. i S - ka, Fabryka wyrobów betonowych i sztucznego kamienia,
                   ul. Sienna 84 (wzm.1904 - 42), 1908 r. mieszkał : Warszawa, ul. Erywańska 16,
                  1921 r. prezes : Polka Hurtownia Opałowa Sp. Akc., Warszawa, ul. Kredytowa 16
                   ż.(śl.3.09.1884 Warszawa, par. Wsz. św.)

                   Zofia Mrozowska (ur.1862 Warszawa - zm.8.08.1925, poch. Warszawa)
                   ojc. Ignacy Mrozowski [ur.+/-1840 - zm. po 1884]
                   mat. Zofia Kucz [ur.+/- 1840 - zm. po 1884], w 1884 r. mieszkali : Warszawa, ul. Twarda 1089 b
                   [Rodzice Zofii Kucz :
                   Karol Kucz (ur.31.01.1815 Brzeziny k. Łodzi - zm.9.02.1892 Warszawa),  dziennikarz, literat, urzędnik [
PSB]
                   i Zofia Złotaszewska (ur.1817 - zm.1872), tancerka, aktorka Teatru "Rozmaitości"]

---------------------------------------------------------------------------------------     
 
Lisiccy v. Lisieccy h. Prus
 Józef Lisiecki [ur.+/-1760],
 ż.
Franciszka Nowakowska, Szczytniki, dom nr 1, ok.1784 r. [ Liber Natorum, Szczytniki ]
 [
Chróść w par. Brzezie, ślub (Brzezie 1798 r.) : Mikołaj Gongolewski v. Gongulski, lat 32 + Tekla Nowakowska, lat 20]
 Dzieci :
 Tekla Teresa Lisiecka (ur.1786
Szczytniki )

 1803 r. Jan Lisicki (ur.1773)
           ż.(śl.1803 Brzezie) Rozalia Janicka (Janik) [LC Szczytniki]
 1806 r. Rozalia Lisiecka (ur.1756)
            m
.(śl.1806 r. Brzezie) Grzegorz Panusiewicz (ur.1746),
Szczytniki, dom nr 27 
 Wcześniej : 1707 r. G. Antoni Lisicki, chrzestny, Kłaj w par. Chełm
                   1787 r. N. Lisicki, wł. dóbr Zborówek i Zabłocie (par. Biskupice)
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Karaś
 1791 r. Antoni Karaś, tenutariusz wsi Szczytniki
---------------------------------------------------------------------------------------
 XIX wiek

 
Konopkowie h.Nowina z Konopek w ziemi łomżyńskiej
 W okresie rozbiorów Szczytniki i Świątniki Dolne należały do tzw. dominium Biskupice,

 które obejmowało następujące wsie :
 - Biskupice, - Biszyce, - Darczyce, -
Szczytniki, - ŚwiĄtniki Dolne, - ŚwiĄtniki Górne, - TrĄbki, - Wrysowice

 (ob. Wrząsowice). Właścicielami tego dominium była bogata rodzina Konopków.
 Świetność tej rodziny zapoczątkował
 Wojciech Konopka [ur.+/-1680 - zm.po 1743], s. Kacpra, brat Krzysztofa, rajca wielicki
 ż. N. Komacka
 Dzieci : 1
 
Józef Konopka [ur.+/-1705], dzierżawca żup solnych w Wieliczce i Bochni razem z Moszczeńskimi
 ż.(śl.ok.1730)
Anna Moszczeńska [ur.+/-1705]
 Dzieci : 4 ( Teresa, Katarzyna, Jan, Piotr )
 Bracia Jan i Piotr Konopkowie w 1791 r. otrzymali tytuł baronowski od cesarza Leopolda II,
 wybudowali pałac w Wieliczce przy ul. Słowackiego :
 http://www.fullinfo.pl/katalog/mapa-123.html

