S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 

  Kraków, Wawel 1843 r.

 

 XII wiek

 W 1260 r. książe Bolesław Wstydliwy nadał wieś Szczytniki w parafii Brzezie
 kapitule krakowskiego kościoła katedralnego, którego pasterzem był św. Stanisław biskup męczennik.
 Poddani chłopi ze Szczytnik do 1794 r. mieli obowiązek nocnej i dziennej służby, byli świątnikami tegoż kościoła
 w Krakowie na Wawelu.
 W dziewiętnasto - wiecznej pieczęci gminy Szczytniki jako herb gminy - była mitra i pastorał. Miejscowa tradycja głosiła,
 że św. Stanisław jako biskup tegoż kościoła "wykupił wieś Szczytniki od pańszczyzny".

 XV wiek

 Podatki

 Świątnicy do czasów spornych z kustoszami nie odrabiali pańszczyzny, a jedynym ich zobowiązaniem, poza odbywającą

 pracą był płacony czynsz ustalony według określonej stawki, który w XV wieku wynosił :

 GÓRKI – 12 siedlisk (8 kmieci płaciło po 24 grosze czyli ½ grzywny, 4 po 12 groszy czyli ¼ grzywny)

               co daje 5 grzywien.

 

 SZCZYYNIKI – 16 siedlisk (10 grzywien i 24 grosze), 1 karczma (1 grzywna) i 2 stawy – czynsz 11 i ½ grzywny

 

 ŚWIĄTNIKI – 14 siedlisk - czynsz 10 grzywien i 43 grosze

 

 TRĄBKI – 5 siedlisk – czynsz 3 grzywny i 36 groszy

 

 Zob. podstrony : artykuły Jana Bułata

 

 Przypisy :

 [1] grzywna była w średniowieczu zarówno jednostką masy (1 grzywna = 4 wiardunki ; grzywna krakowska wynosiła

 196.26 - 201.86 gramów) jak i jednostką monetarną zwana w Europie marką (1 grzywna = 48 groszy

 za czasów Długosza)

 

 

 

powrót do strony głównej