S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 Zdjęcia :

 Ostatnia aktualizacja : 8.04.2018 r.

 

  

 Jan Bułat (ur.1926 – zm.2007), s. Piotra i Marianny Kołos,

 Inżynier Budownictwa Lądowego, badacz dziejów Szczytnik i Świątnik

 

        [powiększ]

  Ksiądz Prof. Wincenty Wojakowski (ur.15.01. 1887 Świątniki Dolne - zm.7.02.1952 Sieradz),

  Rodzice :

  ojc.  Sebastian Wojakowski (ur.16.01.1853 - zm.13.01.1926), szewc, s. Filipa i Zofii Janik

  mat. Anastazja Wcisło (ur.25.02.1866 - zm.26.03.1932), c. Jana Kantego i Zofii Czop

 

    [powiększ]

  Albin Wojakowski (ur.15.05.1900 Świątniki - zm.2.07.1983 Katowice),

  s. Sebastiana Wojakowskiego (ur.16.01.1853 - zm.13.01.1926) i Anastazji Wcisło (ur.25.02.1866 - zm.26.03.1932)

  m.in. dyrektor w Zjednoczeniu Kopalń Węgla kamiennego w Katowicach

 

    

  Ks. Stanislaw Wcisło (ur.28.04.1818 Szczytniki - zm.27.10.1883, poch. Hecznarowice), s. Piotra i Łucji Sobór

  [zob. „podstrona „ „Leksykon duchowieństwa …”]

 

 

    Melania Olearska z d. Strzyżowska (ur.1829 – zm.1892)

  właścicielka części Szczytnik.i Świątnik od 1852 r. [zob. podstrona : „Własność szlachecka”, cz. 2]

  [mąż Władysław Olearski (ur.1819 – zm.1867)]

 

 

      

  Brzezie. Grób Pawła Libiszewskiego (1814 – 1893), ostatniego dziedzica części Szczytnik

 

 

 

  Klemens Skimina (ur.1857 – zm.1916), nauczyciel w Pcimiu, później w Krakowie (ojciec Stanisława Skiminy)

  [Fot. ok.1900 r.]

 

 

 

  Stanisław Skimina (ur.1886 – zm.1962), filolog klasyczny, profesor UJ.

  Fot. z 1900 r.

 

 

  Jan Bułat (ur.30.05.1875 Szczytniki – zm.8.10.1915 Nowy Targ), syn Piotra Bułata i Katarzyny Bułat.

  Wikary w par. św. Katarzyny w Nowym Targu, katecheta w C.K. Gimnazjum w Nowym Targu w latach 1904 – 1915.

  Aktywny działacz społeczny, radny miejski, prefekt bursy gimnazjalnej, poch. Nowy Targ.

 

 

      

 

              

 

 

  Cmentarz Rakowicki w Krakowie - grób rodziny Olearskich h. Gozdawa, właścicieli Szczytnik  [powiększ]
  Bronisław Olearski (1854 - 1930), Kazimierz Olearski (1855 - 1936), Maria Olearska (1858 - 1938),
  Karolina z Hallerów Olearska (1796 - 1879),
Melania ze Strzyżewskich Olearska (1829 - 1892),
  Wojciech Olearski (1783 - 1842), Władysław Olearski (zm.1813)

 

 

  Karol Wojtyła jako wikary w Niegowici (VII 1948 – VIII 1949)

 

 

 

powrót do strony głównej