S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

         Ż E L E Ń S C Y  h. Ciołek  ( linia z Grodkowic w par. Brzezie k. Wieliczki )

 


 Ostatnia aktualizacja : 9.10.2020 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 GAŁĄŹ KRAKOWSKA  "STARSZA"

 Stanisław Żeleński
[ur.+/-1575 - zm.1.01.1646, poch. Łucjanowice], s. Bartłomieja, starosty stężyckiego
 jeden z czołowych kalwinistów krakowskich. Po ojcu Bartłomieju odziedziczył Łucjanowice, gdzie założył zbór kalwiński.
 W 1623 r. kupił od Lanckorońskich "Klucz Brzezie" (2.000 mórg) k. Bochni ( Brzezie z folwarkiem Grodkowice, Dąbrowa,
 Szarów, Gruszki oraz udziały w Łysokaniach i Czyżowie).
 
ż. Elżbieta Rylska h. Ostoja z Gorlic [ur.+/-1580]
 ojc. Franciszek Rylski (zm.1603), dziedzic Sędziszowa, wielkorządca krakowski, starosta kamieniecki
 mat. Katarzyna Płaza h. Topór z Mstyczowa (zm. po 1621), c. Jana P. i Katarzyny z Dziaduszyc
 
Syn :
 
Marcyan Żeleński (ur. ok. 1625 - poch. 27.09.1677 w Łucjanowicach), Gałąż Krakowska "Starsza",
 w latach 1653 - 77 był burgrabią krakowskim, a w 1671 r. marszałkiem krakowskich sądów podatkowych.
 Był dziedzicem Łucjanowic, Grodkowic z folwarkiem z poddanymi w Łysokaniach, połową kmieci w Szarowie, karczmy
 w Dąbrowie albo w Gruszkach i 1/3 lasu. Miał ponadto majątek Gaj i Polichno (vel Poliszyn).
 Pod koniec życia zamieszkał w Grodkowicach, gdzie kazał  zbudować nowy, drewniany dwór, wierną kopię dworu
 w Łucjanowicach. Dwór ten dotrwał do 1902 r.

 

    [powiększ]

  Dwór drewniany w Grodkowicach zbudowany ok. 1670 r., rozebrany w 1902 r.

 

    [powiększ]

  Dwór w Grodkowicach – koniec XIX w.

  Obraz olejny : Karol Homolacs (ur.25.01.1874 Balice k. Krakowa - zm.2.02.1962 Kraków)


 
1 ż.(śl.17.02.1649 Wielkanoc) Maria Tęgoborska h. Szreniawa (zm.1666 w Łucjanowicach przy porodzie 8 - go dziecka)
      ojc. Piotr Tęgoborski (zm.1633), dz. Jemielny i Jemielnicy w sandeckim, s. Mikołaja (zm.1625)
      mat. Zuzanna Rey de Nagłowice, c. Krzysztofa Reya (zm.1625), wnuczka Mikołaja Reya (1505 - 1569) i Zofii Koścień
 2 ż.(śl.1670 Wielkanoc) Zofia Wielowiejska h. Półkozic (wdowa po Stanisławie Bielskim h. Wieruszowa)
      ojc. Aleksander Wielowiejski (ur.1601 - zm.1670), stolnik kijowski, dz. Makowa i Małoszyc, wł. Wielkanocy (od 1665 r.)
      mat. Elżbieta z Suligostowa h. Łabędź (ur.1612 - zm.1676), c. Jana Zygmunta i Anny "Zieleńskiej z Żelanki" h. Ciołek
             (z Gałęzi Sandomierskiej Żeleńskich)
 Dzieci z 1 żony : 8
 
m.in. syn :

 Władysław Bartłomiej Żeleński
(chrz.14.11.1666 Goszyce - zm.ok. 1730),
 odziedziczył Grodkowice i Łucjanowice, gdzie był ostatnim patronem zboru w 1687 r.
 
1 ż. Katarzyna Rupniewska h. Szreniawa z krzyżem (poch.15.02.1699 Wiatowice)
       ojc. Krzysztof Rupniewski (zm.1697), s. Kacpra R. (zm.1664) i Zofii Bidzińskiej - c. Jana Bidzińskiego poborcy sandom.
       mat. Katarzyna Ożarowska z Ożarowa h. Rawicz
 2 ż. Katarzyna Krystyna Elżbieta Wonalsen (von Alsen), bezdzietna
      
ojc. Mateusz von Alsen, kapitan piechoty królewskiej,
 3 ż.(śl.1715 Wielkanoc) Anna (vel Zuzanna) Katarzyna von Stoltz de Gostomski (poch. 16.09.1738 Wiatowice)
      ojc. Jan Gostomski
      mat. Katarzyna hr. Tęczyńska
 
Syn z 1 żony :
 
Marcyan Andrzej Żeleński (chrz.25.08.1695 - poch.24.08.1751 Łucjanowice),
 wziął po ojcu Łucjanowice, Grodkowice i Kamyszów. W 1723 r. był porucznikiem, a w 1733 r. kapitanem wojsk cesarskich.
 
ż. Anna Midleton h. własnego (poch. 28.04.1774 w Łucjanowicach)
 ojc. Piotr Midleton
 mat. Zuzanna Mier h. własnego


 Dzieci 6 (Władysław - Bartłomiej, Marcyan - Stanisław, Zuzanna - Zofia, Anna - Helena, Elżbieta, Stefan)
 m. in. syn :
 
Władysław Bartłomiej Żeleński (ur.1733 - zm.1809, poch. 18.01.1809 Wiatowice), dziedzic Grodkowic.
 W metryce syna z 1769 r. zapisany jest jako szambelan króla, płk. pruski. Był członkiem Stanów Galicyjskich.
 Przeprowadził swoją legitymację szlachectwa w 1782 r. w Sądzie Ziemskim Czchowskim.
 ż. Helena Anna Jaxa Dębicka h. Gryf (poch. 3.10.1773 Wiatowice)
 ojc. Stanisław Jaxa Dębicki, chorąży wojsk koronnych, s. Stefana D. - płk. wojsk koronnych i Zofii Żeleńskiej
 mat. Zofia Aleksandra Mielęcka h. Ciołek, c. Samuela (zm.1729) i Ludwiki z d. Twardowska (zm.1766)


 Dzieci 5 ( Zofia - Elżbieta, Anna - Wiktoria, Andrzej - Paweł - Samuel, Ludwik - Michał, Marcyan)
 m. in. syn :
 
Andrzej Paweł Samuel Żeleński (ur.4.06.1769 Tarnowice, Śląsk - zm.po 1817).
 Król Stanisław August podpisał 16.08.1792 r. "Patent na majorstwo w Pułku Przedniej Straży Buławy Wielkiej Koronney
 po postąpieniu na Pułkownika ur. Romanowskiego Majora urodzonemu Żeleńskiemu z Zagraniczney Służby powracającego   

 Porucznika". Po wkroczeniu na polskie ziemie wojsk pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego, 9.07.1909 r. Henryk
 książę Lubomirski sformułował Rząd Administracyjny Cyrkułu Krakowskiego. Andrzej dostał nominację na "Komissarza
 do Dystryktu Żarnowieckiego".
Był chrzestnym ojcem gen. Henryka Dąbrowskiego, z którym był spowinowacony.
 
