S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

  Własność szlachecka (Szczytniki, Świątniki Dolne – par. Brzezie k. Wieliczki)

  Część 2 : XVIII – XX wiek

 

  

 

  Ostatnia aktualizacja : 12.10.2020 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Dembińscy h.Nieczuja 
 Arnolf Stefan Dembiński
(ur.1704 - zm.1758), podczaszy krakowski
 1 ż.
Marianna Bobrownicka h. Doliwa [ur.+/-1705 - zm.1744]
      ojc. Stefan Bobrownicki, chorąży bracławski (s. Adama B. i Marianny Kąsinowskiej)
      mat. Anna Stetkiewicz
 2 ż.(.śl.1745)
Kunegunda Aksak h. własnego [ur.+/-1705]
      ojc. Marcjan Aksak, stolnik żytomierski (s.Kazimierza A. i Konstancji Czołhańskiej)
      mat. Katarzyna Popiel h. Sulima (c. Stanisława P. i Katarzyny Dembińskiej)
 
 Syn : z 1 żony
 Franciszek Tadeusz Dembiński (ur.1744 Kossocice - zm.1803), dziedzic
Szczytnik,
 chorąży pancerny 1869, chorąży kawalerii narodowej 1783, pułkownik kawalerii narodowej 1785
 ż.
Eufemia Borek h. Wąż  [ur.+/-1745]
 ojc. Jan Kanty Borek, chorąży chełmiński
 mat. Agnieszka Sudrawska
 Dzieci : 2 (Józef, Jan)
 A1. Józef Dembiński ( ur.+/-1765 - zm.1803, bezdzietnie)
 A2. Jan Kanty Dembiński (ur.1766 Kraków - zm.1824)
       1 ż.
Marianna Warpęs Kowalska h. Jasieńczyk [ur.+/-1780 - zm.przed 1828], wł. dóbr Polesie, Brzozówka
             ojc. Aleksander Warpęs Kowalski (ur.1759 - zm.1781)
             mat. Magdalena Wizemberg z Rudy h. Wizemberg

       2 ż.(śl.25.11.1822 Wiżajny, ob. woj. podlaskie) Elżbieta Puchalska [ur.+/-1780]

            ojc. Ferdynand Puchalski

            mat. Albertyna Plensów
       Dzieci z 1 żony :
       B1. Franciszka Dembińska [ur.+/-1805 - zm.po 1864), fundatorka kościoła parafialnego w Żytnie w latach 1860 - 64)
             m.(śl.3.05.1828 Kraków)
Jan Nepomucen Siemieński h. Leszczyc

             (ur.ok.1790 Żytno k. Radomska - zm.21.06.1855 Warszawa)
             poseł na sejm Król. Pol., podpułkownik WP, powstaniec 1830/31 [
PSB]

             ojc. Józef Hiacenty Jacek Siemieński (ur.1752 – 11.05.1820 Żytno) [PSB]

             mat. Ewa Sariusz - Skórkowska h. Jelita (ur.+/-1755 - zm.28.12.1831 Żytno)

       B2. Magdalena Dembińska (ur.ok.1808 - zm.1874 Kraków)

             m.(śl.1836 Kraków, par. Mariacka) Jacek Korwin - Kochanowski h. Ślepowron (Korwin) (ur.1790 - zm.1856 Kraków),

             oficer Wojska Polskiego

             ojc. Karol Korwin - Kochanowski [ur.+/-1760], podkomorzy dworu królewskiego

             mat. Rozalia Kochanowska [ur.+/-1760]

             [1 żona Karola D. – Maria Wolska (zm.1832 Kraków), c. Józefa Wolskiego, miecznika [Opoczno]

             I Anny z d. Korwin Kochanowska (zm1814)]

       Dzieci z 2 żony : 

       B3. Hipolit Dembiński (ur.28.07.1823 Wiżajny - zm.25.04.1824 Wiżajny)

       B4. Adelajda Eufemia Aniela Dembińska (ur.9.10.1824 Wiżajny)

       B5. Pulcheria Dominika Justyna Dembińska (ur.8.08.1826 Wiżajny)
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Dembińscy h. Rawicz
 
I Linia [A. Boniecki "Herbarz Polski", str. 224]
 Ludwik Dembiński (ur.+/-1630 - zm.1687), s. Krzysztofa
 
ż.(śl.1663)
Katarzyna Paczko z Wrocimowic  [ur.+/-1630]
 [1 m. Katarzyny Paczko - Andrzej Konstanty Dembiński h. Rawicz (zm.1663), s. Andrzeja i Zofii z d. Ujejska - 6 dzieci]
 Syn :
 Antoni Dembiński [ur.+/-1665 - zm.po 1728], dziedzic m.in.
Szczytnik,
 towarzysz pancerny chorągwi królewicza Jakuba 1690 r., łowczy krakowski po bracie 1695 r., stolnik krakowski 1728 r.
 1 ż.(śl.1699 / 1700)
Marianna z Wrzący Brzechwa h. Jastrzębiec [ur.+/-1675]
      ojc. Franciszek Brzechwa (Brzechffa) (ur.+/-1645 - zm. przed 1694), podczaszy mielnicki
      mat. Elżbieta Skotnicka, c. Krzysztofa
 2 ż.(1704)
Teresa Lipska [ur.+/-1675]
      ojc. Jan Lipski, starosta czechowski
      mat. Katarzyna Sapieha
 Syn z 2 żony :
 Stanisław Kostka Dembiński [ur.+/-1705 - zm.1764], dziedzic
Brzezia od 1728 [z żoną], łowczy krakowski po ojcu 1729 r.,
 1 ż.(1728)
Helena Gołuchowska h. Leliwa (chrzest 30.04.1698 r. w Grzymale - zm. po 1746)
     ojc. Seweryn Gołuchowski [ur.+/-1670]
     mat. Helena Maciejowska
     [1 mąż Heleny G.(śl. 24.11.1711 Grzymała) Samul Żeleński (ur.1671 - zm.ok.1725),
     s. Stefana Ż. i Zofii z Rudułtowic Kotkowskiej h. Ostoja, dziedzic
Brzezia, kapitan, uczestnik wojny szwedzkiej,
     jeden z aktywnych dysydentów, patron ewangelików w Wiatowicach, burgrabia krakowski od 1712 r. do śmierci]
     [Stanisław i Helena Dembińscy dziedzice Brzezia  - "Wizytacja 1746 r".]
 2 ż.
Antonina Dobrzańska h. Leliwa [2 mąż Ignacy Mikułowski, chorąży wiłkomierski]
      ojc. Antoni Dobrzański, podczaszy chełmiński
      mat. Anna Dmosicka h. Ostoja
 Syn z 2 żony :
 Wincenty Ferreyusz Dembiński [ur.+/-1745 - zm.1813], dziedzic Łapanowa,
 starosta przyłuski 1782 r., wojski młodszy 1787 r., miecznik 1789 r., wojski starszy 1790 r., cześnik wiślicki 1793 r.,
 legit. w 1782 r. w sądzie ziemskim czchowskim,
 1 ż. NN.
 2 ż.
Marianna Saryusz Jaworska h. Jelita [ur.+/-1770]
      ojc. Kazimierz Saryusz Jaworski (ur.+/-1745 - zm.1799), członek Stanów Galicyjskich
      mat. Marianna Maria Bontani [ur.+/-1755] (c. Michała B. [ur/+/-1730 - zm.ok.1809] i Zofii Jasińskiej, c. Franciszka J.)
      [2 mąż Marianny Bontani - Wincenty Chodorowicz]
 Dzieci z 2 żony : 7
 1/ Józef Dembiński [ur.+/-1790 - zm. po 1806]
 2/ Stanisław Dembiński [ur.+/-1795 - zm. po 1830], leg. 1830 r. w poczet szlachty galicyjskiej
    ż. NN.
    Dzieci : Piotr, Sylwery, Juliusz, legitymowani w 1830 r. w Galicji