 A1. Teresa Konopka [ur.+/-1731 - zm. przed 1760]
       m
.
Józef Pieruski [ur.+/-1730]
 A2. Katarzyna Konopka [ur.+/-1730]
       m
. N.
Briganti [ur.+/-1730]
 A3. Jan bar. Konopka (ur.1732 - zm.1804)
       ż
.
Julianna Apolonia Przychodzka h. Trzaska (ur.1749 - zm.1790)
       ojc
. Jan Nepomucen Przychodzki
       mat
. Katarzyna Agnieszka Fogelveder
       Dzieci : 4
       B1. Franciszek Mateusz Konopka (ur.1768 - zm.1841)
             ż.
Brygida Jordan Stojowska h. Trąby (ur.1772 - zm.1827)
             Dzieci
: 6
       B2. Katarzyna Konopka
             m.
Józef Geppert h. Kotwic
       B
3. Tekla Konopka
             m.
Aleksander a Schoenwett Haytter
       B4. Stanisław Konopka (ur.1774 - zm.1821), członek stanów galicyjskich
             ż.
Magdalena Skrzyńska h. Zaremba
             Dzieci
: 7
 A4. Piotr bar. Konopka (ur.+/-1735 - zm.1801 Miikulińce), wł. dóbr Mikulińce w pow. tarnopolskim
       zarządca
salin wielickich i bocheńskich
       1 ż. N.
Siodełkiewicz [ur.+/-1735]
       2 ż.(śl.ok.1770)
Salomea Hubicka h. Korczak [ur.+/-1740]
             ojc. Michał Hubicki, cześnik latyczowski
             mat
. Katarzyna Popiel h. Sulima
       Dzieci
: 4
       B1. Jan Konopka (ur.1778 Biskupice - zm.1843 Mikulińce) [
PSB]
             ż.
Józefa Miączyńska h. Suchekomnaty [ur.+/-1780]
             ojc. Józef Miączyński, generał adiutant królewskiej gwardii przybocznej
             mat
. Marianna bar. Schenck von Stauffenberg
             bezpotomni

       B2. Marianna Konopka, zmarła panną
       B3. Teresa Konopka
             m.
Jan Erazm bar. Czechowicz h. Ostoja
       B
4. Antoni Konopka (ur.+/- 1790 - zm.VIII. 1852), dz. dóbr Biskupice - Konopka (wzm.1828 - 1850).
             W roku 1845 występował też jako współwłaściciel Tomaszkowic k. Wieliczki.
             ż
.
Emilia Marianna Karolina Skrzyńska h. Zaremba (ur.+/-1895 - zm.1849)
             ojc
. August Skrzyński, s. Józefa i Marianny Wężyk - Rudzkiej
             mat
. Julianna Lewiecka
             Dzieci : 2 ( Henryk, Kazimierz )
             C1. Henryk Konopka (ur.21.01.1821 Biskupice - zm.7.10.1892 Wrząsowice, poch. Wróblowice), wł. Wrząsowic,
                   poseł na sejmy galicyjskie i do Rady Państwa w Wiedniu, marszałek powiatu wielickiego
                   ż
. NN.
                   Dzieci :
                   D1. Andrzej Wojciech Konopka (ur.7.02.1851 Biskupice - zm.10.09.1925 Mikulińce)
                         ż.(śl.1876 Kraków)
Karolina Wiktoria Sturm (ur.4.06.1849 - zm.17.11.1926 Mikulińce)

                         Dzieci : (Helena, Jerzy, Irena, Henryka)

                         E1. Helena bar. Konopka (ur.18.12.1883 Biskupice - zm.przed 1939)

                               m.(śl.1911 Lwów) Wiktor Smalewski h. Pilawa [ur.+/-1880]

                         E2. Jerzy bar. Konopka (ur.7.01.1887 Borek Szlachecki - zm.13.08.1954 Szczecin)

                               student Uniwersytetu Jagiellońskiego

                               ż.(śl.2.07.1914 Kraków) Maria Ludwika Sokołowska h. Korab (ur.1890 Wieliczka - zm.11.05.1944 Cisie)

                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                               ojc. Józef Sokołowski

                               mat. Stefania Radomyska h. Rawicz

                         E3. Irena bar. Konopka (ur.20.10.1888 - zm.ok.1965 Kraków)

                               1 m. Bolesław Dydyński [ur.+/-1885]

                               2 m.(śl.1911 Kraków) Stanisław Smalewski h. Pilawa [ur.+/-1885]

                         E4. Henryka bar. Konopka [ur.+/-1890]
                   D2. Katarzyna Konopka (ur.1852)
                         m.
Kazimierz Rudzki [ur.+/-1850]
              C2. Kazimierz Konopka ( ur.1825 - zm.1884), wł. m.in. dóbr Biskupice z Darczycami i Trąbkami
                    ż.(śl.ok.1850)
Stefania Miączyńska h. Suchekomnaty (ur.1831)
                    ojc. Stanisław Miączyński (ur.1788 - zm.1863), major adiutant wojsk Księstwa Warszawskiego
                    mat. Aleksandra Kunstetter de Podiebrad 
                    Dzieci :
                    D1. Józefa (wg Bonieckiego - Stefania) Konopka (ur.1856 - zm.1938)
                          m.(śl.1876)
Mieczysław hr. Werszowiec - Rey h. Oksza (ur.1836 - zm.1918) [PSB]
              prawdopodobnie
:
              C3. Roman Konopka (ur.1829 - zm.1848), dziedzic Biskupic
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Waxman ( Waksman ) h. Godziemba
 