ż. Józefa de Dahlke h. własnego (ur.+/-1770 - zm. po 1850 wg Konarskiego) [zob. portret]

 

    Józefa Dahlke


 Józefa z córkami skłoniła syna Marcyana do zmiany wyznania z kalwińskiego na rz. - katolickie, co nastąpiło w 1828 r.
 ojc. Ferdynand Krzysztof de Dahlke, generał - adiutant wojsk koronnych [ur.+/-1745]
 mat. Estera Linowska, pani wielkiej urody, była damą dworu króla Stanisława Augusta, ozdobą obiadów czwartkowych,
       c. Stanisława Linowskiego (1690 - 1761), podstolego wschowskiego i Zofii z d. Mirucka (zm.1783) - c. Stanisława M.


 Dzieci 4 (Emilia, Marcyan - Władysław, Ludwik - Karol, Krystyna)
 m. in. :
 
Marcyan Władysław Żeleński (ur.1804 Grodkowice - zm.23.02.1846 zamordowany w Grodkowicach, poch. Brzezie),
 ochrzczony w Skorocicach k. Pińczowa. Walczył w Powstaniu 1831 r. jako kapitan Wojsk Polskich..
 Odznaczony Krzyżem Virtuti Military. Szambelan dworu austriackiego.
 Od bezdzietnego hr. Wilhelma Żeleńskiego nabył ok. 1832 r. rodzinny maj. Brzezie.
 Służył wybitnie krajowi jako obywatel rolnik. Zwolennik sztuki, obdarzony niepospolitym talentem muzycznym,
 był znanym pianistą - samoukiem, talent muzyczny odziedziczyli po nim dwaj synowie.
 Stanąwszy w obronie ciężko w jego oczach pokaleczonej żony, zamordowany został w Grodkowicach 23.02.1846 r.
 w czasie "rzezi galicyjskiej". Marcjana nie zabili właśni chłopi, lecz podbuntowani przez Austriaków chłopi z Królewszczyzny.
 Był "karbonariuszem" - ruch rodem z Włoch, konspiracja w przebraniu węglarzy. Był to radykalny ruch rewolucyjny
 wśród szlachty i inteligencji, który dążył do wywołania ogólnonarodowego powstania, rozpoczynającego się w Galicji.

 

    Marcjan Żeleński (1804 – 1846)

 

 

  Marcjan Żeleński i żona Kamila Russocka

 

        

  Pomnik w Grodkowicach


 ż.(śl.1833) Kamila z Brzezia Russocka h. Zadora (ur.1814 - zm.1881 Grodkowice) [zob. portret]
 ojc. Kajetan Russocki (ur.30.04.1774 Brzezie - zm.7.03.1842 Oświęcim), dz. Oświęcimia,

       s. Tomasza R. (zm.1805) i Rozalii z d. Starowiejska,
       dz
. Oświęcimia
 mat.(śl.6.07.1801 Wrocimowice, woj. małop.) Maria Dembińska h. Rawicz (ur.26.07.1778 - zm.5.03.1842), poch. Oświęcim

       c. Franciszka D. (ur.1729) i Ludwiki z d. Russocka (ur.ok.1737 - zm.25.02.1827 Kacice)


 Dzieci : 5 ( Stanisław, Władysław, Kazimierz, Eugenia, Maria )
 A1.Stanisław Żeleński (ur.16.03.1835 Grodkowice - zm.5.04.1909 Kraków, poch. Brzezie),

      [Stanisław Kostka Andrzej Kajetan Żeleński]
      ukończył studia prawnicze w UJ i przez 2 lata kształcił się w muzyce u Aleksandra Dreyschocka w Pradze.
      Odziedziczył Grodkowice, Brzezie, Szarów, Dabrowę i Łysokanie.

      W 1863 r. był więziony za pomoc udzielaną powstańcom.
      Zarząd majątków przekazał synowi Władysławowi w 1901 r. i zamieszkał w Krakowie, gdzie zmarł.
      W 1903 r. zbudował kaplicę cmentarną Żeleńskich w Brzeziu.


      ż.(śl.11.06.1865 Kraków, par. Mariacka) Maria Emilia Julia bar. Gostkowska h. Gozdawa

      (ur.1843 - zm.13.12.1899 Kraków, Bracka 5, poch. Brzezie), lat 56 [LM Grodkowice, par. Brzezie, skan 182]
      ojc. Romuald Michał bar. Gostkowski (ur.ok.1812 - zm.1874), s. Józefa G.(ur.1760 - zm.1831) i Agnieszki z d. Walewska
      mat.(śl.1839 Kraków, par. Mariacka) Kornelia Eugenia Wężyk (ur.15.09.1815 - zm.21.08.1881)

            [Inne źródła : Kornelia Cypriana Magdalena Wężyk],

            c. Stanisława Wężyka (ur.12.02.1778 - zm.26.07.1855 Kraków) i Salomei Rottermundt h. . (ur.1780 - zm.1880)

 

        Maria Żeleńska z d. Gostkowska (zm.1899)


      Dzieci : 4 (Romuald, Władysław, Ludwik, Juliusz)

      B1. Romuald Żeleński (ur.1863 - zm.1863 przy urodzeniu)

      B2. Władysław Romuald Józef Żeleński (ur.8.02.1866 Grodkowice - zm.22.06.1941 Grodkowice, poch.Brzezie)
            uczył się w "Theresianum" w Wiedniu, studia ukończył w Akademii Rolniczej w Hohenheim i odbył służbę wojskową
            austriacką uzyskując stopień oficerski. Za posag żony kupił maj. Pogorzyce k. Chrzanowa, gdzie urodzili się dwaj  
            synowie Jan i Karol. Pogorzyce sprzedał w 1901 r. obejmując od ojca zarząd Grodkowic i Brzezia.
            Był kawalerem orderu Cesarza Franciszka Józefa (1898) i Żelaznej Korony III kl. (1909).

            W 1917 r. dostał austriacki tytuł szambelański.

            W okresie międzywojennym był w Ankarze przedstawicielem wiedeńskiego banku rolniczego.