 II Linia [A. Boniecki "Herbarz Polski", str. 220]
 Antoni Dembiński (ur.+/-1705 - zm.1781 Gniewięcin), cześnik czerniechowski (s. Jana Józefa D. i Apolinary Apolonii 

 Trembeckiej), pan na Roczynach [k. Andrychowa], pan na Twierdzy, Pan na Wieprzu [k. Andrychowa]
 1 ż.(1733)
Anna Pętkowska [ur.+/-1705]
      ojc. Felicjan Wespazjan Pętkowski
      mat. Justyna Zuzanna Dydyńska h. Gozdawa (c.Stanisława Dydyńskiego, podczszego wołyńskiego i Anny z d.Przyłęcka)
 2 ż.(śl.1751)
Zofia Struś [ur.+/-1730]
      ojc. Marcin Struś, podstoli latyczowski
      mat. Anna Dobińska, wł. Gniewięcina
 Dzieci z 2 żony :
 A1. Anna Dembińska [ur.+/-1760]
       m.
Wincenty Sędzimir ze Szczytnik [ur.+/-1760], opiekun Antoniego Dembińskiego 1815 - 1818 (Gimn. w Podolinie)
 A2. Teresa Dembińska [ur.+/-1760]
       m.
Stanisław Piątkowski [ur.+/-1760]
 A3. Elżbieta Dembińska [ur.+/-1760]
       m.
Franciszek Faruchowicz h. Poraj [ur.+/-1760]
 A4. Wincenty Feraryusz Dembiński [ur.+/-1755 - zm. po 1809], dziedzic
Szczytnik, Łysokań i Czyżowa w 1808 r.,
       dziedzic po ojcu Glichowa k. Myślenic i Gniewięcina k. Szczekocin
       chorąży artylerii koronnej 1780, rotmistrz wojsk koronnych 1788, podwojewodzi szczyrzycki 1782 i czchowski 1788,
       proszowski 1793, krakowski 1796, oświęcimski 1801
       1 ż.(1781)
Marianna Bontani h. Bontani [ur.+/-1755 - zm. po 1808]
            ojc. Kazimierz Bontani [ur.+/-1730 - zm.po 1785], dziedzic dobr Pińczyce i Ciągowice k. Siewierza,

                  rotmistrz wojsk polskich
                  w 1785 r. z bratem Michałem otrzymał szlachectwo (ż. Zofia Jasińska),
                  s. Ludwika Bontani i Magdaleny Kłopotowicz
            mat. Kasylda Czeczel h. Jelita
       [Uwaga : w / wymienieni Kazimierz i Michał Bontani (podczaszy ks. siewierskiego) byli braćmi, rodem z Włoch]
 2 ż (1809)
Kunegunda N. (ur.1771 - zm.1818) [LM Brzezie]

       Dzieci Wincentego Dembińskiego z 1 żony : [spadkobiercy Szczytnik]
       B1. Jan Nepomucen Dembiński [ur.+/-1785]
       B2. Józef  Dembiński [ur.+/-1785], dziedzic Zawad 1806 r.
       B3. Ignacy Dembiński [ur.+/-1790]
       B4. Helena Dembińska [ur.+/-1790]
             m.
Franciszek Komornicki h. Gryf [ur.+/-1785 - zm. po 1809], dziedzic Gaju (1809 r.) [1831 r. wł. Jerzy Maciewicz]

             Syn :

             C1. Jan Komornicki (ur.ok.1816)

                   ż.(śl.9.09.1842 Nawarzyce) Tekla Makowska (ur.ok.1820), c. Ignacego i Marianny z d. Hermanowska                 
       B5. Anna  Dembińska [ur.+/-1790]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Lenartowicz h.Pobóg
 Rodzina na Żmudzi, Litwie i w woj. sieradzkiem. Piszą się z Giezgiezłowca .
 Bartłomiej Lenartowicz [ur.+/-1760], dzierżawca sieradzki 1781 r. i
Szczytnik 1783 r.,
 ż.
Barbara Wydrzyńska [Wydrzeńska] de Stradomka [ur.+/-1760 - zm.po 1789],
 Dzieci :
 A1. Tomasz Jan Lenartowicz (ur.1786
Szczytniki, dom nr 1 - zm. po 1834)  [Liber Natorum, Szczytniki]
       ż.
Klara Erbówna,[ur.+/-1790]
       Dzieci :
       B1. Jan Lenartowicz
       B2. Marceli Dominik Lenartowicz (ur.1834 r. - zm. po 1879), kapitan wojsk austiackich 1879 r.
             [A. Boniecki „Herbarz Polski”, tom XIV, s.79]  
 A2. Michał Piotr Lenartowicz (ur.1786
Szczytniki ) [Liber Natorum, Szczytniki]
 A3. Andrzej Franciszek Lenartowicz (ur.1788
Szczytniki ) [Liber Natorum, Szczytniki]

 Księga Adresowa Polski 1929 r. : Chorągwica k. Wieliczki - Lenartowicz Antoni, właściciel
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Gagatniccy h. Pniejnia
 
Jan Gagatnicki [ur.+/-1680]
 ż. NN.
 Syn :
 Andrzej Gagatnicki (ur.ok.1708 - zm.28.03.1813), 1773 r. subdelegat grodzki sandomierski,
 dziedzic dóbr Sawa [10 km na SE od Dobczyc]
 ż. Agnieszka Wernek
 Dzieci : 3 (Józef, Feliks, Ignacy)

 A1. Józef Gagatnicki (ur.ok.1743 - zm.2.11.1829), dziedzic dóbr Sawa (wzm.1828 - 1833),
       stud. UJ w 1768 r., administrator wsi
Szczytniki w 1784 r.
       ż.(śl.1784 Brzezie)
Salomea Adamska z Brzezia (ur.1761)
       Dzieci :
       B1. Wiktoria Gagatnicka (ur.1786 - zm.22.06.1854, poch. Rabka)
             m.(śl.1799 Gruszów k. Myślenic)
Józef Zubrzycki (ur.1769 Zubrzyk k. Krynicy - zm.14.06.1844),

             dziedzic m.in. Rabki
             ojc. Damian Zubrzycki (ur.1730 Zubrzyk), s. Piotra (ur.1700) i Katarzyny Boguskiej
             mat. Anna Hodermarska (zm.1812)
       B2. Antoni Gagatnicki (ur.ok.1788 - zm. po 1855/80), dziedzic dóbr Sawa (wzm.1838 - 1855)
            ż. Elżbieta Dulemba (Dulęba) [ur. +/-1790]
            Spadkobiercy Antoniego (1880 r.) :
            Petronela z Gagatnickich Gross
            Józef i Ludwika Gagatniccy
            Wincenty Ligęza