[Rodzina skoligacona z Komeckimi (kustosze) i Moszczeńskimi]
 Jan Aleksander Waxman
z Korabnik (ur.+/-1650 - zm.1698), burgrabia krak. 1671 - 1694, sekretarz król.,
 wła
śc. dóbr Gaj, Libertów, Chorowice, Brzyczyna k. Krakowa
 ż.
Zofia Księska z Wronowa h. Topór [zm. po 1698]
 ojc. Stefan Księski (zm.1676), burgr. krak. 1659 r. , podstaro
ści i sędzia krak.
 mat. Justyna N.
 Dzieci : 5
 Syn :
 Michał Waxman (ur.+/-1685 - zm.1768), podczaszy o
święcimski, dz. dóbr Gaj k. Krakowa
 1 ż.
Barbara Russocka z Brzezia h. Zadora
      ojc. Władysław Russocki (zm.1741), s. Stanisława i Katarzyny Malickiej
      mat. Anna Cikowska
 2 ż.
Barbara Salomea Dąmbska h. Godziemba
      ojc. Stanisław Dąmbski (zm.1693), s. Stanisława (zm.1677) i Krystyny Drzewieckiej (zm.1693)
      mat. Zofia Jordan h. Trąby, c. Michała (zm.1663) [
PSB] i Katarzyny Męcińskiej h. Poraj
 Syn (z 1 lub 2 żony)
 Władysław Waxman (ur.+/-1720 - zm.1781)
 ż.
Petronela Dąbska h. Godziemba (ur.+/-1720 - zm.1766)
 ojc. Stanisław Dąbski (zm.1733), s. Aleksandra (zm.1716) i Anny Łubie
ńskiej
       [brat Andrzej Dąmbski (zm.1737) był te
ściem Stanisława Krzysztofa Moszczyńskiego - dziedzica Szczytnik]
 mat.(
śl.1714) Marianna Marcjanna Tęgoborska h. Szreniawa, c. Stanisława - star. Małogoszczy
 Dzieci : 2 (Jakub, Tekla)
 Syn :
 Jakub Waxman [ur.+/-1750]
 ż.
Marianna Ciepielowska h. Gryf [ur.+/-1755]
 [prawd. brat Marianny :

 Antoni Ciepielowski (ur.1760 - zm.4.04.1833) był właścicielem wsi Niegowić (wzm.1828 - 33)
 jego żona -
Anna bar. Gostkowska h. Jelita [ur.+/-1760]
 jego córka - Florentyna Ciepielowska [ur.+/-1795]
 mąż (
śl.25.09.1825 Kościelec k. Proszowic)

 Konstanty Jan Nepomucen Benoe h. Taczała (ur.21.05.1793 Kraków - zm.11.12.1855) [PSB])
 
Dzieci :

 Anastazy Benoë (ur.1827 - zm.9.03.1894 Wiedeń, poch. Niegowić, dziedzic dóbr Niegowić i Marszowice

 [LM Niegowić skan 104]

 ż. Jystyna bar. Borowska h. Jastrzębiec (ur.ok.1830 - 16.11.1891 Meran, Tyrol), lat 61, poch. 21.11.1891 Niegowić]

 [LM Niegowić, skan 27]

 ojc. Hieronim Borowski (zm.1840), dziedzic dóbr Stróże

 mat. Rozalia Niemyska

 

    akt zgonu Justyny Benoe z d. Borowska, Niegowić 1891 r.  [powiększ]


 Syn Jakuba Waxman i Marianny Ciepielowskiej :
 
MD. Józef Waxman [ur.+/-1780], posesor wsi
Szczytniki (1805 r.)
 
ż. Benigna Schaaff (Schaaffow) [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 
1/
Salomea Waxman (ur.1803 Szczytniki)
 2/ Helena Józefa Waxman (ur.1805 Szczytniki)
 3/ Izydora Waxman
 4/ Józefa Waxman
---------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 Ostrowski
 Franciszek Ostrowski [ur.+/-1790], posesor
Szczytnik (1820 r.)
 ż.
Anna Srokowska [ur.+/-1790]
 [Uwaga : 1828 - 31 r. Józef Srokowski, 1838 - 1855 r. Aleksander Srokowski - wł. dóbr Biczyce k. Nowego Sącza
 - zob. Radkiewicz]
 ojc. Tomasz Srokowski [ur.+/-1755]
 mat. Agnieszka Dunin Rajecka
 Dzieci :
 
Estera Ostrowska (ur.1820
Szczytniki, (dom nr 1)


 Uwaga : być może rodzina jest powiązana z :