 

              Władysław Żeleński (1866 – 1941)


            ż. Anna Maria Słonecka h. Korab (ur.1869 - zm.1935, poch. Brzezie)
            Dama Krzyża Gwiaździstego
            ojc. Zenon Słonecki h. Korab ex Krechowice (ur.14.12.1831 - zm.8.01.1912 Kraków),

                  poch. Kraków, cm. Rakowicki

                  [Krechowice, par. Rożniatów, cyrkuł Stryj, Ukraina]

                  s. Stanisława Słoneckiego (ur.1800) i Eleonory z d. Krechowiecka h. Sas (ur.1810 - zm.29.03.1881 Lwów)

                  Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie,

                  uczestnik powstania styczniowego 1863, poseł do Sejmu Krajowego Galicji (1870 – 1895),

                  marszałek rady c. k. powiatu sanockiego, właściciel dóbr Jurowce
            mat.(śl.14.02.1857 Lwów, Bazylika) Marcelina Marianna Jaruntowska h. Prus III ex Jabłonka (ur.1837 - zm.17.04.1882)

                  [Jabłonka, cyrkuł Sanok]

                  c. Antoniego Jaruntowskiego, członka Stanów Galicyjskich i Anieli z d. Kraińska h. Jelita

 

                  Zenon Słonecki (1831 – 1912)

 

              [powiększ]

            Kraków, cm. Rakowicki, grób Zenona Korab Słoneckiego


            Dzieci : 2 ( Jan, Karol )
            C1. Jan Paweł Żeleński (ur.15.01.1893 Pogorzyce k. Chrzanowa - zm.8.07.1987 Kraków, poch. Brzezie),
                  studiował mechanikę na politechnice w Monachium. W czasie wojny od 1914 r. służył w kawalerii austriackiej,
                  odniósł poważną kontuzję i został zwolniony z wojska. Pomagał ojcu w gospodarstwie w Grodkowicach.
                  Po wojnie ożenił się na Węgrzech z Klarą hr. Zay. Został zaadoptowany przez dalekiego krewnego
                  Roberta hr. Żeleńskiego, bezdzietnego dziedzica dużych dóbr na Węgrzech, w Rumunii i na Ukrainie.
                  Tam w Budapeszcie urodzili się trzej synowie.
                  Po śmierci hr. Roberta w 1939 r. Jan odziedziczył większość majątków. Utracił je po II wojnie światowej. 
                  Od 1940 r. posiadał tytuł hrabiego węgierskiego po Robercie Żeleńskim.
                  W 1948 r. przyjechał z rodziną do Polski, zamieszkał w Krakowie. Tu otworzył kancelarię tłumacza.

 

                    Jan Paweł Żeleński (1893 – 1987)


                  ż.(śl.1918/22) hr. Klara Zay (ur.22.10.1898 - zm.19.12.1992 Kraków, poch. Brzezie)


                  Dzieci : 3 ( Kazimierz, Robert, Władysław ) w Budapeszcie
                  D1. Kazimierz Żeleński (ur.1923 Budapeszt)
                  D2. Robert Żeleński (ur.1927 Budapeszt)
                        ż. Elżbieta Odrowąż Pieniążek
                        Dzieci : 2 ( Tomasz, Lucjan )
                        E1. Tomasz Żeleński (ur.1954)
                        E2. Lucjan Żeleński (ur.1956)
                  D3. Władysław ( Laszlo ) Żeleński (ur.23.12.1931 Budapeszt - zm.7.02.2008)

 

                       

                        Władysław (Laszlo) Żeleński z żoną Małgorzatą i córką Olą (fot. 1995)


                        1 ż. Barbara Pękała, rozwód
                        2 ż. Małgorzata Kancler
                        Dzieci z 1 żony : 1
              
         E1. Hubert Żeleński (ur.1973)
                        Dzieci z 2 żony : 1
              
         E2. Aleksandra Żeleńska (ur.1977)

            C2. Karol Stanisław Żeleński (ur.12.12.1894 Pogorzyce k. Chrzanowa - zm.30.06.1969 Katowice, poch. Brzezie)
                  ostatni dziedzic Grodkowic.
                  Inż. rolnik po studiach w Bonn i w UJ w Krakowie. W armii austriackiej w stopniu rtm. kawalerii walczył w I wojnie
                  na froncie rosyjskim i był ranny. W 1939 r. wstąpił ochotniczo do WP ( Pułk . Krechowieckich), w wojnie
                  z Ukraińcami został bardzo ciężko ranny pod Lwowem. Karol zarządzał majątkami Grodkowice i Brzezie

                  w okresie międzywojennym wspólnie z ojcem, majątki te po śmierci ojca  odziedziczył i utracił w 1945 r.

                  po wejściu w życie "reformy rolnej".

                  W czasie II wojny był oficerem AK w randze majora, ps. "Dahlke".
                  Po wojnie zamieszkał w Katowicach, pracował w zakładach budownictwa przemysłowego.
                  Paweł pozostawił córce pamiętnik z okresu od ok. 1900 r. do 1920 r.

 

                    Karol Żeleński (1894 – 1969)

 

                    Fot. z lat 1914 – 1918 [powiększ]

                  Stoją od lewej :

                  1/ Karol Stanisław Żeleński (1894 – 1969), ostatni dziedzic Grodkowic (par. Brzezie)

                  2/ Stanisław Słonecki (1890 – 1972), kuzyn Żeleńskich

                  3/ Władysław Kubicz (1885 – 1953), prawnik

                      (s. Józefa Kubicza - wójta Grodkowic i Katarzyny Włodek z Cichawy)

                  Siedzi : 4/ Jan Paweł Żeleński (1893 – 1987), brat Karola

                  1 ż.(śl.1922) bar. Lilly Melania de Eötvös (Węgierka)
                       (ur.13.02.1899 Kecskemét, Bács - Kiskun, Węgry
- zm.27.09.1992 Kraków, poch. Brzezie)
                       ojc. Laszlo Eotvos
                       mat. Stefania Hantho
                       rozwód

                     

                         bar. Lilly Melania de Eötvös (1899 – 1992)  [powiększ]


                 
2 ż.(śl.ok.1945) Ludwika Maria Klara Smoleńska (ur.12.08.1910 Wojniłów - zm.4.04.1954 Katowice),

                        poch. Kraków, cm. Rakowicki, kw.7, rz. 3, m. 15

                        [w tym samym grobie : Franciszek Podleski (ur.1900 - zm.21.05.1987)]

                        ojc. Ludwik Smoleński (ur.1880)

                        mat. Maria Rozwadowska h. Trąby (ur.17.03.1886 Dołpotów, pow. Kałusz - zm.2.04.1953 Kraków),

                               c. Franciszka Rozwadowskiego (ur.1848 Lwów - zm.1916 Lwów), posła na Sejm Krajowy Galicji