 A2. Feliks Gagatnicki [ur.+/-1757 - zm.po 1796]
       stud. UJ w 1772 r., właściciel folwarku Rudy z młynem w Fanisławicach k. Chęcin
       ż.
Antonina Izdebska h. Pomian [ur.+/-1760]
       ojc. Kazimierz Izdebski (s. Tomasza I., skarbnika łukowskiego i Magdaleny z Życkich)
       mat. Marianna Proszkowska

 A3. Ignacy Gagatnicki [ur.+/-1770 - zm.1845 / 1851]
       1 ż.
Rozalia Pawlikowska [ur.+/-1770]
       2 ż.
Zofia Wysocka [ur.+/-1780 - zm.1820 / 1851]
       Dzieci z 1 żony :
       B1. Józef Gagatnicki [ur.+/-1795 - zm. po 1858],
             1821 r. absolwent Wydziału Prawa i Administracji Królewsko - Warszawskiego Uniwersytetu,
             sędzia pokoju pow. kieleckiego, sędzia pokoju w Szydłowie
             dziedzic dóbr : Książnice k. Staszowa 1834 r., Karsy Małe k. Pacanowa 1843 r.,
             Oblęgór (par. Chełmce, pow. Kielce) w 1858 r.,
             legit. w Król. Pol. 1858 r.
             ż.
Ksawera Józefa hr. Parys h. Prawdzic [ur.+/-1800]
             ojc. Adam hr. Parys (zm.1817) [PSB], s. Jana i Marianny z d. Puzyna
             mat. Józefa Sołtyk, c. Józefa S. (zm.1780) [PSB] i Katarzyny z d. Lipowska h. Ciołek
             Dzieci :
             C 1. Felicja Gagatnicka (ur.17.05.1826, chrzest : Kielce, Katedra)
             C2. Antoni Gagatnicki (ur.22.07.1827, chrzest : Kielce, Katedra)
             C3. Adam Gagatnicki (ur.19.09.1828, chrzest : Kielce, Katedra - zm.19.09.1903, poch. Warszawa)
                   w 1861 r. starszy rachmistrz Bióra Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych w Warszawie
                   w 1870 r. komis. adm., mieszkał : Warszawa, ul. Maryjańska 9
                   [monografista : Kościół Wszystkich świętych w Warszawie (1893 r.)]
                   ż.(śl.7.02.1861 Radom) Lucyna Roszkowska (ur.1831 - zm. po 1908]
                   [świadkowie ślubu : Jan Galiński, lat 38, rachmistrz Rządu Gubernialnego w Radomiu,
                   szwagier nowozaślubilnej i Konstanty Luboński, lat 27, obywatel Radomia]
                   w 1908 r. mieszkała : Warszawa, ul. Wysoka 5
                   ojc. Romuald Roszkowski, radca Rządu Gubernialnego w Radomiu
                   mat. Eleonora Zabierzowska
                   Dzieci :
                   D1. Józefa Eleonora Gagatnicka (ur.1862 Warszawa)
                         m.(śl.17.08.1880 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                         Apolinary Konstanty Chryzostom Gerreth (ur.1853 Oporów k. Kutna),
                         w 1880 r. urzędnik Polskiego Banku w Warszawie, mieszkał : ul. Wspólna 1651 (par. św. Aleksandra)
                         ojc. Ignacy Gerret
                         mat. Aleksandra Skrzypczyńska

       Dzieci z 2 żony :
       B2. Erazm Józef Gagatnicki [ur.+/-1805 - zm. po 1859], urzędnik sądowy, leg. w Król. Pol. 1859 r. (Radom)
       B3. Adam Gagatnicki [ur.+/-1810 - zm.1861 Radom ?]
       B4. Antonina Marianna Katarzyna Gagatnicka (ur.1817 Oblęgór, par. Chełmce - zm. po 1851),
             mieszkała : Boczkowice w pow. Włoszczowa
             m.(śl.18.01.1851 Konieczno k. Włoszczowej )
             Stanisław Stefański (ur.1807 Niedarcza, par. Odechów - zm. po 1851) [obecnie Niedarczów, pow. Zwoleń],
             rządca dóbr Ostrów w par. Łukowa, pow. Kielce
             ojc. Augustyn Stefański [ur.+/-1780 - zm. przed 1851]
             mat. Tekla Pomianowska [ur.+/-1780 - zm. przed 1851]
             [1 żona Stanisława Stefańskiego - Emilia Malczewska (zm. 13.12.1848, Ostrów)]
       B5. Ignacy Gagatnicki (ur.1820 - zm. po 1884), dzierżawca wsi Boczkowice k. Chęcin
             ż.
Anna Tyrn (zm. przed 1884)
             Dzieci :
             C1. Władysław Piotr Gagatnicki (ur.1852 Boczkowice - zm.1908/1928)
                   adwokat, w 1908 r. mieszkał : Warszawa, ul. Długa 21, 1928 r. ul. Kapucyńska 5
                   ż.(śl.21.02.1882, par. św. Andrzeja)) Józefa Honorata Herkner (ur.31.03.1859 Warszawa - zm.1938 Warszawa),
                   nauczycielka, przełożona pensji [
PSB]
                   mieszkali : Warszawa, ul. Senatorska 30, 32 (wzm. 1908 - 36 r.)
                   ojc. Władysław Herkner
                   mat. Eleonora Cybulska
             C2. Kazimierz Józef Gagatnicki (ur.1853 Podzamcze k. Kielc - zm.10.10.1941 Warszawa), poch. Warszawa,
                   przemysłowiec,
                   w 1884 r. mieszkał : Warszawa, ul. Krochmalna 1006 c (par. św. Andrzeja)
                   Warszawa, Gagatnicki K. i S - ka, Fabryka wyrobów betonowych i sztucznego kamienia,
                   ul. Sienna 84 (wzm.1904 - 42), 1908 r. mieszkał : Warszawa, ul. Erywańska 16,
                  1921 r. prezes : Polka Hurtownia Opałowa Sp. Akc., Warszawa, ul. Kredytowa 16
                   ż.(śl.3.09.1884 Warszawa, par. Wsz. św.)

                   Zofia Mrozowska (ur.1862 Warszawa - zm.8.08.1925, poch. Warszawa)
                   ojc. Ignacy Mrozowski [ur.+/-1840 - zm. po 1884]
                   mat. Zofia Kucz [ur.+/- 1840 - zm. po 1884], w 1884 r. mieszkali : Warszawa, ul. Twarda 1089 b
                   [Rodzice Zofii Kucz :
                   Karol Kucz (ur.31.01.1815 Brzeziny k. Łodzi - zm.9.02.1892 Warszawa),  dziennikarz, literat, urzędnik [
PSB]
                   i Zofia Złotaszewska (ur.1817 - zm.1872), tancerka, aktorka Teatru "Rozmaitości"]

---------------------------------------------------------------------------------------     
 
Lisiccy v. Lisieccy h. Prus
 Józef Lisiecki [ur.+/-1760],
 ż.
Franciszka Nowakowska, Szczytniki, dom nr 1, ok.1784 r. [ Liber Natorum, Szczytniki ]
 [
Chróść w par. Brzezie, ślub (Brzezie 1798 r.) : Mikołaj Gongolewski v. Gongulski, lat 32 + Tekla Nowakowska, lat 20]
 Dzieci :
 Tekla Teresa Lisiecka (ur.1786
Szczytniki )