 1/ Konrad Ostrowski h. Korab (ur.ok.1797 Sanniki, pow. Czersk - zm.6.09.1860 Płoszów k. Radomska)

     s. Tomasza i Tekli z d. Tymowska

     ż. Marianna Antonina Stefania Kisielewska h. Jelita (ur.ok.1806 Kraków - zm.9.10.1893 Niegowić, dom 1), lat 87

     [LM Niegowić, skan 89]

     ojc. Seweryn Kisielewski (ur.1764 - zm.1809 pod Wagrami), pułkownik Wojsk Austriackich

     mat. Magdalena Benoe [ur.+/-1765]
 2/ Piotr Ostrowski, mieszczanin w Bochni, który w latach 1790 i 1796 występuje jako świadek ślubów rodzin Urbaników
    i Bułatów,
 3/ Tomasz Ostrowski z Niepołomic, w 1788 r. świadek ślubu rodziny ze Zborczyc w par. Brzezie.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Piastusiński
 
Jan Piastusiński [ur.+/-1780 - zm. przed 1841], ekonom, dzierżawca majątków : Brzezie, Zborczyce, Szczytniki
 ż.
Julia Kobyłecka h. Godziemba [ur.+/-1790]
 najprawdopodobniej :
 
ojc. Chryzostom Kobyłecki (ur.1769 - zm.po 1831), przed 1803 r. dzierż. folwarku prawd. we wsi Kościelec k. Miechowa,
       dzierż
. folwarku w Radłowie w latach 1804 - 1806, w 1830 r. (i wcześniej) urzędnik w Zakliczynie k. Dobczyc
       s
. Stanisława Jakuba Kobyłeckiego [ur.+/-1730 - zm.12.07.1790 Cerekwica k. Jarocina], burgrabiego łęczyckiego
       i Katarzyny Skowrońskiej
       [żony Chryzostoma K. : 1ż. Katarzyna Libiszowska (zm.przed 1802), 2 ż.(w 1802 r.) Agnieszka N. (zm.przed 1831),
       3 ż.(śl.31.03.1830 Kraków) Marianna Cenner (ur.1810), c. Jana Cennera, dr medycyny,
       mieszkali
: Kraków, ul. Franciszkańska 221]
 mat. Katarzyna Libiszowska [ur.+/-1770] lub Agnieszka N.
 Dzieci :

 A1. Joanna Marianna Piastuszyńska (chrzest 24.04.1804 Gorzyce)
 A2. Marianna Piastusińska [ur.+/-1805 - zm.1860/9], dzierżawczyni folwarku Jana Radkiewicza w
Szczytnikach
       1 m
. Piotr Szyffer (ur.1795 - zm.1835 Szczytniki), ekonom w Szczytnikach
       2 m.(śl.1841 Brzezie)
Paweł (Teofil) Libiszewski (ur.1814 - zm.1893), dziedzic Szczytnik i Świątnik Dolnych

 A3. Stanisław Piastusiński (ur.1818)

       ż.(śl.27.08.1848 Śledziejowice k. Wieliczki) Małgorzata Śliwińska recte Sliwa (ur.1821)

       ojc. Marek Sliwinski

       mat. Magdalena Sola

       [1 mąż Małgorzaty Śliwińskiej (Śliwa) – (śl.8.11.1840 Śledziejowice) Wincentym Komarowski (Kumorowski) (ur.1802),

       s. Sebastiana Kumorowskiego i Rozalii z d. Michałowska]

 [zob. Jan Bułat "Paweł recte Teofil Libiszewski"]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Radkiewicz
 