                               i Marii Wiktor h. Brochwicz (ur.1854 Wola Sękowa, pow. Sanok - zm.1940 Nowa Huta, pow. Buczacz)

                        [1 mąż Ludwiki Smoleńskiej - [ (śl.ok.1920)

                        Wincenty Podleski h. Bogoria (ur.11.05.1899 Wiedeń - zm.19.12.1965 Poznań)]


                  3 ż.(śl.25.06.1955) Wanda Mokłowska h. Grabie (ur.21.03.1915 - zm.20.10.2004),

                       [1 mąż :  Marian Korwin - Kossakowski h. Ślepowron (ur.3.01.1901 - zm.15.03.1985)]


                  Dzieci Karola z 1 żony : 2
              
   D1. Piotr Paweł Żeleński (ur.10.11.1926 Kraków), inż. chemii, mieszka w Łodzi
                        ż. Jolanta Kłodzińska [ur.+/-1930]
                        Dzieci : 2
              
         E1. Jacek Żeleński (ur.1951 Łódź), dr medycyny
                              ż. NN.
                              Dzieci :
                 
            F1. Mikołaj Żeleński (ur.1977)
                        E2. Ewa Marzena Żeleńska (ur.1965 Łódź)

                              m. Grzegorz Olczak [ur.+/-1965]
                  D2. Maria Żeleńska [ur.+/-1930], muzykolog, mieszka w Warszawie

                        m. Adam Wilczyński [ur.+/-1925]
                 
      B3. Ludwik Żeleński (ur.27.02.1870 Kraków - zm.1940), kawaler,

            polski działacz sportowy, jeden z założycieli Związku Polskiego Piłki Nożnej i jego pierwszy prezes

 

              Portret Ludwika Żeleńskiego autorstwa Jacka Malczewskiego

      B4. Juliusz vel. Julian Żeleński (ur.8.04.1879 Grodkowice - zm.23.02.1899 Mentona, Francja - na chorobę płuc)

            [w akcie zgonu w par. Brzezie k. Wieliczki : „absolutus gimnasiasta Theresianus”], [LM Brzezie, skan 182]

 A2. Władysław Marcjan Mikołaj Żeleński (ur.6.07.1837 Grodkowice - zm.23.01.1921 Kraków),

       poch. cm. Rakowicki w Krakowie
       dr
filozofii, muzyk kompozytor 

 

                      

 

          [powiększ]

       Władysław Marcjan Mikołaj Żeleński (1837 – 1921), obraz Jacek Malczewski


       1 ż.(śl.15.04.1872 Warszawa, par. Przemienienia Pańskiego)

            Wanda Paulina Grabowska h. Dołęga (ur.1.09.1841 Warszawa - zm.27.03.1904 Kraków),
            poch. cm. Rakowicki w Krakowie  [1]
            ojc. Jan Andrzej Grabowski (ur.5.03.1808 - zm.30.12.1880), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                  s. Mikołaja i Franciszki z d. Piasecka
            mat.(śl.1834 Warszawa, par. św. Aleksander)

                  Izabela Jasińska (ur.12.05.1816 Warszawa - zm.30.08.1853 Warszawa, par. św. Jan), poch. cm. Powązkowski

                  c. Jana J. i Klary z d. Szymanowska

 

              Wanda Paulina Grabowska (1842 – 1904]


       2 ż.(śl.8.07.1907 Kraków, par. św. Szczepan) [LC, skan 411]

       Salomea Tekla Elżbieta Symonowicz h. własnego (ur.1.11.1846 Kraków - zm.25.05.1935 Kraków),

       poch. cm. Rakowicki w Krakowie)

       ojc. Marceli (Napoleon Marceli) Symonowicz (ur.1807 Kraków - zm.14.08.1863 Kraków),

             1838 r. Inspektor Przychodów Skarbowych w Krakowie,

             s. Kazimierza Symonowicza (ur.+/-1770 - zm.przed 1838 par. Stopnica, Król. Pol.)

             i Tekli z d. Wielogłowska (ur.+/-1770 - zm.po 1838)

       mat.(śl.30.11.1838 Kraków) Elżbieta Kmita (ur.1813 Grabowa, Król. Pol. - zm.po 1858),

            c. Wojciecha Kmity (ur.+/-1770 - zm.12.02.1835 Niegowonice)

            i Salomei z d. Błeszyńska (ur.1774 - zm.12.09.1856 Kraków)

 

             [powiększ]

       Władysław i Wanda z Grabowskich Żeleńscy

 

         [powiększ]

       Władysław i Tekla z d. Symonowicz Żeleńscy


      Dzieci z 1 żony : 3 (Stanisław - Gabriel, Tadeusz - Kamil, Edward - Narcyz)

      B1. Stanisław Gabriel Żeleński (ur.21.02.1873 Warszawa - zm.28.08.1914 Łuków, poch. Łuków)
            Uczeń gimn. Św. Anny w Krakowie, matura w Wyższej Szkole Realnej w 1890 r.. Studia na Wydz. Budownictwa
            Politechniki Lwowskiej (1890 - 99), których kierunkiem była architektura, malarstwo i rzeźba. W czasie studiów odbył
            służbę wojskową w 11 p. art. (austriackim) we Lwowie (1897 - 99), później w delegaturze w Krakowie do 1907 r.
            Wraz z bratem Tadeuszem byli 11.08.1890 gośćmi sławnego WESELA Lucjana Rydla w Bronowicach na zaproszenie
            kuzyna Włodzimierza Tetmajera. Z posagu żony kupił w 1901 r. folwark Latoszyn k. Dębicy, sprzedał po roku i nabył
            od spadkobierców hr. Wita Żeleńskiego mały majątek Słotwina k. Brzeska, z browarem. Słotwinę sprzedał w 1913 r.
            W 1904 r. wszedł do spółki z właścicielami zakładu witrażów w Krakowie, arch. Władysławem Ekielskim

            i art. malarzem Antonim Tuchem.

            Po 2 latach spłacił ich i zarejestrował własny "Krakowski Zakład Witrażów" i Mozaiki Szklannej
            S.G. Żeleński". W sierpniu 1914 r. dostał powołanie do służby wojskowej. Jako ppor. rez. w armii austriackiej został
            adiutantem gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Pisał listy z frontu do żony i dzieci. Ostatni list miał datę 20 sierpnia.
            Później nie było żadnych wiadomości. Był zaginiony (vermisst). Dopiero na przełomie 1915 / 16 r. okazało się,
            że wysłany służbowo, został śmiertelnie postrzelony pod Kraśnikiem 27 sierpnia. Rosjanie wzięli go do niewoli.
            Zmarł w wagonie sanitarnym koło Łukowa, gdzie został pochowany 28 sierpnia 1914 r.
            Żona prowadziła Zakład Witrażów samodzielnie, a od 1928 r. wspólnie z synem Adamem do chwili upaństwowienia
            w 1952 r.