 1803 r. Jan Lisicki (ur.1773)
           ż.(śl.1803 Brzezie) Rozalia Janicka (Janik) [LC Szczytniki]
 1806 r. Rozalia Lisiecka (ur.1756)
            m.(śl.1806 r. Brzezie) Grzegorz Panusiewicz (ur.1746),
Szczytniki, dom nr 27 
 Wcześniej : 1707 r. G. Antoni Lisicki, chrzestny, Kłaj w par. Chełm
                   1787 r. N. Lisicki, wł. dóbr Zborówek i Zabłocie (par. Biskupice)
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Karaś
 1791 r. Antoni Karaś, tenutariusz wsi Szczytniki
---------------------------------------------------------------------------------------
 XIX wiek

 
Konopkowie h.Nowina z Konopek w ziemi łomżyńskiej
 W okresie rozbiorów Szczytniki i Świątniki Dolne należały do tzw. dominium Biskupice,

 które obejmowało następujące wsie :
 - Biskupice, - Biszyce, - Darczyce, -
Szczytniki, - ŚwiĄtniki Dolne, - ŚwiĄtniki Górne, - TrĄbki, - Wrysowice

 (ob. Wrząsowice). Właścicielami tego dominium była bogata rodzina Konopków.
 Świetność tej rodziny zapoczątkował
 Wojciech Konopka [ur.+/-1680 - zm.po 1743], s. Kacpra, brat Krzysztofa, rajca wielicki
 ż. N. Komacka
 Dzieci : 1
 Józef Konopka [ur.+/-1705], dzierżawca żup solnych w Wieliczce i Bochni razem z Moszczeńskimi
 ż.(śl.ok.1730)
Anna Moszczeńska [ur.+/-1705]
 Dzieci : 4 ( Teresa, Katarzyna, Jan, Piotr )
 Bracia Jan i Piotr Konopkowie w 1791 r. otrzymali tytuł baronowski od cesarza Leopolda II,
 wybudowali pałac w Wieliczce przy ul. Słowackiego :
 http://www.fullinfo.pl/katalog/mapa-123.html

 A1. Teresa Konopka [ur.+/-1731 - zm. przed 1760]
       m.
Józef Pieruski [ur.+/-1730]
 A2. Katarzyna Konopka [ur.+/-1730]
       m. N.
Briganti [ur.+/-1730]
 A3. Jan bar. Konopka (ur.1732 - zm.1804)
       ż.
Julianna Apolonia Przychodzka h. Trzaska (ur.1749 - zm.1790)
       ojc. Jan Nepomucen Przychodzki
       mat. Katarzyna Agnieszka Fogelveder
       Dzieci : 4
       B1. Franciszek Mateusz Konopka (ur.1768 - zm.1841)
             ż.
Brygida Jordan Stojowska h. Trąby (ur.1772 - zm.1827)
             Dzieci : 6
       B2. Katarzyna Konopka
             m.
Józef Geppert h. Kotwic
       B3. Tekla Konopka
             m.
Aleksander a Schoenwett Haytter
       B4. Stanisław Konopka (ur.1774 - zm.1821), członek stanów galicyjskich
             ż.
Magdalena Skrzyńska h. Zaremba
             Dzieci : 7
 A4. Piotr bar. Konopka (ur.+/-1735 - zm.1801 Miikulińce), wł. dóbr Mikulińce w pow. tarnopolskim
       zarządca salin wielickich i bocheńskich
       1 ż. N.
Siodełkiewicz [ur.+/-1735]
       2 ż.(śl.ok.1770)
Salomea Hubicka h. Korczak [ur.+/-1740]
             ojc. Michał Hubicki, cześnik latyczowski
             mat. Katarzyna Popiel h. Sulima
       Dzieci : 4
       B1. Jan Konopka (ur.1778 Biskupice - zm.1843 Mikulińce) [
PSB]
             ż.
Józefa Miączyńska h. Suchekomnaty [ur.+/-1780]
             ojc. Józef Miączyński, generał adiutant królewskiej gwardii przybocznej
             mat. Marianna bar. Schenck von Stauffenberg
             bezpotomni
       B2. Marianna Konopka, zmarła panną
       B3. Teresa Konopka
             m.
Jan Erazm bar. Czechowicz h. Ostoja
       B4. Antoni Konopka (ur.+/- 1790 - zm.VIII. 1852), dz. dóbr Biskupice - Konopka (wzm.1828 - 1850).
             W roku 1845 występował też jako współwłaściciel Tomaszkowic k. Wieliczki.
             ż.
Emilia Marianna Karolina Skrzyńska h. Zaremba (ur.+/-1895 - zm.1849)
             ojc. August Skrzyński, s. Józefa i Marianny Wężyk - Rudzkiej
             mat. Julianna Lewiecka
             Dzieci : 2 ( Henryk, Kazimierz )
             C1. Henryk Konopka (ur.21.01.1821 Biskupice - zm.7.10.1892 Wrząsowice, poch. Wróblowice), wł. Wrząsowic,
                   poseł na sejmy galicyjskie i do Rady Państwa w Wiedniu, marszałek powiatu wielickiego
                   ż. NN.
                   Dzieci :
                   D1. Andrzej Wojciech Konopka (ur.7.02.1851 Biskupice - zm.10.09.1925 Mikulińce)
                         ż.(śl.1876 Kraków)
Karolina Wiktoria Sturm (ur.4.06.1849 - zm.17.11.1926 Mikulińce)

                         Dzieci : (Helena, Jerzy, Irena, Henryka)

                         E1. Helena bar. Konopka (ur.18.12.1883 Biskupice - zm.przed 1939)

                               m.(śl.1911 Lwów) Wiktor Smalewski h. Pilawa [ur.+/-1880]

                         E2. Jerzy bar. Konopka (ur.7.01.1887 Borek Szlachecki - zm.13.08.1954 Szczecin)

                               student Uniwersytetu Jagiellońskiego

                               ż.(śl.2.07.1914 Kraków) Maria Ludwika Sokołowska h. Korab (ur.1890 Wieliczka - zm.11.05.1944 Cisie)

                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                               ojc. Józef Sokołowski

                               mat. Stefania Radomyska h. Rawicz

                         E3. Irena bar. Konopka (ur.20.10.1888 - zm.ok.1965 Kraków)

                               1 m. Bolesław Dydyński [ur.+/-1885]

                               2 m.(śl.1911 Kraków) Stanisław Smalewski h. Pilawa [ur.+/-1885]

                         E4. Henryka bar. Konopka [ur.+/-1890]
                   D2. Katarzyna Konopka (ur.1852)
                         m.
Kazimierz Rudzki [ur.+/-1850]
              C2. Kazimierz Konopka ( ur.1825 - zm.1884), wł. m.in. dóbr Biskupice z Darczycami i Trąbkami
                    ż.(śl.ok.1850)
Stefania Miączyńska h. Suchekomnaty (ur.1831)
                    ojc. Stanisław Miączyński (ur.1788 - zm.1863), major adiutant wojsk Księstwa Warszawskiego
                    mat. Aleksandra Kunstetter de Podiebrad 
                    Dzieci :
                    D1. Józefa (wg Bonieckiego - Stefania) Konopka (ur.1856 - zm.1938)
                          m.(śl.1876)
Mieczysław hr. Werszowiec - Rey h. Oksza (ur.1836 - zm.1918) [PSB]
              prawdopodobnie :
              C3. Roman Konopka (ur.1829 - zm.1848), dziedzic Biskupic
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Waxman ( Waksman ) h. Godziemba
 