Jan Radkiewicz (1844 r. Radzikiewicz) [ur.+/-1780 - zm.1852), adwokat z Tarnowa (wzm. 1820 - 52 r.),
 1852 r. wł. dóbr
Szczytniki i Świątniki Dolne.
 ż.(śl.1842/45)
Ludwika Bronikowska h. Osęk (ur.1794 - zm.21.11.1845 Rzuchowa k. Tarnowa),
 wdowa po Józefie Strzyżowskim (ur.1768 - zm.16.03.1842 Rzuchowa)
 Po jego śmierci w/w dobra odziedziczyła Melania ze Strzyżewskich Olearska [zob.Strzyżewski, Olearski]
 Po upadku powstania listopadowego w jego domu w Tarnowie czytano na tajnych schadzkach zakazaną literaturę.
 Szematyzmy : Jan Radkiewicz
 1/ Czyżów w par. Brzezie (wzm. 1828 - 1852 r.), [1854 r. Antoni i Maria z d. Strzyżewska Hałdzińscy],
 2/ Zborczyce w par. Brzezie (wzm.1831 - 1851 r.),
    [1828 r
. wł. Mathias Kosowicz (Kossowicz), 1837 - 51 spadkobiercy Kossowicza,
    1855 r. Antoni i Maria z d. Strzyżewska Hałdzińscy]
 3/ Biskupice - Konopka (wzm.1838 - 1850 r.), wł. Antoni Konopka (zm.1852)
 4/ Koszyce Małe k. Tarnowa (wzm.1841 - 1852 r., wł. - Ludwika Strzyżewska),
     [
1854 r. wł. - Johann Olearski !, 1855 r. Melania Olearska z d. Strzyżewska v. Strzyżowska],
     [
1872 r. wł.. hr. Mieroszewska]
 5/ Biczyce k. Nowego Sącza (wzm.1834 - 1852 r.), wł. Srokowscy [zob. Ostrowski],
 6/ Rzuchowa k. Tarnowa (wzm.1841 - 1852 r.)
 (razem z Ludwiką Strzyżewską tj. Ludwiką z d. Bronikowska, wdową po Józefie Strzyżowskim - zob. Olearscy)
 [1872 r. wł. Józef Dietel (ur.1804 - zm.1878), lekarz, prezydent Krakowa], [
PSB]
 Uwagi :
 1/ dobra k. Tarnowa leżały w bezpośrednim sąsiedztwie Sieciechowic i Zbyłtowskiej Góry - wł. Moszczeńskich
 [zob. Moszczeńscy]
 2/ od 1828 r. właścicielem wsi Biczyce był Józef Srokowski, od 1838 r. Aleksander Srokowski
 [zob. Ostrowscy], skoligaceni ze Strzyżewskimi
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Szyfer, Szyffer, Szeffer, Szefer
 N. Szyffer [ur.+/-1760]
 ż. NN.
 Dzieci :
 1/ Melania Szyffer [ur.+/-1790]
    m
.
Wincenty Dwernicki [ur.+/-1790 - zm. po 1840]
 2/ Piotr Szyffer (ur.1795 - zm.1835 Szczytniki), ekonom
    ż.
Marianna Piastusińska [ur.+/-1805 - zm.1860/9], dzierżawczyni folwarku Jana Radkiewicza w Szczytnikach
    Dzieci : co najmniej 2 (zmarły 1829, 1830)

---------------------------------------------------------------------------------------
 Strzyżewski ( Strzyżowski ) h. Gozdawa
 
Wojciech Strzyżowski [ur.+/-1735], stolnik rożański [Rożan]
 ż.
Helena Leszczyńska h. Korczak [ur.+/-1740]
 ojc. Ludwik Leszczyński, podczaszy gostyński [Gostynin w Wielkopolsce], od 1750 r. wł. cz. wsi Krużlowa
 mat. Barbara Lenczowska (zm.1785)
 [
mężowie Heleny Leszczyńskiej :
 1
m. Bogusław Sarjusz Jaworski h. Jelita [ur.+/-1740], stolnik nowogrodzki 1751 r.,
       ojc. Stanisław Jaworski (ur.+/-1710 - zm.1754), s. Krzysztofa Stanisława J. i Zofii Osieckiej z Wielowsi
             [ 2 ż. Stanisława Jaworskiego - Franciszka Wojciechowska. Ich syn Jan Jaworski i ż. Teresa Brzozowska]
             ( w Szczytnikach w domu nr 1 mieszkał w 1792 r. Stanisław Brzozowski i ż. Anna Sternalska)
       mat. Teresa Grabkowska h. Kemlada, c. Franciszka Gr. i Anny Rożyckiej
 2 m. Wojciech Strzyżowski [ur.+/-1735]
 3 m. Mikołaj Mączyński h. Świnka [ur.+/-1740], wł. d. Lichwin k. Tarnowa 1780 r.
]

 Syn :
 
Józef Strzyżowski (ur.1768 - zm.16.03.1842 Rzuchowa, par. Pleśna)

 

    Józef Strzyżowski (1768 – 1842)


 ż.(śl.ok.1820)
Ludwika Bronikowska h. Osęk (ur.1794 - zm.21.11.1845 Rzuchowa)

 

    Ludwika Bronikowska (1794 – 1845)


 [2 - gi mąż Ludwiki Bronikowskiej : Jan Radkiewicz (ur.+/-1790 - zm.1852)]
 ojc. Józef Bronikowski [ur.+/-1760], s. Jana B. i Małgorzaty z d. Bronikowska
 mat. Kunegunda Dubalska h. Ślepowron (ur.1762), c. Tomasza Teodora D. i Wiktorii z d. Strzałkowska