 

                     

 

                  

            Fot 1 - 4. Stanisław Gabriel Żeleński (1873 – 1914)

            Fot. 5. Stanisław Gabriel Żeleński z żoną Izabelą 


            ż.(śl.27.10.1900 Lwów) Izabela Madeyska h. Poraj (ur.5.02.1878 Lwów - zm.25.05.1956 Kraków)
            ojc. Marceli Ferdynand Madeyski (ur.1822 Łańcut - zm.6.09.1886) [PSB], dr praw, adwokat,

                  członek Najwyższego Trybunału we Lwowie, poseł na sejm, v - prezydent m. Lwowa
                  s. Jana Onufrego Alojzego (1778 - 1836) i Marianny z d. Romanowska
            mat. Waleria Helena Jabłkowska h. Wczele (ur.1840 - 1915), c. Walerego (1796 - 1863), napoleończyka

 

              Izabela Żeleńska z d. Madeyska (1878 – 1956)


            Dzieci : 3 ( Waleria, Władysław, Adam )
            C1. Waleria Cecylia Żeleńska (ur.23.11.1901 Kraków - zm.9.03.1992 Warszawa)

                  poch. cm. Powązkowski w Warszawie)  [PSB]
                  działała od lat szkolnych w skautingu. 1993 - 39 w harcerstwie polskim na terenie W.M. Gdańska,
                  była sanitariuszką w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r.

 

                    Waleria Sroczyńska z d. Żeleńska (1901 – 1992)


                  m.(śl.ok.1920) Karol Maria Sroczyński h. Nowina (ur.31.08.1892 - zm.30.07.1965),

                  poch. cm. Powązkowski w Warszawie,
                  z Gorajowic, dr prawa, bankowiec, do wojny w Gdańsku, gdzie był aktywny w Związku Polaków.
                  W czasie okupacji hitlerowskiej był członkiem Delegatury Rządu w Warszawie.
                  ojc. Tadeusz Adam Sroczyński (ur.1858 - zm.1942)
                  mat. Zofia Olimpia hr. Zborowska h. Jastrzębiec (ur.1862 - zm.1902)
                  [2 - ga żona Tadeusza Adama S. - (śl.3.09.1904) Izabela Maria hr. Zborowska (siostra 1 - ej żony Zofii Olimpii Z.)]

 

                    Karol Maria Sroczyński (1892 - 1965)

 

                  Dzieci (Sroczyńscy) : (Krystyna, Zbigniew)

                  D1. Krystyna „Zofia” Sroczyńska (ur.6.02.1922 Kraków - zm.10.04.2014 Warszawa), poch.cm. Powązkowski),

                        brała udział w Powstaniu Warszawskim, pseudonim „Zofia”, łączniczka, przewodniczka kanałowa

 

                          Krystyna Wyczańska z d. Sroczyńska (1922 – 2014)

 

                        m. Andrzej „Wojtek” Wyczański (ur.13.04.1924 Warszawa - zm.22.03.2008 Warszawa),

                        poch. cm.Powązkowski.

                        uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, pseudonim „Wojtek”,

                        polski historyk, profesor Instytutu Historii PAN i Uniwersytetu w Białymstoku, członek PAN

                        ojc. Jerzy Heliodor Wyczański (ur.1895 - zm.1945),

                              s. Ryszarda Alfonsa Wyczańskiego (ur.11.03.1868 Nasielsk - zm.1948, poch. Piotrków Trybunalski)

                              i Zofii z d. Juźwicka (ur.1875 - zm.1945, poch. Piotrków Trybunalski)

                        mat.(śl.1923 Warszawa) Ludwika Maria Bobrownicka - Libchen h. Doliwa

                               (ur.ok.1904 - zm.23.12.1997, poch. Warszawa, cm. Powązkowski),

                               c. Aleksandra Jana Bobrownickiego - Libchen (ur.1859 - zm.24.12.1917), poch. W-wa, cm. Powązkowski

                               i (śl.1896 Warszawa) Julii Łucji z d. Bocheńska h. Rawicz (ur.ok.1875 - zm.7.03.1915),

                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski

 

                                  prof. Andrzej Wyczański (1924 – 2008)

 

                  D2. Zbigniew Tadeusz Sroczyński (ur.1923 - zm.1.06.2004)

                        autor książki „Żeleńscy” Warszawa 1997 r.

 

                          Zbigniew Tadeusz Sroczyński (1923 – 2004)


            C2. Władysław Marceli Żeleński (ur.11.07.1903 Parchacz, Ukraina - zm.25.06.2006 Paryż)
                  polski prawnik, historyk i publicysta, mieszkający we Francji od zakończenia II wojny światowej.
                  Przed II wojną św. był prokuratorem w warszawskim Sądzie Okręgowym. Od września 1939 podchorąży
                  w Armii Polskiej we Francji. W 1940 r. walczył w Lotaryngii i Wogezach. Awansował do stopnia porucznika.
                  Internowany w Szwajcarii. M. in. wieloletni współpracownik paryskiej "Kultury".

 

                        

                  Władysław Marceli Żeleński (1903 - 2006)


                  1 ż. Halina Jentys (rozwód) [1 mąż – N. Bardziński[
                  2 ż.(śl.1959) Adela Maria Bohomolec h. Bogoria (ur.1897 - zm.1997)
                        [ 1 mąż Adeli B. - N. Skarżyński, 2 mąż - ppłk. Zdzisław Dziadulski]


            C3. Adam Marian Żeleński (ur.1.09.1905 Kraków - zm.26.01.1963, poch. cm. Rakowicki w Krakowie)

 

                        Adam Żeleński (1905 – 1963)


                  1 ż.(śl.1945) Stefania Lewakowska h. Habdank (ur.19.02.1904 - zm.21.11.1955)
                       ojc. Zygmunt Lewakowski (ur.11.11.1865 Snopków, pow. Lwów - zm.26.04.1941 Kraków) [PSB]

                             przemysłowiec, polityk, senator

 

                               Zygmunt Lewakowski (1865 – 1941)


                       mat. Emilia Kobylańska (ur.11.11.1876 - zm.27.06.1935 Izdebnik),

                       [1 mąż Stefani Lewakowskiej - Maciej Stanisław Biesiadecki (ur.18.11.1864 Kraków - 14.01.1935 Kraków),

                       prawnik, austriacki urzędnik i polski dyplomata]

 

                               

                        Stefania Żeleńska (2-v Biesiadecka) z d. Lewakowska (1904 – 1955), mal. Witkacy


                  2 ż.(śl.1963) Halina Sabina Rowińska (ur.1913 - zm.1991)
                       [ 1 mąż Haliny R. - N. Wallenwein, rozwód]

 

                         Halina Sabina Żeleńska z d. Rowińska (1913 – 1991)

      B2. Tadeusz Kamil Żeleński, pseud. "Boy" (ur.21.12.1874 Warszawa - zm.1941 Lwów, rozstrzelany przez Niemców)
            krytyk literacki i teatralny, tłumacz, publicysta. Cioteczny brat poety Kazimierza Tetmajera.
            W latach 1892 - 1900 studiował medycynę na UJ.
            Twórca kabaretu "Zielony Balonik", który działał w Krakowie w latach 1905 - 1912 w Jamie Michalikowej, cukierni
            Jana Michalika. Autor zbioru wierszowanych piosenek i utworów satyryczno - kabaretowych "Słówka".