[Rodzina skoligacona z Komeckimi (kustosze) i Moszczeńskimi]
 Jan Aleksander Waxman
z Korabnik (ur.+/-1650 - zm.1698), burgrabia krak. 1671 - 1694, sekretarz król.,
 wła
śc. dóbr Gaj, Libertów, Chorowice, Brzyczyna k. Krakowa
 ż.
Zofia Księska z Wronowa h. Topór [zm. po 1698]
 ojc. Stefan Księski (zm.1676), burgr. krak. 1659 r. , podstaro
ści i sędzia krak.
 mat. Justyna N.
 Dzieci : 5
 Syn :
 Michał Waxman (ur.+/-1685 - zm.1768), podczaszy o
święcimski, dz. dóbr Gaj k. Krakowa
 1 ż.
Barbara Russocka z Brzezia h. Zadora
      ojc. Władysław Russocki (zm.1741), s. Stanisława i Katarzyny Malickiej
      mat. Anna Cikowska
 2 ż.
Barbara Salomea Dąmbska h. Godziemba
      ojc. Stanisław Dąmbski (zm.1693), s. Stanisława (zm.1677) i Krystyny Drzewieckiej (zm.1693)
      mat. Zofia Jordan h. Trąby, c. Michała (zm.1663) [
PSB] i Katarzyny Męcińskiej h. Poraj
 Syn (z 1 lub 2 żony)
 Władysław Waxman (ur.+/-1720 - zm.1781)
 ż.
Petronela Dąbska h. Godziemba (ur.+/-1720 - zm.1766)
 ojc. Stanisław Dąbski (zm.1733), s. Aleksandra (zm.1716) i Anny Łubie
ńskiej
       [brat Andrzej Dąmbski (zm.1737) był te
ściem Stanisława Krzysztofa Moszczyńskiego - dziedzica Szczytnik]
 mat.(
śl.1714) Marianna Marcjanna Tęgoborska h. Szreniawa, c. Stanisława - star. Małogoszczy
 Dzieci : 2 (Jakub, Tekla)
 Syn :
 Jakub Waxman [ur.+/-1750]
 ż.
Marianna Ciepielowska h. Gryf [ur.+/-1755]
 [prawd. brat Marianny :

 Antoni Ciepielowski (ur.1760 - zm.4.04.1833) był właścicielem wsi Niegowić (wzm.1828 - 33)
 jego żona -
Anna bar. Gostkowska h. Jelita [ur.+/-1760]
 jego córka - Florentyna Ciepielowska [ur.+/-1795]
 mąż (
śl.25.09.1825 Kościelec k. Proszowic)

 Konstanty Jan Nepomucen Benoe h. Taczała (ur.21.05.1793 Kraków - zm.11.12.1855) [PSB])
 
Dzieci :

 Anastazy Benoë (ur.1827 - zm.9.03.1894 Wiedeń, poch. Niegowić, dziedzic dóbr Niegowić i Marszowice

 [LM Niegowić skan 104]

 ż. Jystyna bar. Borowska h. Jastrzębiec (ur.ok.1830 - 16.11.1891 Meran, Tyrol), lat 61, poch. 21.11.1891 Niegowić]

 [LM Niegowić, skan 27]

 ojc. Hieronim Borowski (zm.1840), dziedzic dóbr Stróże

 mat. Rozalia Niemyska

 

    akt zgonu Justyny Benoe z d. Borowska, Niegowić 1891 r.  [powiększ]


 Syn Jakuba Waxman i Marianny Ciepielowskiej :
 MD. Józef Waxman [ur.+/-1780], posesor wsi
Szczytniki (1805 r.)
 
ż. Benigna Schaaff (Schaaffow) [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 
1/ Salomea Waxman (ur.1803 Szczytniki)
 2/ Helena Józefa Waxman (ur.1805 Szczytniki)
 3/ Izydora Waxman
 4/ Józefa Waxman
---------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 Ostrowski
 Franciszek Ostrowski [ur.+/-1790], posesor
Szczytnik (1820 r.)
 ż.
Anna Srokowska [ur.+/-1790]
 [Uwaga : 1828 - 31 r. Józef Srokowski, 1838 - 1855 r. Aleksander Srokowski - wł. dóbr Biczyce k. Nowego Sącza
 - zob. Radkiewicz]
 ojc. Tomasz Srokowski [ur.+/-1755]
 mat. Agnieszka Dunin Rajecka
 Dzieci :
 Estera Ostrowska (ur.1820
Szczytniki, (dom nr 1)


 Uwaga : być może rodzina jest powiązana z :

 1/ Konrad Ostrowski h. Korab (ur.ok.1797 Sanniki, pow. Czersk - zm.6.09.1860 Płoszów k. Radomska),

     dziedzic dóbr Konary, pow. piotrkowski

     s. Tomasza i Tekli z d. Tymowska

     ż. Marianna Antonina Stefania Kisielewska h. Jelita (ur.ok.1806 Kraków - zm.9.10.1893 Niegowić, dom 1), lat 87

     [LM Niegowić, skan 89]

     ojc. Seweryn Kisielewski (ur.1764 - zm.1809 pod Wagrami), pułkownik Wojsk Austriackich

     mat. Magdalena Benoe [ur.+/-1765]
 2/ Piotr Ostrowski, mieszczanin w Bochni, który w latach 1790 i 1796 występuje jako świadek ślubów rodzin Urbaników
    i Bułatów,
 3/ Tomasz Ostrowski z Niepołomic, w 1788 r. świadek ślubu rodziny ze Zborczyc w par. Brzezie.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Piastusiński
 
Jan Piastusiński [ur.+/-1780 - zm. przed 1841], ekonom, dzierżawca majątków : Brzezie, Zborczyce, Szczytniki
 ż.
Julia Kobyłecka h. Godziemba [ur.+/-1790]
 najprawdopodobniej :
 ojc. Chryzostom Kobyłecki (ur.1769 - zm.po 1831), przed 1803 r. dzierż. folwarku prawd. we wsi Kościelec k. Miechowa,
       dzierż. folwarku w Radłowie w latach 1804 - 1806, w 1830 r. (i wcześniej) urzędnik w Zakliczynie k. Dobczyc
       s. Stanisława Jakuba Kobyłeckiego [ur.+/-1730 - zm.12.07.1790 Cerekwica k. Jarocina], burgrabiego łęczyckiego
       i Katarzyny Skowrońskiej
       [żony Chryzostoma K. : 1ż. Katarzyna Libiszowska (zm.przed 1802), 2 ż.(w 1802 r.) Agnieszka N. (zm.przed 1831),
       3 ż.(śl.31.03.1830 Kraków) Marianna Cenner (ur.1810), c. Jana Cennera, dr medycyny,
       mieszkali : Kraków, ul. Franciszkańska 221]
 mat. Katarzyna Libiszowska [ur.+/-1770] lub Agnieszka N.
 Dzieci :

 A1. Joanna Marianna Piastuszyńska (chrzest 24.04.1804 Gorzyce)
 A2. Marianna Piastusińska [ur.+/-1805 - zm.1860/9], dzierżawczyni folwarku Jana Radkiewicza w
Szczytnikach
       1 m.
Piotr Szyffer (ur.1795 - zm.1835 Szczytniki), ekonom w Szczytnikach
       2 m.(śl.1841 Brzezie)
Paweł (Teofil) Libiszewski (ur.1814 - zm.1893), dziedzic Szczytnik i Świątnik Dolnych