 
Józef i Ludwika Strzyżowscy, właściciele dóbr :
 
od 1799 r. Lichwin k. Tarnowa,
 [wł. Lichwina : 1828 r. - Antoni Cieleski h. Trestka (leg.1811 r.  w Galicji), 1831 - 1836 r. wł. - Franz Nowakowski,
 1838 r. - wł. Ksawery Zboiński, 1841 - 1852 r. - wł. Stanisław Odrowąż Pieniążek, 1854 r. - wł. Antoni Kozarski]
 w 1812 r. Wilczyska k. Grybowa [w 1855 r. wł. Franciszek Majchrowski]
 od 1817 r. Koszyce Małe k. Tarnowa,
 [1828 - 1831 r. - wł. Petronela Gawrońska, od 1833 r. - wł. Ludwika Strzyżewska, 1844 - 1852 r. - Jan Radkiewicz,
 1854 r. - wł. Johann Olearski]
 od 1821 r. Rzuchowa k. Tarnowa [1828 - 1852 r. - wł. Ludwika Strzyżewska, 1854 r. - wł. Leon Stadnicki],
 Uwaga :
 Anna Strzyżowska [ur.+/-1765], być może siostra Józefa
 mąż Józef Makomaski h. Jastrzębiec [1 żona Józefa M. - Tekla Niwicka]
 [brat Marcin Makomaski dzierżawił w 1787 r. Zborówek i Zabłocie (par. Biskupice) k. Szczytnik od Lisickiego]


 Dzieci : (Aleksandra, Melania)
 A1. Aleksandra Strzyżewska (ur.1821 Rzuchowa - zm.15.09.1878 Kraków, par. św. Anna),

       poch. cm. Rakowicki w Krakowie), [LM, skan 42]

       mieszkała : 1878 r. Kraków, ul. Gołębia nr 183

 

         Aleksandra Strzyżewska (z lewej) z siostrą Melanią (z prawej) [mal. A, Reichan]


       m.(śl.ok.1840)
Leon Stadnicki h. Drużyna (ur.+/-1810 - zm.16.04.1854), dz. Klikuszowa, Lasek, Obichowy
       ojc
. Sebastian Stadnicki (zm.1836/40), s. Bernarda i Franciszki Chronowskiej
       mat
. Magdalena Szwarzenberg - Czerny h. Nowina
       Córka
:
       B1. Eugenia Stadnicka (ur.25.12.1843 - zm.6.01.1891 Bruśnik)
             1 m.(śl.30.11.1861 Kolbuszowa) Konrad Fihauser (ur.1830 - zm.10.06.1882 Bruśnik)
                   ojc. Konstanty Fihauser (ur.1801 - zm.1880)
            
      mat. Julia bar. Konopka (zm.1843), c. Franciszka Mateusza bar. Konopki i Brygidy Jordan - Stojowskiej h. Trąby
             2 m
. Stanisław Fihauser (ur.1843 - zm.1898)
                   ojc. Konstanty Fihauser (ur.1801 - zm.1880)
            
      mat. Marianna Pilińska
 A2. Melania Strzyżowska (ur.ok.1824/29 - zm.4.09.1892 Zborczyce), poch. cm. Rakowicki w Krakowie), lat 62
       w
1852 r. dziedziczka
Szczytnik i Świątnik Dolnych po Janie Radkiewiczu.
       w 1855 r. dziedziczka dóbr : Koszyce Małe, Rzuchowa k. Tarnowa po Józefie Strzyżowskim i ż. Ludwice
                     z d. Bronikowskiej
       m
.
Władysław Olearski [zob. Olearski] (ur.+/-1820 - zm.2.06.1867), poch. Kraków, dz. Wsi Wielkie Drogi

       Dzieci : zob. Olearscy

 prawdopodobnie :
 A3. Maria Petronela Strzyżewska (ur.ok.1815 - zm.7.05.1890 Zborczyce, par. Brzezie), lat 76 [
LM Brzezie, skan 21]
       m
. Antoni Hałdziński (ur.1808 - zm.28.01.1886 Zborczyce, poch. w Brzeziu),

       właśc. Zborczyc i Czyżowa,

       [„Gazeta Lwowska” nr 158 z 13.07.1889 r. - spadkobiercy : Edwarda z Hałdzińskich Łapińska, Antoni Rybkiewicz]
       [w
1897 r. Zborczyce i Czyżów - właśc. Kazimierz Olearski (Olejarski)]

 

              

       Brzezie. Grób Antoniego Hałdzińskiego.(1806 – 1886)


---------------------------------------------------------------------------------------
 