 

                    Tadeusz Żeleński „Boy” (1874 – 1941)


            ż. Zofia Maria Stanisława Pareńska (ur.1886 Kraków - zm.1956 Warszawa, poch. cm. Powązki w Warszawie) 

            Zosia z wesela Wyspiańskiego        
            ojc. Stanisław Pareński (ur.16.11.1843 Kraków - zm.17.06.1913 pod Szczakową w wypadku kolejowym), [PSB],

                  [zdjęcie grobu w Krakowie - poniżej]
                  lekarz, prof. UJ, mecenas sztuki
                  syn Józefa P.)ur.1807), radcy sądowego

                  i (śl.7.09.1839 Kraków) Franciszki Kunegundy Żychowicz (ur.1816 Koszyce)
            mat.(śl.26.12.1876 Kraków, par. Mariacka) Eliza Maria Muhleisen [Mükleisen] (ur.1857 Kraków - zm.1918),

                  c. Boguchwała M. i Marii Majer

            4 dzieci : Jan, Maria, Zofia, Eliza Pareńscy

 

              Stanisław Pareński (1843 – 1913)

 

                          

            Zofia Żeleńska z d. Pareńska (1886 – 1956)


            Dzieci :
           
C1. Stanisław Edward Żeleński (ur.23.02.1905 Kraków - zm.3.12.1981 Warszawa),

                  poch w Warszawie, cm. Powązkowski)
                  aktor Teatru Polskiego w Warszawie.

 

                          

                  Stanisław Żeleński (1905 – 1981)


                  ż.(śl.9.12.1948) Janina Sokołowska (ur.1900 - zm.5.05.1992), aktorka Teatru Polskiego w Warszawie,

                  poch. Warszawa, cm. Powązkowski,
                  bezdzietni

 

                          

                  Janina Żeleńska z d. Sokołowska (1900 – 1992)

 

                       [powiększ]

                  Warszawa cm. Stare Powązki, kwatera 154 / b

      B3. Edward Narcyz Żeleński (ur.1.12.1877 Warszawa - zm.10.05.1910, samobójstwo, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),

            [LN Warszawa, par. św. Aleksander, akt 244]
            prawnik, pracownik banku, dziennikarz (m.in. recenzje muzyczne), współpracował z bratem Boyem

            w Zielonym Baloniku (grał na fortepianie), bezżenny. [zob. grób]

 

              Edward Narcyz Żeleński (1877 – 1910)

 A3. Kazimierz Żeleński (ur.24.07.1839 Grodkowice - zm.28.08.1904 Kraków, poch. cm. Rakowicki w Krakowie)
       absolwent
Wydz. Prawa UJ. Dziedzic Cichawy (folwarku Grodkowic). W 1863 r. aresztowany przez Austryjaków

       przy próbie włączenia się do Powstania. Majątek Cichawa został sprzedany rodzinie Włodków z końcem XIX w.

 

         Kazimierz Żeleński (1839 – 1904)


       ż. Henryka Szołucha - Jędrzejowicz h. Świat (ur.1852 - zm.2.09.1939 Kraków, poch. cm. Rakowicki w Krakowie)
       [Księga
Adresowa Krakowa 1926 r. : Żeleńska Henryka, wd. po wł. dóbr, ul. Siemiradzkiego 12]
       ojc. Henryk Jędrzejowicz, s. Ludwika Adama Alojzego J.(ur.1783 Warszawa) i Heleny z d. Miroszowska h. Ślepowron
       mat
. Maria Hofman (zm.1916)

 

                  Henryka Żeleńska z d. Jędrzejowicz (1852 – 1939)


       Dzieci : 5 (Maria, Zofia, Eugenia, Henryk, Stefan - Marian)
       B
1. Maria Żeleńska (ur.26.06.1876 - zm.12.02.1897 Kraków, poch. cm. Rakowicki w Krakowie), panna
       B2. Zofia Żeleńska (ur.25.02.1879 Cichawa - zm.6.06.1967 Kraków, poch. cm. Rakowicki w Krakowie), panna
       B3. Eugenia Żeleńska (ur.24.12.1879 - zm.9.05.1914 Kraków, poch. cm. Rakowicki w Krakowie), panna
       B4. Henryk Marcin Stefan Żeleński (ur.17.06.1882 - zm.24.12.1956 Gliwice, poch. Gliwice),
             starosta w Toruniu, sędzia Najw. Trybunału Adm., po II wojnie radca prawny w Zakładach Azotowych w Gliwicach,
             prezes
Zw. Ziem Zachodnich.

 

               Henryk Żeleński (1882 – 1956)


             ż.(śl.17.10.1908 Brzezie) [LC Brzezie, skan 283]

             Seweryna Maria Antonina Anna Słonecka h. Korab (ur.18.08.1888 Jurowce, par. Strachocina - zm.12.06.1944)

             [świadkowie ślubu : Stanisław Jędrzejowicz herbu Szołucha, poseł na Sejm Krajowy, Antoni Garapich, wł. dóbr,

             Stanisław z Żelanki Żeleński, Władysław Żeleński, Dyrektor Tow. Muz.]

             właścicielka maj. Seretec,

             pow. Brody k. Tarnopola,
             zginęła
ok. 17.01.1945 r. od sowieckiego pocisku przy forsowaniu Wisły przez Armię Czerwoną w Warszawie.
             ojc. Jan Duklan Słonecki (ur.1859 Krechowice - zm.22.06.1896 Zagórz),

                   s. Zenona S.(1832 - 1912) i Marceliny z d. Jaruntowska h. Prus III
             mat
. Apolonia Garapich von Sichelburg h. Sichelburg (ur.1859 Zagórz - zm.1896 Jurowce),
                    c. Stanisława G. (zm.1883) i Karoliny hr. Wodzickiej (ur.1849)

                    [wg innych źródeł : Apolonia Garapich, c. Eliasza i Seweryny Turkułł]
             bezdzietni

             [brat Seweryny Słoneckiej - Stanisław Słonecki (ur.24.10.1890 - zm.10.10.1945), inż. rolnik,

             . maj. Jurowce k. Sanoka]
       B
5. Stefan Marian Żeleński (ur.22.06.1889 Cichawa - zm.11.05.1971 Kraków, poch. cm. Salwator)
             architekt (studia w Monachium). Własne Przedsiębiorstwo Proj. - Bud. w Krakowie, projektował m.in. gmach Sejmu 
             Śląskiego
i Urz. Woj. w Katowicach, budował liczne domy w Krakowie.