 A3. Stanisław Piastusiński (ur.1818)

       ż.(śl.27.08.1848 Śledziejowice k. Wieliczki) Małgorzata Śliwińska recte Sliwa (ur.1821)

       ojc. Marek Śliwiński

       mat. Magdalena Sola

       [1 mąż Małgorzaty Śliwińskiej (Śliwa) – (śl.8.11.1840 Śledziejowice) Wincentym Komarowski (Kumorowski) (ur.1802),

       s. Sebastiana Kumorowskiego i Rozalii z d. Michałowska]

       Dzieci :

       B1. Józefa Piastusińska (ur.5.10.1860 Wieliczka, dom 23)

 [zob. Jan Bułat "Paweł recte Teofil Libiszewski"]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Radkiewicz
 
Jan Radkiewicz [ur.+/-1780 - zm.1852), adwokat z Tarnowa (wzm. 1820 - 52 r.),

 (1844 r. Radzikiewicz)
 1852 r. wł. dóbr
Szczytniki i Świątniki Dolne.
 ż.(śl.1842/45)
Ludwika Bronikowska h. Osęk (ur.1794 - zm.21.11.1845 Rzuchowa k. Tarnowa)

 

   Ludwika Radkiewicz z d. Bronikowska (1794 – 1845)

 

 ojc. Jozef Bronikowsk

 mat. Kunegunda Łoza - Dubalska h. Ślepowron


 wdowa po Józefie Strzyżowskim (ur.1768 - zm.16.03.1842 Rzuchowa)
 Po jego śmierci w/w dobra odziedziczyła Melania ze Strzyżewskich Olearska [zob.Strzyżewski, Olearski]
 Po upadku powstania listopadowego w jego domu w Tarnowie czytano na tajnych schadzkach zakazaną literaturę.
 Szematyzmy : Jan Radkiewicz
 1/ Czyżów w par. Brzezie (wzm. 1828 - 1852 r.), [1854 r. Antoni i Maria z d. Strzyżewska Hałdzińscy],
 2/ Zborczyce w par. Brzezie (wzm.1831 - 1851 r.),
    [1828 r. wł. Mathias Kosowicz (Kossowicz), 1837 - 51 spadkobiercy Kossowicza,
    1855 r. Antoni i Maria z d. Strzyżewska Hałdzińscy]
 3/ Biskupice - Konopka (wzm.1838 - 1850 r.), wł. Antoni Konopka (zm.1852)
 4/ Koszyce Małe k. Tarnowa (wzm.1841 - 1852 r., wł. - Ludwika Strzyżewska),
     [
1854 r. wł. - Johann Olearski !, 1855 r. Melania Olearska z d. Strzyżewska v. Strzyżowska],
     [
1872 r. wł.. hr. Mieroszewska]
 5/ Biczyce k. Nowego Sącza (wzm.1834 - 1852 r.), wł. Srokowscy [zob. Ostrowski],
 6/ Rzuchowa k. Tarnowa (wzm.1841 - 1852 r.)
 (razem z Ludwiką Strzyżewską tj. Ludwiką z d. Bronikowska, wdową po Józefie Strzyżowskim - zob. Olearscy)
 [1872 r. wł. Józef Dietel (ur.1804 - zm.1878), lekarz, prezydent Krakowa], [
PSB]
 Uwagi :
 1/ dobra k. Tarnowa leżały w bezpośrednim sąsiedztwie Sieciechowic i Zbyłtowskiej Góry - wł. Moszczeńskich
 [zob. Moszczeńscy]
 2/ od 1828 r. właścicielem wsi Biczyce był Józef Srokowski, od 1838 r. Aleksander Srokowski
 [zob. Ostrowscy], skoligaceni ze Strzyżewskimi
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Szyfer, Szyffer, Szeffer, Szefer, Schiffer
 N. Szyffer [ur.+/-1770]
 ż. NN.
 Dzieci :
 A1. Piotr Szyffer (ur.1800 - zm.1835 Szczytniki), ekonom
       ż.
Marianna Piastusińska [ur.+/-1805 - zm.1860/9], dzierżawczyni folwarku Jana Radkiewicza w Szczytnikach
       Dzieci : co najmniej 2 (zmarły 1829, 1830)

 A2. Melania Szyffer [ur.+/-1810]
       m.
Wincenty Dwernicki [ur.+/-1810 - zm. po 1840]

       Najprawdopodobniej to :

       Wincenty Czesław Józef Dwernicki (ur.20.07.1815 Niewiarów - zm.14.07.1894 Kraków)

       [Rodzice Wincentego Dwernickiego :

       ojc. Bartłomiej Franciszek Dwernicki (ur.1773 Rożnowa - zm.30.01.1851 Niewiarów)

       mat. Salomea Gertruda Franciszka Szybalska h. Prus I (ur.1790 - zm.1851)

       ż. Helena Szyffer (ur.1822 - zm.5.12.1890 Kraków - Rakowice)

       Dzieci :

       Władysław Paweł  Dwernicki (ur.1.07.1850 Niewiarów - zm.17.03.1922 Kraków - Rakowice)

       ż.(śl.8.02.1874 Kraków, par. św. Szczepan) Marianna Rozalia Sikora (ur.1857 - zm.15.04.1931 Kraków - Rakowice)

       [LC Kraków, par. św. Szczepan, 1874 r., skan 35)

       ojc. Błażej Sikora [ur.+/-1830] de Kraków - Krowodrza

       mat. Marianna Łacheta [ur.+/-1830]
---------------------------------------------------------------------------------------
 Strzyżewski ( Strzyżowski ) h. Gozdawa
 
Wojciech Strzyżowski [ur.+/-1735], stolnik rożański [Rożan]
 ż.
Helena Leszczyńska h. Korczak [ur.+/-1740]
 ojc. Ludwik Leszczyński, podczaszy gostyński [Gostynin w Wielkopolsce], od 1750 r. wł. cz. wsi Krużlowa
 mat. Barbara Lenczowska (zm.1785)
 [
mężowie Heleny Leszczyńskiej :
 1 m. Bogusław Sarjusz Jaworski h. Jelita [ur.+/-1740], stolnik nowogrodzki 1751 r.,
       ojc. Stanisław Jaworski (ur.+/-1710 - zm.1754), s. Krzysztofa Stanisława J. i Zofii Osieckiej z Wielowsi
             [ 2 ż. Stanisława Jaworskiego - Franciszka Wojciechowska. Ich syn Jan Jaworski i ż. Teresa Brzozowska]
             ( w Szczytnikach w domu nr 1 mieszkał w 1792 r. Stanisław Brzozowski i ż. Anna Sternalska)
       mat. Teresa Grabkowska h. Kemlada, c. Franciszka Gr. i Anny Rożyckiej
 2 m. Wojciech Strzyżowski [ur.+/-1735]
 3 m. Mikołaj Mączyński h. Świnka [ur.+/-1740], wł. d. Lichwin k. Tarnowa 1780 r.
]

 Syn :
 Józef Strzyżowski (ur.1768 - zm.16.03.1842 Rzuchowa, par. Pleśna)

 

    Józef Strzyżowski (1768 – 1842)


 ż.(śl.ok.1820)
Ludwika Bronikowska h. Osęk (ur.1794 - zm.21.11.1845 Rzuchowa)