Olearski ( Olejarski ) h. Gozdawa
 Kazimierz Olearski [ur.+/-1685 - zm.1748/58], sekretarz królewski, subdelegat grodzki siewierski, krakowski 1736 r.,
 nobilitowany przez biskupa krakowskiego i księcia siewierskiego Jana Lipskiego
 otrzymał nobilitację, herb Gozdawa i prawo nabywania majątków,
 od 1747 r. wł. cz.dóbr Trzebiesławice i Sikorki k. Siewierza, od 1748 r. wł. kamienicy "Sanockiego" przy ul. Grodzkiej
 w Krakowie, od 1758 r. kamienica ta przeszła w ręce sukcesorów Olearskich,
 [w 1715 r. Inwentarze wsi Krakuszowice w par. Niegowić wymieniają m. in. : "Casimiri Olearski"]
 ż.(śl.1717)
Rozalia Cezar (Cezary, Cesar) [ur.ok.1700]
 
ojc. Franciszek Cezary "Młodszy" [ur.+/-1665]
 
mat. NN.( 2 - ga żona)
 Dzieci : 5 (Marianna, Zuzanna, Rozalia, Magdalena, Stanisław)
 A1. Marianna Olearska [ur/+/-1720]
       m
.
Stanisław Witowski [ur.+/-1720]
 A2. Zuzanna Olearska [ur.+/-1730]
       m
.
Dymitr Bronikowski h. Osęk [ur.+/-1730], porucznik wojsk pruskich
       ojc
. Andrzej Bronikowski, s. Władysława B. - chorążego poznańskiego i Wiktorii z d. Słonecka
       mat
.(śl.1723) Ludwika Przyjemska, c. Andrzeja P. - podkomorzego kaliskiego i Zofii Modlibowskiej
 A3. Rozalia Olearska [ur.+/-1730]
 A4. Magdalena Olearska [ur.+/-1730]
 A5. Stanisław Anastazy Olearski (ur.1735, chrzest w kościele Panny Marii w Krakowie - zm.1796),
       pisarz
przysięgły trybunału ks. siewierskiego (1786 r.),
       starosta i sędzia grodzki siewierski, subdelegat grodzki krakowski.
       Po śmierci Stanisława Olearskiego, jego majątek został zlicytowany.
      
ż.(śl.1776)
Kunegunda Rylska [ur.+/-1745 - zm. po 1817], mieszkali : Kraków, ul. Floriańska (1817 r.)
       [1 mąż
- N. Lipski]
       ojc. Józef Ścibor Rylski h. Ostoja
       mat
. NN.
       Dzieci : 4 (Józef, Barbara, Wincenty, Wojciech)
       B1. Józef Olearski [ur.+/-1780]
       B2. Barbara Olearska [ur.+/-1780]
       B3. Wincenty Olearski [ur.+/-1780]
       B4. Wojciech Olearski
            (ur.1783, chrzest w kościele Wszystkich Świętych w Krakowie - zm.1842, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
            notariusz, prowadził kancelarię notarialną w Krakowie przy ul. Św. Anny w latach 1810 - 1842,
            w 1816 r. należał do braci loży masońskiej "Przesąd Zwyciężony"
            [wśród braci tej loży są m.in. Józef Haller, Antoni Konopka]
            ż.
Karolina Haller h. Haller (ur.1796 - zm.1879, poch. cm. Rakowicki w Krakowie)
            ojc
. Marcin Alojzy Haller [ur.+/-1760], (s. Pawła), właściciel dóbr Polanka w par. Krzęcin k. Skawiny,
                 od 1795 r. herbu Haller
            mat
. Petronela Bartsch (ur.1764 - zm.1833),

                   ojc. Józef Bartsch [PSB], dr filozofii, radny i prezydent m. Krakowa 1766 r.
                   [znana rodzina mieszczan krakowskich Bartschów zwanych także Barcz, Barszcz]
                   mat. Joanna de Chedeville
           [
Uwaga : siostra Katarzyny Haller - Marianna Haller (ur.ok.1780 - zm.1870) i jej mąż Antoni Günther (ur.ok.1780),
           brat Katarzyny Haller - Józef Haller (1783 - 1850), senator Wolnego Miasta Krakowa [PSB] i jego wnuczka
           
Maria Haller (ur.ok.1860), której mężem był Antoni Günther (ur.ok.1860). Ich córka Felicja Günther (ok.1910 - 1990)
           mąż N. Grabski (ur.ok.1910 - zm. przed 2.07.1966)

           
- zob. Cmentarz parafialny w Brzeziu (zdjęcia)]
           Dzieci : 1 ( Władysław )
           C1. Władysław Olearski (ur.1819 - zm.2.06.1867, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
                 Wielkie Drogi [8 km na SW od Skawiny]
                 [Wielkie Drogi : w latach 1831 - 1834 r. - wł. Eleonora Olearska, w 1838 r. - wł. Albert (Wojciech) Olearski,
                 w 1841 r. - wł. Karolina Olearska, w 1844 r. - spadkobiercy Olearskich]
                 ż.(śl. ok. 1852/53)
Melania Strzyżewska h. Gozdawa (ur.1824/29 - zm.4.09.1892 Zborczyce, par. Brzezie)

                 poch. cm. Rakowicki w Krakowie)