             Po II wojnie pracował w Biurze Proj. Górn. w Krakowie.
             [
Księga Adresowa Krakowa 1926 r. : Żeleński Stefan, budowniczy, al. Krasińskiego 21]

 

                 

             Stefan Żeleński (1899 – zm.1971)


             ż. Halina Trzetrzewińska h. Tępa Podkowa (ur.27.03.1891 Morsko - zm.3.02.1973 Kraków, poch. cm. Salwator)
             ojc
. Bronisław Trzetrzewiński, dz. Morska, s. Józefa (1820 - 1883) i Teodozji z d. Dąmbska (ur.1825)
                   - c. Karola D. (1792 - 1869) i Emilii Żeleńskiej (ur.1800),
                   c. Andrzeja Pawła Samuela Żeleńskiego (ur.1769 - zm.1815) i Józefy Dahlke [portret]
             mat
. Maria Cywińska h. Puchała

 

                         

             Halina Żeleńska z d. Trzetrzewińska (1891 – 1973), portret : mal. N. Rudzka


             Dzieci : 2
             C
1. Anna Żeleńska (ur.13.12.1918 Morsko - zm.19.09.1986 Kraków, poch. cm. Salwator)
                   dr historii po studiach na UJ

 

                     Anna Chełkowska z d. Żeleńska (1918 – 1986)


                   m. Andrzej Chełkowski h. Wczele (ur.22.07.1922 - zm.11.08.2009), mgr ekonomii,

                   poch. Kraków, cm. Salwatorski.

                   ojc. Józef Chełkowski (ur.3.08.1868 - zm.10.05.1954)

                   mat. Maria Donimirska h. Brochwicz (ur.13.09.1858 Telkowice - zm.18.03.1860 Kraków)
                   Dzieci (Chełkowscy) : 3 (Szczepan, Ludwik, Marta)

                   D1. Szczepan Chełkowski

                         ż. Anna Graczyk

                   D2. Ludwik Chełkowski

                         ż. Małgorzata Pęcherska

                   D3. Marta Chełkowska

                         m. Piotr Grzęda
             C
2. Andrzej Żeleński (ur.14.07.1920 Kraków - zm.9.03.2007),
                   oficer AK w czasie okupacji, od 1972 r. prof. Politechniki we Wrocławiu

 

                         Andrzej Żeleński (1920 – 2007)


                   ż. Krystyna Dąmbska h. Godziemba (ur.6.11.1931), rozwód
                   ojc
. Jerzy Dąmbski (ur.24.04.1904 - zm.1939), s. Aleksandra i Marii hr. z d. Wodzicka h. Leliwa
                   mat
.(śl.22.07.1930 Sarnowo, Pomorze) Aleksandra Ossowska (ur.5.09.1904 - zm.2.05.1990),

                          (c. Leona Ossowskiego (ur.1878 - zm.1955) i Marii z d. Działowska (ur.1880 - zm.1964)

                   [1 mąż Krysyny DąmbskiejGlen Nicols]
                   Dzieci : 2
                   D1. Maria Jolanta Żeleńska (ur.1958 Wrocław)
                         m. Marian Piekutowski [ur.+/-1958]
                   D2. Paweł Żeleński (ur.1966)

 A4. Eugenia Ludwika Żeleńska zw. "Żenia" (ur.1841 Grodkowice - zm.1867 Śreniawa)

       [wg dr m. Minakowskiego – Joanna Eugenia Żeleńska]
       m
.(śl.1866) Stanisław Linowski h. Pomian (ur.21.07.1839 Nawarzyce - zm.5.02.1918)
       ojc
. Adam Tomasz Linowski (ur.30.12.1796 Zdanowice, par. Cierno - zm.1871)

             kapitan Wojsk Polskich, powstaniec 1831 r.
       mat
. Kamila Czaplicka h. Lubicz (ur.1807 - zm.1899), (c. Kazimierza i bar. Anny Puszet)
       bezdzietni

       [2 ż. Stanisława Linowskiego – (śl.1871), Aniela Kosicka h. Łuk (ur.1850 - zm.1895)

       c. Juliana Kosickiego - senatora i Marii Colonna - Walewskiej]

 A5. Maria Żeleńska (zm. w wieku dziecięcym)
------------------------------------------------------------------------------------------
 Przypisy :

 [1]  Siostra Wandy Grabowskiej - Julia Grabowska była 2 żoną Adolfa Tetmajera
       Zarys
genealogii rodziny Tetmajer :
       Karol Tetmajer (ur.1784 - zm.1875), adwokat, wł. Łęk Górnych k. Pilzna
       ż. Marcyna Neymanowska
       Syn :
       Adolf Tetmajer (ur.1813 Kwiatonowice k. Gorlic - zm.21.05.1892 Kraków),
       wł. Ludźmierza, marszałek pow. nowotarskiego, major Wojsk Polskich,
       uczestnik bitwy pod Iganiami w powstaniu listopadowym 1829 r.
    
       1 ż. Leonia Krobicka (zm.8.01.1862 Harklowa k/ Nowego Targu, 8 dni po porodzie)
       2 ż. Julia Grabowska h. Dołęga, c. Jana
             ojc
. Jan Andrzej Grabowski, s. Mikołaja i Franciszki Piaseckiej
             mat
. Izabela Jasińska, c. Jana J. i Klary Szymanowskiej

       Dzieci
  z 1 żony :
       A1. Włodzimierz Przerwa Tetmajer (ur.31.12.1861 Harklowa - zm.26.12.1923 Bronowice), malarz, grafik, poeta,
             Gospodarz
z „Wesela Wyspiańskiego”

 

               Włodzimierz Przerwa Tetmajer (1861 – 1923)