 

    Ludwika Bronikowska (1794 – 1845)


 [2 - gi mąż Ludwiki Bronikowskiej : Jan Radkiewicz (ur.+/-1790 - zm.1852)]
 ojc. Józef Bronikowski [ur.+/-1760], s. Jana B. i Małgorzaty z d. Bronikowska
 mat. Kunegunda Dubalska h. Ślepowron (ur.1762), c. Tomasza Teodora D. i Wiktorii z d. Strzałkowska

 
Józef i Ludwika Strzyżowscy, właściciele dóbr :
 od 1799 r. Lichwin k. Tarnowa,
 [wł. Lichwina : 1828 r. - Antoni Cieleski h. Trestka (leg.1811 r.  w Galicji), 1831 - 1836 r. wł. - Franz Nowakowski,
 1838 r. - wł. Ksawery Zboiński, 1841 - 1852 r. - wł. Stanisław Odrowąż Pieniążek, 1854 r. - wł. Antoni Kozarski]
 w 1812 r. Wilczyska k. Grybowa [w 1855 r. wł. Franciszek Majchrowski]
 od 1817 r. Koszyce Małe k. Tarnowa,
 [1828 - 1831 r. - wł. Petronela Gawrońska, od 1833 r. - wł. Ludwika Strzyżewska, 1844 - 1852 r. - Jan Radkiewicz,
 1854 r. - wł. Johann Olearski]
 od 1821 r. Rzuchowa k. Tarnowa [1828 - 1852 r. - wł. Ludwika Strzyżewska, 1854 r. - wł. Leon Stadnicki],
 Uwaga :
 Anna Strzyżowska [ur.+/-1765], być może siostra Józefa
 mąż Józef Makomaski h. Jastrzębiec [1 żona Józefa M. - Tekla Niwicka]
 [brat Marcin Makomaski dzierżawił w 1787 r. Zborówek i Zabłocie (par. Biskupice) k. Szczytnik od Lisickiego]


 Dzieci : (Aleksandra, Melania)
 A1. Aleksandra Strzyżewska (ur.1821 Rzuchowa - zm.15.09.1878 Kraków, par. św. Anna),

       poch. cm. Rakowicki w Krakowie), [LM, skan 42]

       mieszkała : 1878 r. Kraków, ul. Gołębia nr 183

 

         Aleksandra Strzyżewska (z lewej) z siostrą Melanią (z prawej) [mal. A, Reichan]


       m.(śl.ok.1840)
Leon Stadnicki h. Drużyna (ur.+/-1810 - zm.16.04.1854), dz. Klikuszowa, Lasek, Obichowy
       ojc. Sebastian Stadnicki (zm.1836/40), s. Bernarda i Franciszki Chronowskiej
       mat. Magdalena Szwarzenberg - Czerny h. Nowina
       Córka :
       B1. Eugenia Stadnicka (ur.25.12.1843 - zm.6.01.1891 Bruśnik)
             1 m.(śl.30.11.1861 Kolbuszowa) Konrad Fihauser (ur.1830 - zm.10.06.1882 Bruśnik)
                   ojc. Konstanty Fihauser (ur.1801 - zm.1880)
                   mat. Julia bar. Konopka (zm.1843), c. Franciszka Mateusza bar. Konopki i Brygidy Jordan - Stojowskiej h. Trąby
             2 m. Stanisław Fihauser (ur.1843 - zm.1898)
                   ojc. Konstanty Fihauser (ur.1801 - zm.1880)
                   mat. Marianna Pilińska
 A2. Melania Strzyżowska (ur.ok.1824/29 - zm.4.09.1892 Zborczyce), poch. cm. Rakowicki w Krakowie), lat 62
       w 1852 r. dziedziczka
Szczytnik i Świątnik Dolnych po Janie Radkiewiczu.
       w 1855 r. dziedziczka dóbr : Koszyce Małe, Rzuchowa k. Tarnowa po Józefie Strzyżowskim i ż. Ludwice
                     z d. Bronikowskiej
       m.
Władysław Olearski [zob. Olearski] (ur.+/-1820 - zm.2.06.1867), poch. Kraków, dz. Wsi Wielkie Drogi

       Dzieci : zob. Olearscy

 prawdopodobnie :
 A3. Maria Petronela Strzyżewska (ur.ok.1815 - zm.7.05.1890 Zborczyce, par. Brzezie), lat 76 [
LM Brzezie, skan 21]
       m.
Antoni Hałdziński (ur.1808 - zm.28.01.1886 Zborczyce, poch. w Brzeziu),

       właśc. Zborczyc i Czyżowa,

       [„Gazeta Lwowska” nr 158 z 13.07.1889 r. - spadkobiercy : Edwarda z Hałdzińskich Łapińska, Antoni Rybkiewicz]
       [w 1897 r. Zborczyce i Czyżów - właśc. Kazimierz Olearski (Olejarski)]

 

              

       Brzezie. Grób Antoniego Hałdzińskiego.(1806 – 1886)


---------------------------------------------------------------------------------------
 
Olearski ( Olejarski ) h. Gozdawa
 Kazimierz Olearski [ur.+/-1685 - zm.1748/58], sekretarz królewski, subdelegat grodzki siewierski, krakowski 1736 r.,
 nobilitowany przez biskupa krakowskiego i księcia siewierskiego Jana Lipskiego
 otrzymał nobilitację, herb Gozdawa i prawo nabywania majątków,
 od 1747 r. wł. cz.dóbr Trzebiesławice i Sikorki k. Siewierza, od 1748 r. wł. kamienicy "Sanockiego" przy ul. Grodzkiej
 w Krakowie, od 1758 r. kamienica ta przeszła w ręce sukcesorów Olearskich,
 [w 1715 r. Inwentarze wsi Krakuszowice w par. Niegowić wymieniają m. in. : "Casimiri Olearski"]
 ż.(śl.1717)
Rozalia Cezar (Cezary, Cesar) [ur.ok.1700]
 
ojc. Franciszek Cezary "Młodszy" [ur.+/-1665]
 
mat. NN.( 2 - ga żona)
 Dzieci : 5 (Marianna, Zuzanna, Rozalia, Magdalena, Stanisław)
 A1. Marianna Olearska [ur/+/-1720]
       m.
Stanisław Witowski [ur.+/-1720]
 A2. Zuzanna Olearska [ur.+/-1730]
       m.
Dymitr Bronikowski h. Osęk [ur.+/-1730], porucznik wojsk pruskich
       ojc. Andrzej Bronikowski, s. Władysława B. - chorążego poznańskiego i Wiktorii z d. Słonecka
       mat.(śl.1723) Ludwika Przyjemska, c. Andrzeja P. - podkomorzego kaliskiego i Zofii Modlibowskiej
 A3. Rozalia Olearska [ur.+/-1730]
 A4. Magdalena Olearska [ur.+/-1730]
 A5. Stanisław Anastazy Olearski (ur.1735, chrzest w kościele Panny Marii w Krakowie - zm.1796)