                 [LM Brzezie, skan 65]

 

                   Melania Olearska z d. Strzyżowska (1824 – 1892)

 

                 ojc. Józef Strzyżewski (ur.1768 - zm.16.03.1842 Rzezawa k. Tarnowa)

                 mat. Ludwika Bronikowska h. Osęk (ur.1784 - zm.21.11.1845 Rzuchowa) [1 mąż - Jan Radkiewicz]
                 1852 r. dziedziczka
Szczytnik i Świątnik Dolnych po Janie Radkiewiczu (zm.1852)
                 W 1855 r. dziedziczka dóbr : Koszyce Małe, Rzuchowa k. Tarnowa po Józefie Strzyżowskim i ż. Ludwice
                 z d. Bronikowska
                 [Uwaga : w 1854 r. właścicielem Koszyc Małych był Johann Olearski]

                 [W 1858 r. od Władysława i Melanii Olearskich – Rzuchową odkupił Józef Dietl, późniejszy prezydent Krakowa]

                 W 1892 r.wl. dobr Zborczyce i Czyżów.

                 Dzieci : 3 (Bronisław, Kazimierz, Marianna)

                 D1. Bronisław Olearski (ur.21.03.1854 Wielkie Drogi - zm.1930, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
                       dr prawa, adwokat,
                       w 1907 mieszkał : Kraków, ul. Pijarska 5, w 1910 r., 1926 r. ul. Krupnicza 7

                 D2. Kazimierz Olearski (Olejarski) (ur.12.02.1855 Wielkie Drogi - zm.15.02.1936 Kraków),
                       poch. cm. Rakowicki w Krakowie [
PSB], 
                       fizyk, profesor i rektor Politechniki we Lwowie. Mieszkał we Lwowie,
                       właściciel tabularny dóbr w par. Brzezie :
                 
     Czyżów ( wzm.1890 r. - 1918 r.), Zborczyce ( wzm.1890 r. - 1928 r., 190 ha), 
Szczytniki (1890 r., 1897 r.)

                 D3. Marianna Olearska (ur.1858 - zm.1938, poch. cm. Rakowicki w Krakowie), panna

 

 

      

 

              

 

 

  Cmentarz Rakowicki w Krakowie - grób rodziny Olearskich h. Gozdawa, właścicieli Szczytnik  [powiększ]
  Bronisław Olearski (1854 - 1930), Kazimierz Olearski (1855 - 1936), Maria Olearska (1858 - 1938),
  Karolina z Hallerów Olearska (1796 - 1879), Melania ze Strzyżewskich Olearska (1829 - 1892),
  Wojciech Olearski (1783 - 1842), Władysław Olearski (zm.1813)


---------------------------------------------------------------------------------------
 
Libiszewski [ Libiszowski, Lubiszewski ] h. Wieniawa z Libiszowa

 (dawniej Lubieszów v. Lubiszów w pow.opoczyńskim)

 Józef Libiszewski
[ur.+/- 1790 - zm.1836 Góra], sędzia w Król. Polskim
 ż.
Matylda Jabłońska de Paszyców (ur.1798 - zm.1877 Jarosławiec, par. Sitnica, pow. Zamość),
 rozwód (21.08.1828)
 ojc. Franciszek Jabłoński [ur.+/- 1770]
 mat. Katarzyna Pawłowska [ur.+/-1770]
 [Poborowice - dziś częśc wsi Dobranowice, gmina Igołomia - Wawrzeńczyce]

 

 Syn :

 Paweł (Teofil) Libiszewski (ur.1814 Więcławice – zm.1893 Szczytniki), poch. Brzezie

 [zob. podstrona : Jan Bułat „Paweł recte Teofil Libiszewski …”]

 

      

---------------------------------------------------------------------------------------    
 
Mieroszewski h. Ślepowron
 hr. Henryk Mieroszewski - właściciel tabularny dóbr : Trąbki, Darczyce (wzm.1890 - 1918 r.),
 Biskupice k. Wieliczki (wzm.1890 - 1918 r.)
 [skoligacony z rodzinami Olearskich, Dembińskich, Libiszowskich]
---------------------------------------------------------------------------------------
 Skróty :
 
PSB - Polski Słownik Biograficzny
 SHGK - Słownik Historyczno - Geograficzny woj. krakowskiego w średniowieczu
 m. - mąż
 ż. - żona
 ojc. - ojciec
 mat. - matka
 śl. - ślub
 h. - herb
 wł. - właściciel

 

 

powrót do strony głównej