             ż.(śl.11.08.1890) Anna Mikołajczyk (ur.1874 - zm.1954), chłopka z Bronowic k. Krakowa,
             Gospodyni
z Wesela Wyspiańskiego
             [siostra Anny Mikołajczyk - Jadwiga Mikołajczyk (ur.1883 - zm.1936)
             i mąż Lucjan Antoni Feliks Rydel (ur.1870 - zm.1918), s. Lucjana R. i Heleny Kremer
             - byli bohaterami słynnego "Wesela" Wyspiańskiego - śl. 20.11.1900 w kościele Mariackim w Krakowie.
             Dzieci : 1/ Lucjan Rydel (1901 - 1957), 2/ Helena Rydel (1902 - 1969).
             Gośćmi wesela byli m.in. bracia Stanisław Gabriel i Tadeusz Kamil "Boy" Żeleńscy na zaproszenie kuzyna
             Włodzimierza
Tetmajera. Zosia na WESELU to przyszła żona Boya - Zofia Pareńska
.]
             [
Pozostałe rodzeństwo Anny Mikołajczyk i Jadwigi Mikołajczyk :
             Jakub
Mikołajczyk (ur.1889 - zm.1979), Kuba z „Wesela Wyspiańskiego”,
             Maria Mikołajczyk, Marysia z Wesela Wyspiańskiego i mąż Wojciech Susuł, Wojtek z Wesela Wyspiańskiego
             Jan Mikołajczyk, Jasiek z Wesela Wyspiańskiego]

             ojc. Jacek Mikołajczyk, Ojciec z „Wesela Wyspiańskiego”
             mat
. NN.
             Dzieci :
             B1. Jan Kazimierz Tetmajer (zm.1920, poległ na Wołyniu), porucznik ułanów
             B2. Jadwiga Tetmajer, Isia z Wesela Wyspiańskiego
                   m. N. Naimski
       Dzieci z 2 żony :
       A2. Kazimierz Przerwa Tetmajer (ur.12.02.1865 Ludźmierz - zm.18.01.1940 Warszawa), poeta, prozaik, dramaturg
             bezżenny
, miał nieślubnego syna
             Syn :
             B1. Stanisław Tetmajer (ur.1901 - odebrał sobie życie)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  Zdjęcia :

 

        [powiększ]

  Kaplica cmentarna (mauzoleum) rodziny Żeleńskich w Brzeziu,

  zbudowana w 1903 r. przez Stanisława Żeleńskiego (1835 - 1909)

 Pochowani :
 Marcyan Władysław Żeleński (ur.1804 Grodkowice - zm.23.02.1846 zamordowany w Grodkowicach, poch. Brzezie)
 Romuald Żeleński (ur.1863 - zm.1863 przy urodzeniu)
 
Kamila z Brzezia Russocka h. Zadora (ur.1814 - zm.1881)
 
Maria bar. Gostkowska h. Gozdawa (ur.1843 - zm.13.12.1899 Kraków, poch. Brzezie)
 Stanisław Żeleński (ur.1835 Grodkowice - zm.5.04.1909 Kraków, poch. Brzezie)
 
Anna Maria Słonecka h. Korab (ur.1869 - zm.1935, poch. Brzezie)
 Władysław Żeleński (ur.8.02.1866 Grodkowice - zm.22.06.1941 Grodkowice, poch.Brzezie)
 Karol Stanisław Żeleński (ur.12.12.1894 Pogorzyce k. Chrzanowa - zm.30.06.1969 Katowice, poch. Brzezie) [inskrypcja]
 
hr. Klara Zay (ur.22.10.1898 - zm.19.12.1982 Kraków, poch. Brzezie) [inskrypcja]
 Jan Paweł Żeleński (ur.15.01.1893 Pogorzyce k. Chrzanowa - zm.8.07.1987 Kraków, poch. Brzezie) [inskrypcja]

 bar. Lilly Melania de Eotvos (Węgierka) (ur.13.02.1899 - zm.27.09.1992 Kraków, poch. Brzezie) [inskrypcja]

 

 

                   

  Grodkowice, pałac Żeleńskich wzniesiony w 1902 r. przez Władysława Żeleńskiego (ur.1866 - zm.1941,

  wg projektu architekta Teodora Talowskiego, istniejący do dziś. [powiększ]

 

         

  Fot. 1. tablica na kaplicy Żeleńskich  [powiększ]

  Fot. 2. tablica na murze kościoła w Brzeziu  [powiększ]

 

         

  Kaplica w Grodkowicach [powiększ]

 

 

    [powiększ]

  Kraków, cm. Rakowicki, Stanisław Pareński (1843 – 1913)

  [w tym grobie również pochowani :

  Eliza Pareńska (zm.24.02.1918), Jan Pareński (ur.26.12.1889 Kraków - zm.16.03.1919), student UJ,

  Edward Leszczyński (ur.5.06.1880 Przemyśl - zm.26.09.1921 Kraków),

  Elżbieta Leszczyńska z d. Pareńska (ur.1888 - zm.3.04.1923 Kraków),

  Maria Muhleinen (zm.24.05.1923),

  Ewa Leszczyńska (ur.24.04.1936 - zm.25.03.2016),

  Teodor Pareński (ur.9.11.1850 Kraków - zm.26.06.1888)

  Franciszka Pareńska z d. Żychowicz (ur.1816 - zm.24.12.1889) [żona Józefa]

 

 

       ,

  Kraków, cm. Rakowicki, grób Władysława Żeleńskiego (1837 – 1921), Izabeli Żeleńskiej z d. Madeyska (1878 – 1956),

  Adama Żeleńskiego (1905 – 1963).

  Symbolicznie wpisano : Tadeusza Boya Żeleńskiego (miejsce jego pochówku jest nieznane),

  Stanisława Gabriela Żeleńskiego (1873 – 1914), poch. Łuków  [powiększ]

 

 

    [powiększ]

  Kraków, cm. Rakowicki, pochowani : Kazimierz Żeleński (1839 – 1904), Eugenia Żeleńska (1879 – zm.1914),

  Maria Żeleńscy (1876 – 1897)

 

 

    [powiększ]

  Kraków, cm. Rakowicki, pochowani : Władysław Żeleński (1837 – 1921), kompozytor,

  Wanda z Grabowskich Żeleńska (1841 – 1904), Edward Żeleński (1880 – 1910) [data ur. 1.12.1877 Warszawa],

  Tekla z Symonowiczów Żeleńska (1838 – 1935).

 

 

    [powiększ]

  Cichawa, dwór rozebrany ok. 1935 r.

 
 Skróty :

 PSB - Polski Słownik Biograficzny


 Źródła :
 1/
Zbigniew Sroczyński "Żeleńscy", Warszawa 1997 r.
 2/ dr Marek Minakowski "Ci Wielcy Polacy" 2008 r.
 3/ Polski Słownik Biograficzy
 4/ Księga Adresowa Krakowa 1926 r.
 5/ Miesięcznik Heraldyczny, 1909 r.

 6/ Internet

 

 

powrót do strony głównej