       od 1745 r. student Akademii Krakowskiej
       pisarz przysięgły trybunału ks. siewierskiego (1786 r.),
       starosta i sędzia grodzki siewierski, subdelegat grodzki krakowski.
       Po śmierci Stanisława Olearskiego, jego majątek został zlicytowany.
       ż.(śl.1776)
Kunegunda Rylska [ur.+/-1745 - zm. po 1817], mieszkali : Kraków, ul. Floriańska (1817 r.)
       [1 mąż - N. Lipski]
       ojc. Józef Ścibor Rylski h. Ostoja
       mat. NN.
       Dzieci : 4 (Józef, Barbara, Wincenty, Wojciech)
       B1. Józef Olearski [ur.+/-1780]
       B2. Barbara Olearska [ur.+/-1780]
       B3. Wincenty Olearski [ur.+/-1780]
       B4. Wojciech Olearski
            (ur.1783, chrzest w kościele Wszystkich Świętych w Krakowie - zm.1842, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
            notariusz, prowadził kancelarię notarialną w Krakowie przy ul. Św. Anny w latach 1810 - 1842,
            w 1816 r. należał do braci loży masońskiej "Przesąd Zwyciężony"
            [wśród braci tej loży są m.in. Józef Haller, Antoni Konopka]
            ż.
Karolina Haller h. Haller (ur.1796 - zm.1879, poch. cm. Rakowicki w Krakowie)
            ojc. Marcin Alojzy Haller [ur.+/-1760], (s. Pawła), właściciel dóbr Polanka w par. Krzęcin k. Skawiny,
                 od 1795 r. herbu Haller
            mat. Petronela Bartsch (ur.1764 - zm.1833),

                   ojc. Józef Bartsch [PSB], dr filozofii, radny i prezydent m. Krakowa 1766 r.
                   [znana rodzina mieszczan krakowskich Bartschów zwanych także Barcz, Barszcz]
                   mat. Joanna de Chedeville
           [
Uwaga : siostra Katarzyny Haller - Marianna Haller (ur.ok.1780 - zm.1870) i jej mąż Antoni Günther (ur.ok.1780),
           brat Katarzyny Haller - Józef Haller (1783 - 1850), senator Wolnego Miasta Krakowa [PSB] i jego wnuczka
           
Maria Haller (ur.ok.1860), której mężem był Antoni Günther (ur.ok.1860). Ich córka Felicja Günther (ok.1910 - 1990)
           mąż N. Grabski (ur.ok.1910 - zm. przed 2.07.1966)

           
- zob. Cmentarz parafialny w Brzeziu (zdjęcia)]
           Dzieci : 1 ( Władysław )
           C1. Władysław Olearski (ur.1819 - zm.2.06.1867, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
                 Wielkie Drogi [8 km na SW od Skawiny]
                 [Wielkie Drogi : w latach 1831 - 1834 r. - wł. Eleonora Olearska, w 1838 r. - wł. Albert (Wojciech) Olearski,
                 w 1841 r. - wł. Karolina Olearska, w 1844 r. - spadkobiercy Olearskich]
                 ż.(śl. ok. 1852/53)
Melania Strzyżewska h. Gozdawa (ur.1824/29 - zm.4.09.1892 Zborczyce, par. Brzezie)

                 poch. cm. Rakowicki w Krakowie)

                 [LM Brzezie, skan 65]

 

                   Melania Olearska z d. Strzyżowska (1824 – 1892)

 

                 ojc. Józef Strzyżewski (ur.1768 - zm.16.03.1842 Rzezawa k. Tarnowa)

                 mat. Ludwika Bronikowska h. Osęk (ur.1784 - zm.21.11.1845 Rzuchowa) [1 mąż - Jan Radkiewicz]
                 1852 r. dziedziczka
Szczytnik i Świątnik Dolnych po Janie Radkiewiczu (zm.1852)
                 W 1855 r. dziedziczka dóbr : Koszyce Małe, Rzuchowa k. Tarnowa po Józefie Strzyżowskim i ż. Ludwice
                 z d. Bronikowska
                 [Uwaga : w 1854 r. właścicielem Koszyc Małych był Johann Olearski]

                 [W 1858 r. od Władysława i Melanii Olearskich – Rzuchową odkupił Józef Dietl, późniejszy prezydent Krakowa]

                 W 1892 r.wl. dobr Zborczyce i Czyżów.

                 Dzieci : 3 (Bronisław, Kazimierz, Marianna)

                 D1. Bronisław Olearski (ur.21.03.1854 Wielkie Drogi - zm.1930, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
                       dr prawa, adwokat,
                       w 1907 mieszkał : Kraków, ul. Pijarska 5, w 1910 r., 1926 r. ul. Krupnicza 7

                 D2. Kazimierz Olearski (Olejarski) (ur.12.02.1855 Wielkie Drogi - zm.15.02.1936 Kraków),
                       poch. cm. Rakowicki w Krakowie [
PSB], 
                       fizyk, profesor i rektor Politechniki we Lwowie. Mieszkał we Lwowie,
                       właściciel tabularny dóbr w par. Brzezie :
                       Czyżów ( wzm.1890 r. - 1918 r.), Zborczyce ( wzm.1890 r. - 1928 r., 190 ha), 
Szczytniki (1890 r., 1897 r.)

                 D3. Marianna Olearska (ur.1858 - zm.1938, poch. cm. Rakowicki w Krakowie), panna

 

 

      

 

              

 

 

  Cmentarz Rakowicki w Krakowie - grób rodziny Olearskich h. Gozdawa, właścicieli Szczytnik  [powiększ]
  Bronisław Olearski (1854 - 1930), Kazimierz Olearski (1855 - 1936), Maria Olearska (1858 - 1938),
  Karolina z Hallerów Olearska (1796 - 1879), Melania ze Strzyżewskich Olearska (1829 - 1892),
  Wojciech Olearski (1783 - 1842), Władysław Olearski (zm.1813)


---------------------------------------------------------------------------------------
 
Libiszewski [ Libiszowski, Lubiszewski ] h. Wieniawa z Libiszowa

 (dawniej Lubieszów v. Lubiszów w pow.opoczyńskim)

 Józef Libiszewski
[ur.+/- 1790 - zm.1836 Góra], sędzia w Król. Polskim
 ż.
Matylda Jabłońska de Paszyców (ur.1798 - zm.1877 Jarosławiec, par. Sitnica, pow. Zamość),
 rozwód (21.08.1828)
 ojc. Franciszek Jabłoński [ur.+/- 1770]
 mat. Katarzyna Pawłowska [ur.+/-1770]
 [Poborowice - dziś częśc wsi Dobranowice, gmina Igołomia - Wawrzeńczyce]

 

 Syn :

 Paweł (Teofil) Libiszewski (ur.1814 Więcławice – zm.1893 Szczytniki), poch. Brzezie

 [zob. podstrona : Jan Bułat „Paweł recte Teofil Libiszewski …”]

 

      

---------------------------------------------------------------------------------------    
 
Mieroszewski h. Ślepowron
 hr. Henryk Mieroszewski - właściciel tabularny dóbr : Trąbki, Darczyce (wzm.1890 - 1918 r.),
 Biskupice k. Wieliczki (wzm.1890 - 1918 r.)
 [skoligacony z rodzinami Olearskich, Dembińskich, Libiszowskich]
---------------------------------------------------------------------------------------
 Skróty :
 
PSB - Polski Słownik Biograficzny
 SHGK - Słownik Historyczno - Geograficzny woj. krakowskiego w średniowieczu
 m. - mąż
 ż. - żona
 ojc. - ojciec
 mat. - matka
 śl. - ślub
 h. - herb
 wł. - właściciel

 

 

powrót do strony głównej